RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda09911 
 cDNA clone name   RAFL09-78-O20 
 Memo   

 AGI code   AT3G55760.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY140004 
 Sequence 
GCTTGCATCA TTTTCTTCTT CCGTGTATTT TGGAGTTTCG TTCGAGGACA GATCTTGATT 
TGACTCAGCT CAACTTGAGC GAAGAAGAAG AAGAAACAAA TGGCTTTGCG TTTAGGTGTT
TCTATAGGGG CAGCTTTGGG TTCCTCTCAT TGGGACGACG GACAACGAGT ACGACAACGT
GACTTCTCCG CTTCTGTGAA TTTCACCGCA CCGGTTACGA GCCGGAGGAG CTTAAGGGGT
AGTAGAACCG GTGTGAGGAT TCTTAGGGTT TCAAATGAAG GACGCGAATC GTACCTCGAT
ATGTGGAAGA ACGCTGTTGA TCGCGAGAAG AAAGAGAAGG CCTTTGAAAA AATTGCAGAG
AATGTTGTAG CTGTTGATGG TGAGAAGGAG AAAGGAGGAG ACTTGGAGAA GAAGAGCGAT
GAGTTTCAGA AGATCCTCGA GGTTTCCGTT GAGGAAAGAG ATCGGATTCA GCGAATGCAG
GTCGTTGATC GTGCCGCTGC CGCAATCTCC GCAGCTAGAG CTATTCTCGC CTCTAACAAT
TCCGGCGACG GCAAAGAAGG ATTCCCAAAT GAAGACAACA CTGTCACAAG TGAAGTCACA
GAGACACCGA AAAATGCTAA ACTTGGAATG TGGAGCAGAA CAGTGTATGT GCCACGGTCA
GAAACTTCAG GGACTGAGAC ACCAGGACCA GATTTTTGGT CATGGACACC TCCTCAAGGT
AGTGAAATTA GTTCTGTGGA CTTGCAGGCT GTGGAAAAGC CTGCTGAGTT TCCAACTTTG
CCAAATCCTG TATTGGAGAA AGATAAATCA GCGGATTCTC TTTCGATACC ATATGAGAGT
ATGCTTTCTT CTGAAAGACA TAGCTTTACT ATCCCGCCTT TTGAGTCTTT GATTGAGGTT
CGAAAAGAGG CTGAGACGAA GCCTAGCTCC GAGACTTTAT CGACAGAACA TGACCTTGAT
CTCATATCTT CAGCAAACGC GGAAGAAGTA GCTCGTGTTC TTGATAGTTT GGATGAATCT
TCAACGCATG GAGTTAGCGA AGATGGATTG AAGTGGTGGA AGCAAACGGG TGTGGAGAAA
AGACCTGATG GTGTGGTTTG CAGGTGGACA ATGATACGTG GGGTTACTGC TGATGGTGTT
GTTGAGTGGC AAGATAAGTA TTGGGAGGCT TCTGATGATT CTGGGTTCAA GGAACTTGGT
TCTGAGAAAT CAGGACGTGA TGCCACTGGA AACGTGTGGC GTGAGTTCTG GAGAGAGTCA
ATGAGCCAGG AGAATGGTGT TGTGCATATG GAGAAAACTG CAGACAAATG GGGAAAGAGT
GGACAAGGTG ATGAATGGCA AGAGAAATGG TGGGAGCATT ACGATGCTAC CGGAAAATCA
GAAAAATGGG CTCATAAGTG GTGCAGCATT GACCGCAACA CGCCTCTTGA CGCTGGCCAC
GCTCATGTCT GGCACGAGAG GTGGGGAGAG AAGTATGACG GGCAAGGCGG AAGCACAAAG
TACACAGACA AGTGGGCGGA ACGGTGGGTA GGTGACGGTT GGGACAAATG GGGAGACAAA
TGGGACGAGA ACTTTAACCC GAGCGCTCAA GGAGTGAAAC AAGGTGAGAC TTGGTGGGAA
GGGAAGCACG GCGACAGATG GAACCGAAGC TGGGGAGAAG GTCACAACGG ATCAGGATGG
GTTCACAAAT ACGGAAAAAG CAGCAGCGGT GAACACTGGG ACACACATGT ACCACAAGAA
ACTTGGTATG AGAAGTTCCC TCACTTTGGC TTCTTCCACT GTTTTGACAA CTCTGTTCAG
CTCCGAGCCG TTAAGAAGCC TTCTGATATG TCCTAGATAT ATCAAATACT AAGCATAAAA
TATATAAATA AGCTGGGACA ATCAAAGAAT TGGCCTACAA TATTAGAGTA GTTTGATCAA
GTGCAATGTA TGTAATATTT ATTATGACTT CTAATTTGTT CTATGCTTTG GTGTTTCTTA
ATGAGTATGG CCAAAGTTTA TTTGGT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search