RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda09985 
 cDNA clone name   RAFL09-87-O20 
 Memo   

 AGI code   AT2G32120.2 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY123990 
 Sequence 
AAAAAACATT TTGTTCTAAT CCCGCAACTG CTAAAAACAA ACCCTTTTGT CAAAAATCTC 
TCCTTTCGGT GGTGACAGGA AATGGCAGAA GCAGCATACA CAGTAGCATC AGACAGTGAA
AACACTGGAG AGGAGAAATC ATCATCATCT CCTTCATTAC CCGAAATCGC CCTTGGTATC
GACATTGGTA CTTCTCAATG CAGTATAGCT GTTTGGAACG GTTCTCAAGT TCACATCTTG
AGGAACACAA GAAACCAGAA GCTCATCAAA TCATTTGTCA CTTTCAAAGA TGAAGTTCCT
GCTGGTGGTG TTAGCAACCA GCTCGCACAT GAGCAGGAAA TGCTAACCGG AGCCGCTATC
TTCAACATGA AGCGGCTCGT TGGTCGTGTA GACACTGATC CTGTGGTTCA CGCTAGCAAG
AACCTTCCTT TCTTGGTTCA AACTCTTGAT ATTGGAGTTA GACCGTTTAT TGCAGCTTTG
GTGAACAATG CTTGGAGATC AACAACACCA GAGGAAGTTT TAGCTATATT TCTGGTGGAG
TTACGTCTGA TGGCTGAAGC TCAGTTGAAA CGTCCTGTGA GAAATGTAGT GCTTACGGTT
CCGGTTTCGT TCTCTAGGTT CCAGCTCACA CGGTTCGAAA GAGCTTGCGC TATGGCTGGA
CTTCATGTTC TTCGTTTGAT GCCGGAACCA ACTGCTATTG CGTTGCTTTA TGCGCAACAG
CAGCAGATGA CTACCCATGA TAACATGGGA AGCGGAAGCG AGAGGCTTGC GGTTATATTC
AATATGGGAG CTGGTTACTG CGATGTTGCG GTTACTGCTA CTGCTGGTGG TGTTTCACAG
ATAAAAGCTT TAGCTGGTAG CCCCATTGGG GGTGAAGACA TTTTGCAGAA CACAATTCGC
CATATCGCTC CACCTAATGA AGAAGCTTCG GGGTTGCTTC GTGTAGCGGC ACAGGACGCG
ATTCACAGGC TAACGGATCA AGAAAATGTC CAAATTGAAG TGGATTTGGG AAATGGTAAC
AAGATATCCA AGGTTCTTGA TAGGTTAGAG TTTGAGGAAG TGAACCAGAA GGTATTTGAG
GAATGTGAGA GACTTGTTGT GCAGTGCCTG CGAGATGCGA GAGTCAATGG TGGTGATATC
GATGATTTGA TAATGGTTGG AGGGTGTTCG TACATCCCGA AAGTAAGAAC TATTATCAAG
AACGTATGCA AGAAGGATGA GATATACAAA GGCGTGAATC CTTTAGAAGC TGCGGTTAGA
GGAGCTGCTT TGGAAGGTGC GGTGACTTCA GGGATTCATG ATCCTTTTGG GAGCTTAGAT
CTGTTAACCA TACAAGCCAC ACCTCTTGCA GTTGGAGTAA GAGCTAACGG AAACAAATTC
ATACCCGTGA TTCCGCGTAA CACAATGGTT CCAGCGCGGA AAGACCTCTT CTTCACAACG
GTTCAAGACA ACCAGAAGGA AGCTCTGATC ATTATATACG AAGGAGAAGG AGAGACTGTT
GAAGAGAATC ATCTTCTTGG TTATTTCAAG CTCGTTGGGA TTCCGCCAGC ACCGAAAGGT
GTTCCAGAGA TCAATGTGTG TATGGACATT GATGCATCAA ATGCTTTACG GGTTTTCGCA
GCTGTGTTGA TGCCGGGATC TTCGAGTCCA GTGGTTCCTG TGATTGAGGT GAGGATGCCT
ACGGTTGATG ATGGACATGG TTGGTGTGCT CAAGCTTTGA ATGTGAAATA TGGAGCTACT
CTTGATTTGA TTACTCTTCA GAGAAAGATG TAAGATTAAA ATAAAATGGT GTTGGTGATA
GATTTTAGAT TAGATGTAAG ATACGAGGAT GCTTCGTATA GAAAAGAGTT TGTAAAGTTT
GTGTGTGTTT TGGGGTTTGT CGTTGAAGTG GTAAACAATG TTTATGTGTG TAATGAAGTA
ATAATGCTTT GCAGATTGTA TAATAAACTA GAGAGTTTGG ACTTTGGACA CTTTCTTTTG
AGC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search