RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda10027 
 cDNA clone name   RAFL09-97-E19 
 Memo   

 AGI code   AT1G47600.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   BT000471 
 Sequence 
ATCACCAAAA GAAGCACATC AATAAAGAAA ATACAAACCA TGGCAATTCC AAAAGCTCAC 
TACTCTTTAG CTGTTCTTGT CCTTCTCTTT GTCGTCGTTT CGAGTAGCCA AAAGGTTTGC
AATCCAGAAT GCAAGGCCAA AGAACCCTTC CACTGCGATA ATACTCATGC ATTCAACCGT
ACGGGATTTC CCAGAAATTT CACTTTTGGT GCAGCTACTT CGGCTTATCA AATTGAAGGT
GCAGCACATA GAGCACTTAA TGGATGGGAC TATTTCACGC ATAGATATCC AGAAAAAGTA
CCGGATCGTA GTTCAGGAGA TCTTGCTTGT GATTCGTATG ATCTTTATAA GGATGATGTC
AAACTACTAA AAAGAATGAA TGTTCAAGCT TACAGACTCT CGATAGCATG GTCAAGGGTC
TTACCAAAGG GAAGACTGAC TGGGGGAGTG GACGAGAATG GGATAACATA CTACAACAAT
CTCATTAACG AGTTGAAAGC AAATGGCATA GAACCATATG TTACTATATT TCATTGGGAT
GTTCCCCAAA CTTTAGAAGA CGAATATGGA GGTTTCTTAA GCACACGTAT AGTGGAGGAC
TACACAAACT ACGCTGAGCT TCTATTCCAA AGATTCGGAG ACAGGGTCAA ATTTTGGATC
ACTTTAAATC AGCCTTTCTC TCTTGCAACC AAAGGCTATG GAGATGGATC GTATCCACCA
GGACGGTGCA CCGGCTGTGA ACTTGGAGGA GATTCTGGAG TTGAACCTTA TACAGTTGCA
CATAACCAAC TTCTAGCTCA TGCAAAAACT GTATCTTTAT ACAGAAAAAG ATATCAGAAA
TTTCAAGGTG GTAAGATAGG AACAACCTTG ATCGGGAGAT GGTTCGCCCC GCTAAATGAA
TTTAGCGAAC TCGACAAGGC TGCTGCAAAA CGAGCATTCG ACTTTTTTGT TGGATGGTTC
TTGGATCCAT TGGTGTACGG AAAATATCCA ACGATAATGA GAGAGATGGT AGGAGATAGA
TTGCCAGAAT TCACTCCTGA GCAATCAGCT TTAGTTAAAG GATCACTTGA TTTTCTAGGG
TTGAACTATT ATGTTACACA ATATGCAACT GACGCACCTC CTCCGACACA ACTTAATGCA
ATAACGGATG CACGAGTTAC TCTTGGATTT TATCGCAATG GAGTTCCTAT TGGTGTTGTG
GCTCCTAGCT TCGTCTACTA TCCTCCAGGA TTCCGTCAGA TTCTAAACTA CATCAAAGAC
AACTACAAAA ATCCACTTAC CTACATCACC GAAAACGGAG TTGCTGATCT TGATCTTGGA
AACGTAACGC TTGCAACTGC TCTTGCCGAT AATGGACGGA TTCAAAACCA TTGCAGCCAT
CTCTCTTGTC TTAAATGCGC TATGAAGGAT GGATGCAACG TAGCAGGATA TTTTGCATGG
TCATTGATGG ACAATTACGA ATTCGGAAAT GGTTACACCC TCCGGTTTGG TATGAATTGG
GTCAATTTCA CTAATCCTGC TGATCGAAAA GAAAAAGCTT CTGGAAAATG GTTCTCTAAG
TTCCTCGCAA AATAAGTTGA AGCCCTAGAT TTATAAATCC AAACCTCGAA TGTAATAACA
ATTGTACTGT ATGTATTTTA AGACCTTATG TGTTTTGTAT ATGATGTTAA TAATGTTGTA
ATAATCGGAT CCTAATTTCG TGCACAGTTC ATAAATAAAT AAAAATGTAT ACAATGTTTG

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search