RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda10158 
 cDNA clone name   RAFL16-66-J24 
 Memo   

 AGI code   AT1G55320.2 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK117129 
 Sequence 
GAGATGTGGA AGAGCATAGG CGAATTGAGT TGCGATGATT ATGTCAAAGC TGGGTTGACT 
TTGGAAGACG CCAAGGAATT TGACAAATTG GTGAGCGATG TGATTACAAA GGCTATAGAG
ACTGATCCAA GAGATCAATG GAAAGCTTTG GTAGATGAGA GTGTGCTTAA GCCATGGCAT
CCACATCCTC TGCATCAGCT TCTCTACTAC TCTGTCTATT CAAACTGGGA CTCCTCTGTT
CATGGCCCTC CTCTCTATTG GTTTCCTTCT CTATCTCAGT CAAAGTCCAC CAATCTGGGG
AAGCTGATGG AATATCACGG ACCAAGACTT CTTGGTCCTT CATACAAGAA CCCTCTTGAA
AGTTTTGAAC TTTTCCGGAG ATTCTCAGTT GAACACCCTG AAGTTTATTG GTCATTTGTT
ATCGATGAGC TTTCACTTGT GTTTCACACT CCTCCGAGGT GTATCCTTAA CAAATCAAAA
CCTGAAGGGA CTTGGCTCCC TGATGCAGTT CTTAATATCG CTGAGTGTTG TCTGATGCCT
TCAAGCCATC CCAAAAAGGA GGATGATAGT GTGGCTGTTG TATGGCGTAA TGAAGGGTTT
GATGACTCTC CAGTCAATAG AATGACCGTT AAAGAGCTTC GGGAGCAAGT AATGTATGTT
GGTGGCAAAT GCGATAAGTG GAAGTTTTGA AAAGGGTGAC ACAATTGCAA TCGATATGCC
AATGACAGTT GATGCAGTGA TTATATATCT CGCAATCATA TTAGCTGGTT GCATTGTTGT
CTCCATCGCA GACAGCTTTG CAGCTAAAGA AATAGCAACA AGGTTGAAAA TTTCGAAGGC
AAAGGGCATA TTCACTCAGG ATTATATACT CAGAGGAGGT CGAAGGTTTC CTTTATACGG
TCGAGTGGTT GAAGCTGCTC CATCTAAGGT CATTGTCCTC CCGGCTTCAG GTACTGAATT
GCATGTTCAG TTAAGAGAAC AGGATGTATC ATGGATGGAT TTTCTTTCCA ACGCCAAACC
CCATTCTAGT GGAGAGAACT ACTATCGTCC GATTTATCTA CCTGTAGAGT CTGTGATTAA
CATTCTCTTC TCATCTGGAA CTACAGGTGA GCCGAAAGCT ATACCGTGGA CACAACTATC
ACCAATTCGT AGTGCTTGTG ATGGATGGGC TCATCTTGAT GTCCAAGTGG GTCACACATA
TTGTTGGCCT ACAAATCTTG GATGGGTAAT GGGACCAACT CTTATGTTCT CCTGCTTTCT
AACTGGTGCA ACTCTCGCTC TCTACAGCGG GTCTCCCCTT GGCCGCGGTT TTGGAAAGTT
TGTTCAGGAT GCTGGAGTTA CAGTTCTTGG TACTGTTCCA AGCTTGGTGA AAACTTGGAA
GAGAACAAAC TGTATGGAAG GGCTTAATTG GACAAAGATT AAGTTTTTCG CCACTACAGG
AGAAGCTTCC AATGTTGACG ATGTTCTCTG GCTTTCTTCT AAAGCTGATT ACAAACCTGT
GATCGAATGC TGTGGAGGCA CGGAACTTGC TTCGTCATAC ATCATAGGAA GCCCTCTTCA
ACCGCAGGCT TTTGGAGCGT TTAGCACACC ATCCATGACA ACTAGAATCA TCATCTTCGA
TGAAAATGGC GTCCCATATC CGGATGATCA ACCATGTACT GGAGAAGTCG GTTTGTTCCC
CCAGCACCTT GGGGCCACGG ATAGACTTCT GAATGCAAAT CACGACGAGG TTTACTTCAA
GGGAATGCCC ATGTATAAGG AAACACGACT TAGAAGACAC GGTGACATTG TGAAGCGAAC
TGTTGGAGGA TATTACAATG TTCAAGGTAG AGCTGATGAT ACCATGAACC TTGGAGGCAT
TAAGACGAGT TCTATTGAGA TCGAACGTGT GTGTGATCAA GCTGATGAGT GCATCTCTGA
GACAGCTGCA GTCACCTTAA CACCACCTAA CGGTGGTCCA GAGTTGCTGG TCATATTCGC
AGTCTTGAAA GAAGGGTTCA AGCAACAGAG TGGAGAAGAG CTAAAGATGA AATTTTCAAG
AACCATTCAA AAAGATCTTA ATCCTCTCTT CAAGGTGAGT TTTGTGAAGA TTGTGCCGGA
GTTTCCAAGA ACAGCTTCTA GCAAGCTACT GAGAAGAGTC TTGAGAGATC AGATTAAGCA
AGAACTACTA TCCTTACGAA GTCGAATATA AAGCCTTGAT CTTAAGTTTA ACTAGAATAA
AATAAGATCT GCTGAGTAGT AGTTGATCTA CACATGATTG GGTACTGCTC GGTCCAAATA
AGAAAACCGA TTAAATCAAA TCTACCGGTC CTTGAATTCT CTAGCCTGAT TCACATTTAC
ATGACTAAAC ACTTTGACTT TGTTATGTTT GTGTTTGTGT TTGGTGTATA TATTTCATAT
CAGATTATAA TCTTAATTTT CCT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search