RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda10162 
 cDNA clone name   RAFL16-67-A17 
 Memo   

 AGI code   AT5G20540.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK117133 
 Sequence 
AAAGTAGAAG AAACTGACAC CATCTCTGTC TCTCTCTCTC CGTATCCAAA AAGAGAAAGA 
AAAAAAATCT CAAATCAAAG ACCAAGCCAG TCACCGGAAA ATGCTGACGT GTATAGCTCG
TTCGAAGCGA GCAGGCGATG AATCCTCCGG TCAACCAGAC GATCCAGATT CTAAAAACGC
CAAATCTCTA ACATCTCAGC TCAAAGATAT GGCTCTGAAA GCATCAGGAG CTTACCGGCA
TTGTACGCCG TGTACGGCGG CACAAGGTCA GGGACAAGGA CAAGGTCCGA TCAAGAACAA
TCCGTCGTCG TCGTCGGTAA AGTCGGATTT CGAATCGGAT CAACGGTTTA AAATGCTTTA
CGGAAGATCA AACAGTTCGA TTACAGCTAC GGCGGCGGTG GCGGCGACGC AACAACAACA
GCCTAGGGTT TGGGGAAAGG AGATGGAAGC GAGACTAAAA GGGATTTCGA GCGGCGAAGC
GACTCCGAAA TCGGCGAGTG GGAGAAACCG GGTCGACCCG ATTGTGTTTG TGGAGGAGAA
AGAGCCTAAA GAATGGGTTG CTCAGGTTGA GCCCGGAGTT CTCATAACCT TCGTTTCTCT
TCCCGGCGGT GGTAATGATC TCAAGCGGAT ACGTTTCAGC CGAGACATGT TCAACAAGTT
ACAAGCTCAA CGATGGTGGG CAGATAACTA TGACAAAGTA ATGGAACTTT ACAATGTTCA
AAAACTAAGC CGCCAAGCTT TCCCGCTTCC CACCCCGCCT AGATCCGAAG ACGAGAATGC
AAAAGTGGAG TACCATCCAG AAGACACTCC TGCAACACCG CCTCTAAACA AAGAACGGTT
GCCTCGTACT ATCCATCGTC CACCTGGATT GGCTGCTTAC TCATCCTCAG ATTCACTCGA
CCATAATTCA ATGCAGAGCC AGCAGTTCTA TGACTCTGGT CTACTCAACT CAACTCCTAA
AGTTTCAAGC ATCAGTGTAG CCAAGACAGA AACTTCTTCC ATAGATGCTT CCATAAGAAG
CAGCTCGTCG AGAGATGCAG ACCGGTCAGA GGAAATGTCG GTAAGCAATG CGAGTGATGT
TGACAACGAA TGGGTAGAGC AAGATGAGCC TGGCGTTTAT ATCACCATTA AAGTTTTACC
AGGTGGGAAA AGAGAGCTTC GAAGAGTCAG ATTCAGCCGA GAGAGATTCG GGGAGATGCA
CGCGAGATTA TGGTGGGAAG AGAACAGGGC AAGGATACAT GAACAATACT TGTGATCATA
AATCTAAGAG TTTTGTTTTT TCCTCATTCT CTCGGTATAC AGTCTTTTTT TCCAGCTCAA
GTAAATTCTT CAACAGGTAC TCATTGTGCC TCCCAGAAAT CTCAAAATAT CAATTGTGGG
ATATGTTTTA AGGAGGTTTC TTATTTTCTT CCTTCAAAAA AATTTGAGAA AGCTTGGAAA
AGATAAGATG TTGTCTCCTT TGCTCAATAT GTGTATCCTT AATTAGTTCT TTAAAAAAAT
ACGTTCTTCA AATTTTTAGT ATTGTTTCAG CTC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search