RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda10311 
 cDNA clone name   RAFL16-83-P07 
 Memo   

 AGI code   AT1G09000.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK117282 
 Sequence 
GTTAACACTT TTGTGCCGAC CGATGAATCA AAATTAGAGT AACAGTGAAA CGCATTCTTC 
CCTCAATCGT TCAAATGCAA GATTTCTTCG GCTCCGTTCG TCGATCGCTT GTTTTCCGTC
CTTCTTCCGA CGACGATAAC CAGGAGAACC AGCCTCCGTT TCCCGGTGTT CTCGCCGATA
AGATCACCTC TTGCATCCGC AAATCGAAGA TTTTTATCAA ACCCTCCTTC TCGCCTCCTC
CTCCTGCTAA CACTGTAGAC ATGGCACCTC CGATTTCGTG GAGGAAAGGT CAGTTAATTG
GTCGCGGCGC GTTTGGTACG GTGTACATGG GTATGAATCT TGACTCCGGG GAGCTTCTCG
CCGTCAAACA GGTTCTGATT GCAGCCAATT TTGCTTCCAA GGAAAAGACT CAGGCTCATA
TTCAGGAGCT TGAAGAAGAA GTTAAGCTTC TTAAAAATCT CTCCCATCCT AATATAGTTA
GATATTTGGG TACAGTGAGG GAAGATGATA CCCTGAATAT CCTTCTCGAG TTTGTTCCCG
GTGGATCGAT ATCATCGCTC TTGGAGAAAT TTGGACCTTT TCCTGAATCA GTTGTCCGGA
CATACACAAG GCAACTGCTT TTAGGGTTGG AGTACCTGCA CAATCATGCA ATTATGCACA
GAGACATTAA GGGGGCTAAT ATCCTTGTGG ATAATAAAGG ATGCATTAAG CTTGCTGATT
TTGGTGCATC CAAACAAGTA GCTGAGTTGG CTACGATGAC TGGTGCAAAA TCTATGAAAG
GGACACCATA TTGGATGGCT CCGGAAGTTA TTCTTCAAAC TGGACATAGC TTCTCTGCTG
ACATATGGAG CGTCGGCTGT ACAGTTATTG AAATGGTGAC TGGGAAGGCT CCTTGGAGTC
AGCAGTATAA AGAGGTTGCT GCTATCTTCT TCATAGGAAC AACAAAATCA CATCCTCCAA
TACCTGATAC TCTCTCCTCT GATGCAAAAG ATTTTCTGCT CAAGTGTCTG CAGGAGGTAC
CAAATCTGCG GCCAACCGCA TCTGAGCTAC TAAAGCATCC TTTTGTTATG GGGAAACACA
AGGAGTCTGC TTCTACTGAT CTTGGTTCTG TCCTGAACAA TCTTAGCACT CCACTACCGT
TACAGATAAA TAACACCAAG AGCACTCCAG ATTCTACTTG CGACGATGTA GGTGACATGT
GTAACTTTGG CAGTTTGAAT TATTCACTTG TAGATCCTGT GAAATCAATC CAAAACAAAA
ATTTATGGCA ACAAAATGAT AATGGAGGTG ATGAAGACGA TATGTGTTTG ATAGATGATG
AGAATTTCTT GACATTTGAC GGAGAAATGA GTTCTACCCT TGAAAAAGAT TGTCATCTGA
AGAAGAGCTG TGATGACATA AGTGATATGT CCATTGCTTT GAAGTCCAAA TTTGACGAAA
GTCCTGGTAA TGGAGAGAAA GAGTCTACAA TGAGCATGGA ATGTGACCAA CCTTCATACT
CAGAGGATGA TGATGAGCTG ACCGAGTCAA AAATTAAAGC TTTCTTAGAT GAGAAGGCTG
CAGATCTAAA GAAGTTACAG ACTCCTCTCT ATGAAGAATT CTACAATAGT TTGATCACAT
TCTCTCCCAG TTGTATGGAG AGTAATTTAA GTAACAGTAA AAGAGAGGAC ACTGCTCGTG
GTTTCCTGAA ACTGCCTCCA AAAAGCAGGT CACCGAGTCG GGGCCCTCTT GGTGGTTCAC
CTTCAAGAGC AACAGACGCA ACTAGTTGTT CCAAGAGCCC AGGAAGTGGA GGTAGTCGTG
AATTGAATAT TAACAATGGA GGTGATGAAG CTTCACAGGA TGGTGTATCA GCACGGGTCA
CAGACTGGAG GGGTCTCGTT GTTGACACTA AGCAGGAATT AAGCCAGTGT GTTGCTTTGT
CAGAGATAGA GAAGAAGTGG AAGGAAGAGC TTGATCAAGA ACTGGAAAGA AAGCGACAAG
AAATCATGCG CCAAGCAGGG TTGGGATCAT CCCCAAGAGA CAGAGGCATG AGCCGACAGA
GAGAGAAGTC GAGGTTTGCA TCACCAGGAA AATGACTTGC ACAAAAAGTC TCCGGCTTTT
TGATTTTTGA TTGCTCAACT AGTATATATA TCTGTAACTC TTATCTTGCT GTGATGAAAA
GTAGACACGA GGTTTGGTCT GAATATATGA TTCTGAACTG GTTGTTGAAG GTATTAGATG
TGTGTAATGT GAGTGTCGGG TGCATATTTA AGTGCGCTAC AAATTGCTAG

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search