RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda10333 
 cDNA clone name   RAFL16-86-L12 
 Memo   

 AGI code   AT3G16260.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK117304 
 Sequence 
GTCACTCACT AGCTTGAGGA AAAATGTTAA CTTCATCAAT GCCTCAAAAC CTAAGCCTTT 
TCGGATTTTC TCCTCTCAAG TCTTCTTCGT TCGCTCTTAT TCTCAGACCC TTTTCTCTCT
ACCCACCAAT CTTCGCTTCT TCTTCTCCGG CTCCGAGTCG TCGTCCTCCT CGCACCGCCG
GTTACCGTCG CAGTGGCCCT TCTCCTCCGA GACGCAAATG GAGTAGTTTC GAGGAGCAGA
AGAGAAAAGG TAGGTCTCCG ATGGAGAAAG ATAAAGCTAT TAGCTTTAAT CACTCTTCTG
ATTCTTTCGA GTTTAATAAG AGAAGAGCTG AGGGATTGGA TAAGGTCGAT AAGCCTAAGA
AGAATCTCAA GAGGAATACT CGCACCCTTA ACCCTACCAA TACCATCGCC TATGTTCAGA
TCCTTGGGAC TGGAATGGAT ACACAGGATA CGTCACCTTC TGTATTACTC TTCTTTGACA
AACAAAGATT CATCTTTAAT GCTGGAGAGG GGTTGCAACG TTTTTGTACT GAACATAAAA
TTAAGTTATC AAAGGTAGAT CATATATTTT TGTCTCGTGT GTGCTCAGAG ACAGCAGGCG
GGCTTCCAGG TCTTCTACTG ACCCTAGCTG GTATCGGGGA ACAAGGACTA TCCGTCAACG
TATGGGGTCC TTCAGATCTT AAGTATTTGG TTGATGCTAT GAGGTCATTT ATCCCTCGTG
CTGCCATGGT TCATACAAGA AGTTTTGGTC CATCATTGAA TATATCTGAC TCTGCGCCTC
AGATTGGCTT AAGTAAACCC AAAGATGATG CCTATGTTCT TGTGGATGAC GAAGTTGTGA
AAATATCCGC CATTCTCCTA GAACCAAGTC GCTTAGAGGA ATCTGGCAGC AAACCTGGTG
AAACAGCAGT TATATATGTA TGTGAATTAC CTGAAATCAA AGGAAAGTTT GATCCAAAGA
AGGCCATGGC TCTTGGATTG AGAGCTGGTC CAAAGTACAG TTATCTTCAG TCTGGACAGT
CAGTCAAGTC AGATTTTAAA GATATTACGG TTCATCCGAG TGATGTGATG GGACCTTCAG
TTCCTGGTCC TGTTGTTTTG CTTGTGGATT GTCCAACAGA GTCACATGCC GAGGAACTGC
TATCTATCCC GTCTATGAAG ACTTATTATT CATGTCTTGA CAATTCAACA GATGGAGCTA
AGCTTGTTAA TTGTATTATT CATCTAAGTC CAGCTTCTGT AACAAATAGT TCTACATACC
GAAGCTGGAT GAAGAGATTC CATTCTGCCC AGCACATTCT CGCTGGACAT GAAGCGAAGA
ATATGGAGTT TCCAATCCTG AGAGCCAGTT CTAGAATCAC AGCCAGACTT AACTATTTAT
GTCCACAGTT CTTCCCAGCT CCTGGATTTT GGTCTCATCA ACATGATAAT AACTCGATAA
ACCCCACTTC TTTGAGCAAG TGCTTCGATT CGAATCTTGG TGAAAGCATT TCTGCTGAAA
ATCTCCTCAA GTTCACTTTG CGTCCACATG GTAATCTTGG GGTAGACAGA TCTAGTATCC
CTAGTCGATT AACAGCTTTA CGAGTGATGG ATGAGCTTCT TTCAGAAATT CCTGAAATCA
GCAGTAAGAC CGAAGAAATC AAGCAGTTAT GGAATGGACA ACACAACAAG ATGATGATCG
AAGAGCCATG GCTGGGTGAA AGCACTGTTC CAAGCTGTCT TGAAAACATT AGAAGAGACG
ACATGGAGAT AGTTCTTTTG GGCACTGGTT CCTCCCAACC CTCAAAATAC CGAAATGTCA
CGGCAATTTA CATCGACCTA TTCTCTAGAG GCAGTATTCT CTTGGATTGT GGGGAAGGTA
CCTTAGGCCA GCTTAAACGA AGATATGGTT TAGAAGGAGC TGATGAAGCA GTCAGAAACT
TGAGATGTAT ATGGATCTCT CACATCCATG CTGATCACCA TACGGGTCTT GCAAGAATCC
TTGCTCGCAG ACGTGAGCTT TTGAAAGGAT TGGCTCATGA GCCAGCAATT GTGGTTGGAC
CGAGATCGCT TAAGAAATTT CTCGATGCAT ATCAAAGACT TGAGGATTTA GATATGGAGT
TTCTCGACTG CAGGAACACC ACAACAACAT CTTGGGCTTC TGTAGAAACC AGCCGCCCTG
AGAAAAATAC CAGTAGCGGC AATGCAGAGG GTTCTTTGTT CAGTAAAGGA AGTCTAATGC
AGAGTATATA TAAAAGACCG AGCAGCCCAC TGACAGACAA TTCTTCAGCT TTACCATTCT
TGAAGAAACT GAAAAAAGTC CTCGGCGAAA TGGGGTTGGA GCATTTGATT AGCTTTCCTG
TTGTGCATTG CCCTCAAGCC TTTGGGGTTT CGTTAAAAGC AGCAGAAAGA AAAAACATTG
CCGGAGATGA GATTCCGGGG TGGAAAATGG TTTACTCGGG AGACACAAGG CCTTGTCCTG
AGATGGTTGA AGCTTCAAAA GGAGCAACAG TTCTTATACA TGAGGCGACG TTTGAGGATG
CGTTGGTAGA AGAAGCTGTG GCTAAAAACC ATAGCACAAC TAAAGAAGCA ATCAAAGTTG
GATCTTCAGC AGGTGTATAC CGAACCGTAC TGACACATTT TAGCCAGAGA TACCCAAAGA
TCCCGGTGAT TGACGAATCA CATATGCACA ATACATGCAT TGCCTTTGAT ATGATGAGTA
TAAACATGGC GGATTTACAT GTGCTTCCAA AGATTTTACC TTACTTCAAA ACTCTATTCA
GAAACCAAGT GGTTGAAGAA GAAGAAGAAG AAGAAGAGAC TGATGATGAT AGCTTAATAC
GTGACAAAGT CCCAAGCTTT TTCATCAATT AGTATATAGA TTAGAATGTT CTGTTTTGTC
CCCTGTTTTT GACTGTGTTG TATTGTCTTT AGAAATAATA TCAATTTAAT TGATTAAAAC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search