RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda10504 
 cDNA clone name   RAFL17-08-M12 
 Memo   

 AGI code   AT5G50570.2 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK117475 
 Sequence 
AAAAAAGGAC AAATCTTGAT ATTGCTTTGA TTGCTGTTGT GTATGTATGT GTTTTTATAG 
TGAGAGAAGA AAAAAAAGCA CAATCTTTGA ATGGACTGGA ATTTCAAACT TAGCTCTGGT
TATTTATCTG GATTCGATCA AGAACCAGAT TTATCACCAA TGGATGGTTC GATCTCGTTT
GGTGGGTCGT CACAGTCAAA AGCGGATTTT TCATTTGATC TAAAACTTGG AAGAAACATT
GGAAACTCTT CCTCTGTTTT TGGTGATACA GAGCAAGTGA TTAGTCTTAG TAAGTGGAAA
GATAGTGCTT TAGCTAAACC AGAAGGTTCA AGAAGCTCGA GTTCAAAGAG AACAAGAGGG
AATGGTGTTG GAACCAACCA GATGCCGATT TGTCTTGTTG ATGGATGTGA TTCTGATTTT
AGTAATTGTA GAGAGTATCA TAAGAGACAT AAAGTTTGTG ATGTTCATTC AAAAACTCCT
GTGGTTACTA TTAATGGTCA TAAACAGAGG TTTTGTCAAC AATGCAGCAG GTTTCATGCT
TTGGAGGAGT TTGATGAAGG GAAGAGAAGT TGTAGGAAAC GTCTTGATGG ACATAATCGA
AGACGACGGA AGCCGCAGCC TGAACATATC GGTCGTCCTG CCAACTTCTT TACGGGTTTT
CAAGGTAGCA AATTGCTAGA GTTTTCTGGT GGTTCACATG TGTTTCCAAC TACATCTGTG
TTGAACCCGA GCTGGGGAAA TAGTCTTGTA AGCGTTGCTG TAGCCGCCAA TGGTTCGAGT
TATGGGCAGA GCCAGAGCTA TGTTGTTGGT TCTTCTCCTG CAAAGACAGG GATAATGTTT
CCAATCTCTT CTTCTCCAAA CAGTACCAGA AGCATAGCAA AACAATTCCC TTTCTTGCAA
GAAGAAGAAA GCTCGAGAAC CGCATCGTTG TGTGAGAGAA TGACGAGTTG CATCCATGAC
TCTGATTGTG CTCTCTCTCT TCTGTCATCC TCCTCGTCGT CAGTCCCTCA TTTGCTTCAA
CCACCACTTT CTTTGTCCCA AGAAGCAGTT GAGACAGTTT TTTACGGGTC GGGATTGTTT
GAGAATGCGA GTGCAGTCTC TGATGGATCG GTTATATCCG GTAACGAGGC TGTCCGTCTT
CCGCAGACAT TCCCGTTTCA TTGGGAGTAG TAGAAGAAGA AGTAGGTAGA TAGATAGAAT
CAGAAAGATC TATTTGTGTC TCTTCTCTTC TCCCTCATTT TTCAATGTTC TTTATCATCA
TCATTGTTCT TGTTAACACT ACAAGAAATA TGGACATTCT TAACACACCG AAAACGCTAT
AATAACGTTT ACATAGCGGA TTCATAAACG CTGTGTTTGC CGG

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search