RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda10551 
 cDNA clone name   RAFL17-16-I18 
 Memo   

 AGI code   AT3G14000.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK117522 
 Sequence 
GGGTTTCATT CTTCTAAATT CTCAGGTCGA AATTGAAACT CTTTAGTGAG TGATAGAGAT 
GCTGACATGC ATAGCTTGTA CGAAGCAGCT AAACACCAAC AATGGTGGAT CTAAGAAACA
AGAAGAGGAT GAAGAAGAAG AAGACAGAGT TATTGAAACA CCCAGGTCTA AGCAGATTAA
GTCCCTGACG TCACAGATTA AAGACATGGC AGTAAAAGCA TCAGGTGCTT ACAAAAGCTG
CAAACCGTGT TCTGGGTCGT CTAATCAGAA TAAGAACCGA AGCTACGCTG ATTCGGATGT
TGCTTCGAAT TCTGGGAGGT TTCGTTATGC GTACAAGAGA GCGGGGAGTG GAAGCTCAAC
ACCGAAGATT TTGGGGAAGG AAATGGAGTC AAGGTTGAAA GGTTTTTTGA GTGGAGAAGG
AACACCTGAA TCCATGAGTG GTAGGACAGA GTCTACAGTG TTCATGGAGG AAGAAGATGA
GCTCAAGGAA TGGGTTGCTC AAGTGGAGCC TGGTGTCCTC ATCACATTTG TATCATTGCC
TGAGGGAGGG AATGATATGA AGCGGATTCG GTTCAGCCGT GAAATGTTCG ATAAATGGCA
AGCTCAAAAG TGGTGGGCGG AGAATTTCGA CAAGGTCATG GAATTATACA ATGTACAGCA
GTTCAATCAG CAGAGCGTCC CACTTCCAAC TCCTCCTAGA TCTGAAGATG GGAGCTCGCG
AATTCAGTCT ACCAAGAATG GTCCTGCAAC TCCACCTCTG AACAAAGAAT GCTCTCGAGG
AAAAGGCTAC GCTTCTTCTG GCTCACTCGC TCACCAACCA ACAACCCAAA CACAAAGTCG
ACACCATGAT TCATCTGGTC TTGCTACAAC ACCAAAACTC TCTAGCATAA GTGGGACAAA
AACCGAGACA TCATCTGTTG ATGAGTCTGC AAGAAGTAGC TTCTCAAGGG AAGAAGAAGA
AGCAGATCAT TCAGGGGAGG AGCTATCTGT AAGTAATGCA AGTGACATTG AAACAGAATG
GGTGGAACAG GACGAAGCAG GTGTTTACAT CACAATCAGA GCTTTACCAG ATGGGACTCG
CGAGCTTAGG CGTGTTCGCT TCAGCCGAGA GAAGTTTGGG GAAACGAATG CAAGATTGTG
GTGGGAGCAG AACAGAGCTC GGATACAACA ACAATACTTG TGATGACCGA TGACGGTCGA
AGGCTCTCTA GAGAAGAATC TGACACACAC CAAAACAAAA CACTTTTCTT TTATATGTTT
TACTTGGAAA AAAGCTACAG AGTGATGGAA ATAACTTGGG ATTCAGATAA TGAATGTGCT
TTTTAGTTGG TGGTTGTTAG TACATCTCTT TCTCTTCTTT CTCATCTACA TCTATCTATA
AAGAGGAGGT ATTAGTTTTA CTGGATTTTC TTGGTGTTAT TTTCTTAAGG TAATGTACTG
TATATAGTTT AATACTAAGA AAATTCATAT TATTGGATTT GAAAG

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search