RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda10760 
 cDNA clone name   RAFL17-41-D02 
 Memo   

 AGI code   AT2G21470.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK117731 
 Sequence 
GAAGATCAAA ATTCGCTACT ATTTCTCTGT TCCCTAATTT CTTTCGATTT CAATTCATTA 
GTCCTAAAAA GCTTTAATTT TTCTAATCCC CCAGTTCTCC TTCTTCTGCT TCTGAATCGT
CGTTTAACGT ATTGCTCCGT CTTTTCACTT TCTCCGCCAT GGCTACGCAA CAACAGCAAT
CCGCCATTAA AGGCGCGAAA GTGCTTATGG TTGGAGCTGG TGGGATTGGT TGCGAGTTAC
TTAAGACTCT TGCTCTTTCT GGATTCGAGG ACATTCATAT TATTGACATG GACACTATTG
AAGTCAGTAA CCTGAATAGG CAATTTCTAT TCCGTCGTTC TCATGTTGGG CAGTCTAAGG
CTAAGGTTGC CAGAGATGCA GTCTTGAGAT TTAGGCCTAA CATTAATATA AGATCATACC
ATGCAAATGT GAAGAATCCC GAGTTTGATG TTGATTTTTT CAAGCAATTT GATGTTGTTC
TGAATGGGCT GGACAACTTG GACGCAAGGC GTCATGTGAA TCGCCTTTGT CTTGCAGCTG
ATGTTCCTCT TGTAGAAAGT GGGACAACGG GCTTCCTTGG ACAGGTAACT GTGCATATAA
AGGGAAAAAC AGAATGTTAT GAGTGCCAAA CCAAACCTGC TCCAAAGACT TATCCTGTGT
GTACAATAAC CAGCACGCCA ACTAAGTTTG TGCACTGTAT TGTATGGGCA AAAGACCTGC
TCTTTGCAAA GTTGTTTGGC GACAAGAATC AAGATAATGA TCTTAATGTG CGATCCAACA
ATTCTGCAAG CTCATCCAAA GAAACAGAAG ATGTATTTGA ACGTTCAGAA GATGAAGATA
TTGAGCAGTA TGGTAGGAAG ATATATGATC ATGTGTTTGG TTCTAACATT GAAGCGGCTT
TGTCCAATGA AGAGACATGG AAAAATCGCA GACGACCAAG GCCTATATAC AGTAAGGATG
TCTTGCCTGA AAGTCTGACT CAACAAAATG GAAGCACTCA GAATTGTTCT GTTACTGATG
GTGATTTAAT GGTCTCTGCC ATGCCATCGC TTGGCCTGAA GAATCCACAG GAATTGTGGG
GTCTAACGCA GAATTCTCTT GTGTTCATAG AAGCATTGAA GTTGTTCTTC GCCAAGAGAA
AGAAGGAAAT AGGACACCTT ACTTTTGACA AAGATGATCA GTTAGCTGTA GAATTTGTTA
CTGCTGCTGC AAATATCCGT GCTGAGTCTT TCGGAATTCC TTTGCACAGC CTTTTTGAAG
CGAAAGGTAT TGCTGGAAAC ATTGTTCATG CTGTTGCTAC GACCAACGCC ATTATTGCTG
GTTTAATTGT CATTGAAGCA ATCAAAGTGC TGAAAAAGGA TGTGGACAAG TTCAGAATGA
CATATTGCTT AGAACACCCA AGCAAAAAGC TGCTGCTTAT GCCAATCGAG CCATATGAAC
CTAATCCTGC TTGCTATGTC TGTTCCGAGA CCCCATTAGT ACTCGAGATC AATACTCGGA
AATCAAAACT ACGGGATCTA GTTGATAAAA TTGTGAAAAC CAAGCTTGGA ATGAACCTAC
CGTTGATTAT GCACGGGAAT TCGCTTCTGT ATGAAGTTGG CGATGATCTT GATGATATTA
TGGTTGCAAA CTACAACGCT AATCTTGAGA AGTATCTATC AGAACTTCCT TCTCCCATTC
TTAACGGAAG CATTCTCACA GTCGAAGATC TTCAACAAGA GCTATCTTGC AAGATAAATG
TCAAGCACAG GGAAGAATTT GACGAGGAAA AAGAACCTGA AGGAATGGTA CTCTCTGGAT
GGACACCATC TCCAGCTACC AATGGCGAGA GCGCATCAAC ATCAAACAAC GAGAACCCAG
TTGATGTTAC AGAGAGTTCC TCAGGATCCG AGCCTGCTTC TAAGAAGAGA AGACTCTCTG
AGACCGAGGC CAGTAATCAT AAGAAAGAAA CAGAGAACGT CGAGAGTGAA GATGATGATA
TCATGGAGGT TGAAAATCCC ATGATGGTGA GCAAAAAGAA GATAAGAGTT GAATAGGCCC
CTTTTTTGAA AGATCTGATC CCTAAATGCT TGCTTTATTT ATTAGCTTCT TTTTACTTCG
ATCTAACTTT CTACTTTCTG AAATTATGCC ACAAGAATTA CAAAGTATGA TTTAGGGATT
CTTTGATGAA GAAGAAAACT ACTCAGATTG TTAAATAAAA AAAAAAAAAA G

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search