RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda10876 
 cDNA clone name   RAFL18-04-O14 
 Memo   

 AGI code   AT4G03415.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK117847 
 Sequence 
GTTTCAACTG TCTGTGAATC AACTGTTCTT GATCTCCAGA AACCTCTACA CAAACAAAAG 
GTCATAGTCC ATCGTTGACC AAGATTTGAA TCCAAGGCTT TCCCGGAGAG TATATACTAG
TTAACAAAAC ACTCATAAAA AGCTCTGGCT TGACCAAATT TTCTACTTAA GCATAACGGT
GGAGATCTGT TTTTTTGTGT GTGGCTATAT AACAACCTTA TTGTCTAGGC TGGGATTAAA
CAATGGGGGG TTGTGTGTCG ACTAGTAGTA AGAGTACGTG TAGCAGCTGG AGCAATGGAG
AGAAGCCTGT GCGTCGACCA TATCTCGGGA TTGGTTGTTG TGTGAGCAAA AGGGCGAAGA
GAACGTTTTC AGACCACATT GTCTCGTTGC AGAACTTGAC TTCTATACCA AATCGGATCA
CCAGCAGCAG CAAGAGCAGG AGCTCTTGCA TTTTCACTCA ACAAGGACGC AAGGGTATTA
ATCAGGACGC CATGATTGTG TGGGAAGATT TTATGTCTGA AGATGTGACA TTTTGTGGTG
TATTTGATGG TCATGGTCCT TATGGCCATC TTGTTGCTCG TAAAGTGAGA GATACATTGC
CTGTGAAGTT ACAGTTTTTC TTTCAGACGC TTCAGTCGAA GCAAAACTGT TCTAAAGGAA
CTCGATTCAG AAGAAATTCA AGCAAATCAG CTGTCCAAGA AGCTGTTAAA GAAGGATCTG
ACGAGGATAA ACTTAAAGGC TTATGGGGAG AAGCTTTCTT GAAATCTTTT AAAGCCATGG
ATAAGGAACT GCGGTCTCAT CCTAATCTGG ACTGTTTTTG TAGTGGCAGC ACTGGCGTAA
CAATTCTTAA ACAGGGGTCT AATCTCTTCA TGGGAAACAT CGGGGATTCT CGGGCCATCC
TTGGATCAAA AGACAGTAAC GATTCTATGG TGGCAACTCA ACTGACAGTT GATCTGAAGC
CGGATTTACC TAGGGAAGCT GAGAGGATCA AACGGTGTAA AGGTCGAGTA TTTGCGATGG
AAGACGAGCC AGAGGTGCCG CGAGTCTGGC TACCTTATGA TGATGCACCT GGATTAGCCA
TGGCCAGGGC GTTTGGTGAC TTCTGTCTAA AAGAGTATGG AGTCATTTCA GTACCTGAGT
TCACTCACCG TGTTCTTACA GACAGAGATC AATTCATTGT TCTTGCCTCT GACGGAGTAT
GGGATGTGTT AAGCAACGAA GAAGTGGTTG ACATTGTAGC TTCAGCTACA AGCCGGGCAT
CAGCGGCTAG GACCTTGGTG AACTCGGCTG CGCGTGAATG GAAACTGAAG TACCCGACTT
CCAAAATGGA TGATTGTGCA GTGGTATGTT TGTTTCTGGA TGGGAAAATG GATTCTGAGT
CGGATTATGA TGAACAAGGC TTCTCTTCAG CCACAAATGC TGTAGAATCA GATGATGGCC
AAAGATCAGA GCCATGTCTC CAAAGAAACT TCACAGTTAG ATCATCATCA GATCAAGAAA
ACGAGACTTA TGGTAACGTG AATACAGAGA CTGATGCAGA GGATGAGAAA ACGGTAGGAG
ATCAAAACTG GTTGGGTCTA CAAGGCGTCA CACGCGTGAA CTCACTTGTC CAGCTTCCGA
GATTCTCTGA AGAGAAATCG AAGACTTGAG ATTAGCTTTT AATGTTATTT CTGAGGACTG
ATCTTGAAGA ATGTTGTCAT TTTTCGTTGT TATGCTTGAG CATTGTGCGC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search