RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda10898 
 cDNA clone name   RAFL19-04-H16 
 Memo   

 AGI code   AT5G08720.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK117869 
 Sequence 
ATCTTCTTCC TCTACACTGA CACATTTCGT CGAACACCTT TCGCTAATGT CAGTGAGCAA 
GTTTCCACAT CTCTCTCATG GCGTTCACAC TATCAATTTC CTCAATGAAC CAGTGTTTTT
AAGTGTGTTG CTCCCATCTC CCTCTCGGAT TCGAGTATTC TCGTCCATTT CCACCTCCGG
GATCGGCGGC GGGGTCGCCA AGTGCCATGG AACGAGACAT AGCGGCGCCG GTGGTAGAGG
TGATAACGGG TTGAGGAGAG ATAGTGGATT AGGTTTCGAC GAGAGAGGAG AGAGAAAAGT
GCGTTGTGAG GTTGATGTGA TCTCGTGGAG AGAACGGAGG ATAAGAGGCG AAATCTGGGT
CGATTCTGAT TCTCAATCTG TTTGGAATGT TCTTACTGAT TATGAACGAC TTGCTGATTT
CATACCCAAT CTCGTTTGGA GTGGAAGAAT TCCTTGTCCA CATCCAGGAC GTATATGGCT
GGAGCAACGA GGCCTTCAAA GAGCCTTGTA TTGGCATATT GAGGCTCGTG TTGTCCTTGA
TCTCCATGAG TGTCTAGATT CTCCAAATGG TCGTGAGCTT CACTTCTCTA TGGTAGATGG
TGATTTCAAA AAGTTTGAGG GAAAGTGGTC TGTGAAATCT GGTATCAGGT CCGTAGGAAC
TGTCTTGTCA TACGAAGTAA ACGTAATCCC AAGATTTAAC TTCCCTGCCA TTTTCTTAGA
GAGGATAATC AGATCAGATC TTCCTGTAAA TCTCCGGGCC GTAGCTCGCC AAGCTGAGAA
AATTTATAAA GATTGCGGAA AGCCGTCAAT AATAGAAGAT TTGTTGGGTA TAATATCTTC
ACAGCCAGCC CCTTCTAATG GTATTGAGTT CGATAGTCTT GCTACGGAGA GATCTGTTGC
CTCCAGTGTT GGATCATTAG CTCATTCAAA TGAATTGAAC AACAATTGGG GAGTGTATGG
AAAAGCCTGC AAGCTTGATA AACCTTGCAC CGTGGATGAA GTTCATCTTC GTAGATTTGA
TGGTCTATTG GAAAATGGAG GTGTTCACCG ATGCGCCGTT GCTAGTATAA CAGTTAAAGC
TCCTGTTTGT GAAGTTTGGA AAGTTCTAAC GTCTTATGAG AGTCTTCCAG AGATAGTTCC
AAATTTGGCA ATCAGCAAGA TTTTGTCACG CGATAACAAT AAAGTCCGAA TACTTCAGGA
AGGATGCAAA GGCCTGCTTT ACATGGTGCT TCATGCAAGA GCTGTTCTCG ATTTGCATGA
GATTCGTGAG CAGGAAATCA GATTTGAACA GGTTGAAGGA GACTTTGACT CGCTAGAGGG
GAAATGGATT TTTGAACAAC TAGGAAGTCA CCACACACTT CTCAAGTATA CCGTGGAGTC
CAAAATGAGA AAAGATTCAT TTCTTTCTGA AGCAATCATG GAAGAGGTTA TATATGAAGA
TCTTCCGTCA AATTTATGCG CTATCCGGGA TTACATTGAG AAAAGAGGAG AGAAATCTTC
AGAGTCATGT AAACTGGAGA CATGTCAAGT TTCAGAGGAA ACATGTTCTT CATCTCGTGC
CAAATCAGTT GAGACAGTTT ACAATAATGA TGATGGTTCA GACCAAACTA AGCAGAGACG
GAGGATTCCT GGTCTACAAA GAGACATTGA AGTCTTGAAA TCAGAAATTC TCAAGTTCAT
ATCAGAACAT GGACAAGAAG GATTCATGCC CATGAGGAAG CAGCTTCGGT TACATGGAAG
AGTTGACATT GAAAAAGCCA TTACAAGAAT GGGTGGATTT AGGAGAATAG CTTTGATGAT
GAATCTTTCA CTTGCTTATA AACACCGAAA ACCGAAAGGA TATTGGGACA ATCTCGAAAA
CTTGCAAGAG GAGATAGGAA GATTTCAACA GAGTTGGGGA ATGGATCCAT CATTTATGCC
GAGCAGAAAA TCTTTCGAAC GAGCAGGTCG TTATGACATT GCTCGGGCGC TCGAGAAATG
GGGAGGATTA CACGAAGTAT CTCGTCTTTT AGCATTGAAC GTGAGACATC CAAACAGGCA
GCTAAATTCT CGTAAAGACA ACGGTAACAC GATACTGAGA ACTGAATCTA CTGAGGCCGA
TTTAAATTCA ACGGTTAATA AGAATAATAA ACCTTACGTC TCTCAAGATA CCGAGAAATG
GTTGTACAAT CTTAAAGATC TTGATATCAA TTGGGTTCAA TATTGAAGCA TTAATTATGT
ACATTTCACT ATTTGTGTAG TCTTGTAACT CGCAAAGATA AACATGTATT TATGTAAATT
GTAACATTGG ATTGAAATTA TCTGATCTCT TTTTAAAAAA AAAAAAAAAT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search