RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda10975 
 cDNA clone name   RAFL19-13-K19 
 Memo   

 AGI code   AT2G41280.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK117946 
 Sequence 
ACTTACAAAA TCATCTTCCC TCAATAAACC AAATAAGCTA AGTGTTTTGT GTAACGAAAA 
CAAAAAATGG GAAACCTCAT GTCTCTCGTT CTCGTGGCTT TGCTCTTTTC TCTCTCCCTT
GCTGTTATTG CGGACACATC CAACGATGCC ACACATGTTA AAGAAGAAGT GAAGCCGAGT
ACTGAAGCAA CTGGTGCTAT AGAAGCCGAA GTCGAGGTCA ATGACGCTGT TGTAGAGCCC
CAGCAAGGCT TGCCTGGTGG TGGTTGTAGG TTCGGATGTT GCGGTGGGTA CTGGTGGAAT
GGACTGTGCA TATACTGTTG CCGCAGTCAA GCCGAGGCCA ACGAAGTTGT AAAAACTGTT
GAGCCTCAGA AGGAAGAAGC TAAGCCATGA TTTCGCATGT AACACAAACT CTATATGTTT
GTATGCATGC AGTGGTCAAT TACCGTATGT ATGTATAAAT AAAAGAAGCA TGGTGCCTAA
GTAAGATACC TAGAGAGAGC TCAATAGAAA GAAACCAAAG GTTCATTAAT GGTTTTTGGT
TATGAGGTGT TTTTCTCGTG GATGTTATAA ATAATAACTG TTTTAATACT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search