RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda11253 
 cDNA clone name   RAFL19-54-C11 
 Memo   

 AGI code   AT5G48655.2 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK118224 
 Sequence 
ACCACCTTCG TGTTTCTCTC TCTATTACAG AAAAAAAGAT TCAAAAACCC TAGATTTCAC 
AAAATCGATT GGCTGTCAAA TTTCTCTCCG GCGATTTTCC TCGAGTGAAA TTCGGCTCAA
GGTGATTATA GCGATCATCG AATCAAATTG ATTGAAGAGG TACAAAGGTT AGTTACTTTG
AGCTGAAAGA TGAACACGTC AGAGGTGAGA GTACCTCGAG GAAATCGACG GAGGAAAGCT
GTGATTGATC TGAATGCGGT ACCTGTTGAT CAAGAAGGGA CCTCTGCTTC TGTTAGAACT
CTTACGGTGC CTATTACACC GTCTCAGCCT GCTCCTACGA TGATTGATGT CGATGCTATT
GAGGATGATG TTATTGAATC ATCCGCTAGT GCTTTTGCTG AAGCTAAAAG CAAATCAAGA
AATGCACGTC GGAGACCTTT GATGGTTGAT GTAGAGTCAG GAGGTACGAC TAGATTCCCT
GCCAACATAA GCAACAAACG CAGAAGGATT CCTTCTAGTG AATCTGTCAT CGACTGTGAG
CATGCCTCTG TAAATGATGA AGTCAACATG TCTTCGAGAG TGTCTAGATC AAAGGCTCCA
GCTCCTCCAC CAGAAGAGCC AAAGTTTACA TGTCCAATCT GCATGTGTCC CTTTACGGAG
GAGATGTCAA CCAAGTGCGG TCACATCTTC TGCAAGGGAT GTATAAAGAT GGCAATATCT
CGCCAGGGCA AATGCCCTAC TTGTAGGAAA AAGGTTACTG CAAAAGAGCT GATTCGAGTT
TTCCTTCCAA CCACTAGATG AGTGGTCCGG CAACATCACC AGCCACCCTG TCTAATGGTT
TATCAGACTA TCCTCCTATT CACTTTGGAA CATTGAAGGG ACTTCGTTGA CTTGGTATTT
TTGAATATTT TGCTTTGTTG GAAGAGAAAT ATTCAGTGAT CAAGAAGCCA GAAGGCCCTA
TCATTCGATG GATATCATTG GTAATAACTC TTTGTTTTTA GTTGTTGTTC TATGTAATTT
AGGTCTCTGC AAACCTCTCA GTCGATACTC TTCTCTCTTG ATAGATGATA AGATATATGG

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search