RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda11283 
 cDNA clone name   RAFL19-55-I21 
 Memo   

 AGI code   AT1G27120.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK118254 
 Sequence 
GTTCAAAGCT TTTGTTTTGT TCCCAATTCT GAAGTTTTGA ATCAACAAAT CTTCAATAAA 
GTTTTCTCCT TTCACTATCT TTCCATATTC TTCTTCTTAG TAAAACTTTG CATTAATGGC
TTACCCAAAT TTGTAAGCTC TTTGTTTCCT CCCTTCTTCT TATTCTCTTC TTCATTCTCC
AAATTTGTTT CTAGGTTTCT TCAGTTTGAG CAATGAAGAA GTCTAAACTC GATAATTCTT
CTTCACAGAT TCGATTCGGG CTTGTTCAGT TCTTATTAGT TGTTCTGCTT TTTTACTTCC
TCTGCATGAG CTTCGAGATC CCATTCATCT TCAGAACCGG GTCTGGGTCC GGGTCTGATG
ATGTTTCATC TTCTTCTTTT GCTGACGCAT TACCGAGACC AATGGTTGTT GGTGGTGGTA
GTAGGGAAGC TAATTGGGTT GTCGGAGAAG AAGAAGAAGC AGACCCACAT CGACATTTCA
AGGATCCGGG TCGGGTACAG CTTCGGTTAC CGGAGCGGAA AATGAGGGAA TTTAAGTCCG
TCTCTGAGAT TTTCGTCAAC GAGAGCTTCT TCGACAATGG CGGATTCAGC GATGAATTCT
CAATCTTTCA CAAAACAGCG AAGCATGCGA TTTCAATGGG TCGAAAAATG TGGGACGGAC
TCGATTCGGG TTTAATCAAA CCCGATAAAG CTCCGGTTAA GACCCGGATT GAGAAATGTC
CGGATATGGT TTCGGTTTCT GAGTCGGAGT TTGTGAACCG GAGTCGGATC TTGGTTTTGC
CGTGTGGGTT AACGTTAGGA TCTCACATTA CCGTCGTGGC TACGCCGCAT TGGGCTCACG
TTGAGAAAGA TGGTGATAAG ACGGCGATGG TGAGTCAGTT CATGATGGAG TTACAAGGAT
TAAAGGCGGT GGATGGTGAA GATCCGCCTC GGATACTTCA TTTTAACCCG AGGATTAAAG
GTGATTGGAG TGGAAGACCA GTGATTGAGC AAAACACTTG TTATCGAATG CAATGGGGCT
CAGGTTTACG TTGTGATGGT CGTGAATCTA GTGATGATGA AGAATATGTT GATGGAGAGG
TGAAATGTGA GAGGTGGAAG AGAGATGATG ATGATGGTGG TAATAATGGT GATGATTTTG
ATGAATCAAA GAAGACATGG TGGTTGAATA GGTTGATGGG TCGGAGGAAG AAGATGATAA
CACATGATTG GGATTATCCT TTTGCTGAAG GGAAGCTTTT TGTTCTTACA CTTCGAGCTG
GGATGGAAGG TTATCATATT AGTGTGAATG GAAGACATAT CACATCTTTT CCTTATAGAA
CGGGGTTTGT TTTGGAGGAT GCCACTGGAT TAGCAGTCAA AGGAAACATT GATGTGCATT
CTGTATATGC TGCCTCGTTA CCTTCTACAA ATCCTAGTTT TGCACCGCAG AAGCATCTCG
AGATGCAAAG GATATGGAAA GCTCCTTCGT TACCTCAGAA GCCTGTAGAG TTGTTCATTG
GAATTCTTTC TGCTGGTAAT CATTTTGCAG AGAGAATGGC AGTGAGGAAG TCATGGATGC
AGCAGAAGCT GGTCAGATCA TCGAAAGTTG CTGCCCGGTT CTTTGTGGCA TTGCATGCAA
GAAAGGAAGT CAATGTGGAT TTAAAGAAAG AAGCTGAGTA CTTTGGTGAT ATTGTCATAG
TACCGTACAT GGATCATTAT GACCTTGTTG TGCTCAAGAC AGTTGCCATC TGCGAATATG
GGGTGAACAC AGTGGCGGCA AAGTACGTTA TGAAATGTGA CGATGATACA TTTGTGCGTG
TGGATGCTGT GATCCAGGAA GCAGAAAAGG TTAAGGGAAG AGAGAGCCTT TATATTGGAA
ACATTAATTT TAACCATAAG CCATTGCGTA CCGGGAAATG GGCTGTGACA TTCGAGGAAT
GGCCAGAAGA GTATTATCCT CCATATGCAA ATGGTCCGGG TTACATCTTG TCATATGATG
TAGCTAAGTT CATTGTCGAT GATTTTGAAC AAAAGCGATT AAGATTATTC AAGATGGAAG
ATGTGAGCAT GGGAATGTGG GTGGAGAAGT TCAACGAGAC TAGACCAGTG GCAGTGGTTC
ACAGCCTCAA GTTCTGTCAG TTTGGTTGCA TAGAAGACTA CTTCACCGCT CATTATCAGT
CGCCTCGCCA GATGATTTGC ATGTGGGATA AGCTGCAGAG ACTCGGGAAG CCCCAATGCT
GCAACATGAG ATGACATAAC ATTGTTTTTT GACGGATTTT TCGTTAGAAA GGAAAATGAA
GAAGCAGATG GGTGATAATG GAGCTAACTG TTTTAGATCT CTGTATATTA TAGAAACAAT
ATATAATGTA TCTATATATA TATATATATA ATATAATGAA GGGTTCTTGA G

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search