RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda11310 
 cDNA clone name   RAFL19-57-I11 
 Memo   

 AGI code   AT1G14130.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK118281 
 Sequence 
ATTGTAGATA TGGGGGAACT AAACGGAGTC ATCATTCCGA CTATAGACTT GGAAGAGGTT 
TCTGATAAGA TTCTGAATCA GAAAATCCGT GAAGCCAGTG AGAGATGGGG ATGTTTCAGG
GTGATAAACC ATGGAGTTTC ATTGTCTTTG ATGGCTGAGA TGAAGAAGAC TGTTATTGAT
CTCTTTCAAC GTCCATACGA GGTGAAAGTG CGTAACACCG ATGTGCTCCT AGGGAGTGGT
TACAGAGCTC CAAACGAAAT CAATCCTTAC TATGAAGCAT TAGGTCTCTA TGACATGGCT
TCTCCTCATG CTGTCAATAC CTTTTGTGAC CAACTCGAAG CTTCTGCAGA TCAAAGGGAG
ATTATGGTGA AGTATGCGAA GGCTATCAAT GGACTTGCAA CGGATTTAGC GAGGAAATTA
GCAGAGAGTT ACGGGCTGGT TGAGACCGAC TTTTTCAAAG AATGGCCGAG CCAGTTTCGG
ATTAACAAAT ATCATTTTAA ACCCGAAACA GTCGGGAAAC TCGGTGTGCA ACTACACACG
GATTCAGGGT TCTTGACGAT TCTTCAAGAT GATGAAAATG TTGGTGGACT TGAAGCTATG
GACAATTCTT CAGGAACCTT TTTCCCCATA GACCCGTTGC CAAACACGCT TGCTATCAAC
CTCGGGGACA TGGCTACGAT ATGGAGCAAC GGAAGATTGT GCAATGTGAA GCATAGAGTG
CAATGCAAAG AAGCAACAAT GAGGTATTCC ATCGCCTCGT TCTTATTAGG ACCAATGGAT
ACAGATTTGG AACCTCCAAG TGAGTTTGTG GATGCAGAAC ATCCGCGACT ATACAAGCCT
ATTAGTCACG AAGGGGTACG AAATATTAGA ATGACTAAAA AATTGCATGA TGGAGAAGCT
CTCAAGCTTA TAACCCATGC AGGACTAGAT AAATGACCTA AATGGCATTT TAAGATGGTA
GCGCTATGGA GCCAGAAAAC AGCAATTTCT TACCTAAGAA TGAGAAATAA AGATGTATTA
AAATGTATTA CCTATTGGAT TGTTGCAATA TATGATCTTT TTTACCTTGA AAAG

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search