RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda11656 
 cDNA clone name   RAFL19-89-D06 
 Memo   

 AGI code   AT5G13700.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK118627 
 Sequence 
AACTCCTTCT CCTCTCGCCC CAACCAACAA ACTAACAAAC ACCTTTCGCT CTCTCTCTAA 
TGTCTACCGC CTCCGTCATC ATCATTGGCG CTGGAATCTC CGGAATATCG GCGGCGAAGA
TTCTCGTCGA GAACGGAGTA GAAGATGTAT TGATACTGGA AGCGACGGAT CGGATCGGAG
GAAGAATACA TAAACAGAAT TTCGGTGACG TGCCGGTGGA GCTTGGCGCC GGTTGGATTG
CCGGTGTCGG TGGTAAAGAG TCTAATCCCG TTTGGGAACT TGCCTCGCGT TTTAACCTCC
GTACTTGCTT TTCCGATTAC ACCAATGCTC GTTTCAATAT CTACGATCGA AGTGGCAAAA
TCTTCCCGAC GGGAATCGCT TCTGACTCGT ATAAAAAGGC GGTTGACTCG GCGATTCTCA
AGTTAAAGAG CCTTGAAGCT CAATGTTCTG GTCAAGTAGC TGAAGAAGCT CCTTCGTCAC
CGAAGACGCC AATAGAACTA GCCATTGACT TTATCTTGCA TGATTTTGAG ATGGCTGAGG
TAGAGCCAAT ATCCACTTAT GTAGACTTTG GTGAAAGAGA GTTCTTGGTT GCTGATGAAA
GAGGTTACGA ATGTTTACTT TATAAAATGG CTGAGGAATT TCTCGTTACC TCACATGGAA
ATATCTTGGA CTACCGCCTC AAACTAAACC AGGTAGTTAG GGAGGTGCAA CAGTCTAGGA
ATGGGGTAGT GGTGAAGACA GAGGATGGTT CCGTATACGA AGCTAATTAT GTGATCGTGT
CTGCGAGTAT CGGTGTTCTC CAATCTGATC TTCTCTCCTT CCAACCCCTT TTACCCAGAT
GGAAAACAGA AGCTATACAA AAATGTGATG TGATGGTGTA CACCAAGATC TTCCTGAAAT
TCCCTCAATG TTTCTGGCCA TGTGGTCCTG GTCAAGAGTT TTTCATTTAT GCACACGAAC
AACGCGGCTA TTTCACCTTT TGGCAGCACA TGGAAAATGC GTACCCGGGC TCTAACATTC
TGGTGGTGAC GTTGACCAAC GAACAATCAA AGCGCGTTGA AGCTCAATCA GACCAGGAGA
CGATGAAAGA GGCAATGAGT GTTCTCAGGG ACATGTTTGG GGCCACCATT CCTTACGCAA
CCGATATTCT TGTCCCCAGG TGGTGGAACA ACCGGTTTCA ACGCGGTAGC TACAGTAATT
ACCCTATGAT ATCTGATAAT CAGCTTCTGC AAAATATCAA GGCCCCAGTT GGACGGATAT
TCTTTACAGG AGAACACACA AGTGAAAAGT TCAGTGGGTA TGTACATGGA GGATACCTTG
CAGGTATTGA CACAAGTAAA TCTTTGTTGG AAGAGATGAA GCAGAGTTTG TTGTTACAAC
CTTTATTGGC CTTCACCGAG TCTCTTACAC TAACACATCA GAAGCCTAAT AACTCTCAAA
TTTACACAAA TGTTAAATTT ATCTCAGGCA CAAGCTAGAA AGTAGAAACC CAACCCTTTT
GTTTATTTTA TTTATTCGTT TGAGCTACTC TTGAGTAAAC TCATGGGAAG TATTTACTC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search