RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda11926 
 cDNA clone name   RAFL21-23-K10 
 Memo   

 AGI code   AT2G19560.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK118897 
 Sequence 
CGTGTCTCTC TCAAAGAATA AGGAAGACGC AGACGAAGAA GGTGACAATG GCGTACGTTA 
GTATGGGTGA AGCTCACCGG AGAATCACTG AATACCTAAA CCGATTCTGC GACGCCGTTT
CGTACCAAGA CTCTTCTACA CTTTGCCGTC TCCTCTCTTT CTCTTCCAAT TCTCCACCTC
TTCTCTCACT CGCCGACGCA CTCAACGTCT TCCAGGATTC TAGCAGTTTG ATTAGACAGT
CTGATAGATT CTCTGAATAT GGCGAGATTC TGGCTCATGT GTTTCGTTCT CTACAAAGTT
ACCGAGTTGG GAATCTAGTC GAAGCATACC TTGCTTTCGA TAAGTTTGCC AATGCATTTG
TTCAGGAGTT TCGTAATTGG GAATCTGCTT GGGCATTGGA AGCTCTGTAT GTAGTTTGTT
ATGAAATTCG AGTTCTTGCG GAAAAGGCTG ATAAAGATTT AACTTCTAAT GGAAAGTCTC
CAGAGAAATT AAAAGCAGCT GGGTCTCTTC TCATGAAAGT TTTTGGAGTT CTTGCTGGGA
AAGGTCCAAA ACGAGTCGGA GCATTATATG TGACTTGCCA ATTGTTCAAG ACCTACTTTA
AGCTTGGAAC CGTCAATCTT TGTCGAAGTG TAATAAGAAG TATCGAAACT GCTCGGATAT
TTGACTTTGA GGAGTTTCCA AGAAGAGATA AGGTTACATA CATGTATTAT ACCGGCCGAT
TAGAAGTCTT CAACGAAAAT TTTCCTGCTG CTGATACAAA GCTATCATAT GCCTTGCAAA
ATTGCAACCC CAAAAGAGAA CGAAATATAA GGATGATATT AAAGTATTTG GTACCGGTGA
AGCTTTCTTT AGGAATTATA CCAAAAGATG AGCTCCTGCG AAATTATAAT CTGCATGAGT
ACACAAAGAT TGTGCAAGCT CTGAGAAAGG GTGATCTAAG GCTTCTCCGG CATGCTCTTC
AAGAACATGA AGATCGGTTC TTGAGGTCGG GTGTGTATCT TGTCTTGGAA AAGCTAGAGC
TCCAAGTCTA CCAGAGACTC ATGAAGAAAA TTTATATAAA CCAGAAGCTG AGTGATCCAG
CGAGAGCTCA CCAGCTGAAG CTTGAAGGGA TTGCCAAAGC ACTAAGATGG CTAGATATGG
ACATGGATCT GGACGAGGTG GAATGTATAA TGACGATATT GATATACAAA AACCTTGTGA
AAGGTTATTT AGCTCACAAG AGCAAAGTGG TAGTTCTAAG CAAGCAAGAT CCTTTCCCTA
AACTAAACGG GAAGCCTGTT AGCTCATAAG TCTTCACGTG TTATTTTTTT TGTTGTATCA
ACAAACACTT TTTATTTTCT AATTGTGTGT AAAATTCATT CAAACAAAAA ACAAAAACTG
TTTTTACAAT AGAAATGTGA CTTTAAAACT GTGGAGTTTT CACC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search