RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda12120 
 cDNA clone name   RAFL21-44-F19 
 Memo   

 AGI code   AT2G26580.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK119091 
 Sequence 
AACACAAACA TCTTGTTTGG TCCTATTTCT CAGATCGATC ATGGCTAACT CTGTGATGGC 
AACCGAACAG CTCTGCTACA TCCCTTGCAA CTTTTGCAAC ATAATTCTTG CGGTGAATGT
CCCATGCAGC AGCCTGTTCG ACATCGTGAC CGTCCGATGC GGTCACTGCA CCAATCTGTG
GTCTGTAAAC ATGGCAGCTG CTCTTCAGTC GCTTTCACGC CCTAATTTCC AGGCAACAAA
CTATGCAGTA CCAGAGTATG GATCCTCCTC AAGAAGCCAC ACAAAAATCC CTTCAAGAAT
TTCAACTCGT ACCATAACTG AGCAACGGAT TGTAAACCGT CCTCCGGAGA AGCGGCAGCG
AGTACCTTCT GCGTACAATC AATTCATAAA AGAGGAAATT CAGAGGATTA AGGCGAATAA
TCCAGACATA AGCCACAGAG AAGCATTCAG CACTGCTGCC AAGAATTGGG CACACTTTCC
TCATATTCAC TTTGGTCTAA TGCTGGAGAG TAACAAGCAA GCTAAGATAG CCTAATAATT
CTCGAGATTA ATGGTAATAT AAGTGTTGGA GACTTCGAAG TAACAAGAGC TGAGAAGGCA
ACTATATGTA TTGTATGATC TTTGGAACCG TATGTATGTA AGTGAAGATG TCTATCTTTA
AAACCATCTA TAGTTATAAT TTAGTAAAAG CTTCTTTTAA TTTATTTCTA TGGCCCTTGT
TGTATGGTTC GTCTCACAAG ATTTATGAGT TCTTTCGGAT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search