RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda12181 
 cDNA clone name   RAFL21-50-C04 
 Memo   

 AGI code   AT4G04885.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK119152 
 Sequence 
AAGGGTGGCG ATTCGAGGAG TTTCCATGGT GGAACAGAAA CCCTAGAGCC TTTATGCTGC 
CACTAATTAT CACTCTTCAC TATTGAATTG GGGATGGACT CAGAGAAAAT CCTCAATCCA
AGACTTGTTT CGATTAATAG CACCAGCCGC AAAGGTATGT CCGTTGAGTT GCCGCAGAAA
CCGCCGCCAC CGCCGTCGTT GTTAGACCGG TTTAAAGCTT TGCTTAATCA GCGTGAAGAT
GAGTTCGGTG GTGGTGAAGA GGTTTTGCCT CCGAGTATGG ATGAGATTGT TCAGCTTTAT
GAGGTTGTTT TGGGTGAGCT TACTTTCAAT TCTAAGCCTA TTATCACTGA TCTCACTATT
ATCGCTGGTG AACAACGGGA ACATGGTGAA GGAATCGCTA ATGCTATTTG CACTCGAATC
CTTGAGGCTC CTGTTGAGCA AAAGTTGCCA TCTCTGTATC TTTTAGACAG CATTGTTAAG
AACATTGGGC GGGATTATGG TCGCTATTTC TCATCCCGTC TACCCGAGGT CTTCTGCCTT
GCATATAGGC AAGCACATCC GAGTTTACAT CCGTCAATGC GTCACCTGTT TGGGACTTGG
TCGAGTGTTT TTCCACCACC TGTACTACGC AAGATTGATA TGCAATTGCA ACTTTCATCT
GCAGCAAACC AATCTTCCGT AGGGGCTTCT GAGCCTAGTC AACCAACGAG AGGTATACAT
GTTAATCCAA AATATCTTCG CAGGCTGGAG CCCTCAGCCG CCGAAAATAA TTTGAGAGGA
ATTAATTCCA GTGCAAGAGT TTATGGCCAA AATTCACTCG GTGGGTATAA TGATTTCGAA
GATCAGTTAG AGAGCCCATC TTCACTGTCT AGTACACCAG ATGGTTTTAC CAGGAGGTCT
AATGATGGAG CTAATCCTTC TAATCAAGCT TTTAACTATG GAATGGGTCG AGCTACTAGC
AGAGATGATG AACATATGGA ATGGCGAAGA AAGGAAAACT TAGGCCAAGG AAATGATCAC
GAAAGACCTA GAGCGTTGAT AGATGCATAT GGAGTTGACA CCAGCAAACA CGTAACGATC
AATAAACCAA TTCGCGATAT GAATGGCATG CACAGTAAGA TGGTTACACC ATGGCAGAAC
ACTGAGGAAG AAGAGTTTGA TTGGGAAGAT ATGAGCCCTA CCCTAGATCG TAGCAGAGCT
GGTGAATTTT TGCGATCATC TGTACCAGCA TTAGGAAGTG TAAGGGCAAG ACCCAGAGTA
GGAAACACAA GTGATTTTCA TTTAGATTCT GACATTAAGA ATGGTGTAAG TCATCAGCTA
CGAGAAAATT GGAGTTTGTC ACAAAATTAT CCACATACAT CCAACCGTGT TGATACAAGA
GCAGGAAAAG ACTTGAAAGT ATTGGCTTCA TCTGTAGGGT TAGTTTCATC AAACAGTGAA
TTCGGGGCTC CTCCATTTGA TAGCATTCAA GATGTTAACT CACGTTTTGG CCGGGCTCTT
CCTGATGGGA CATGGCCCCA TTTGAGTGCT AGAGGACCCA ACTCTCTCCC TGTACCTTCT
GCTCATTTGC ATCATTTGGC AAATCCCGGT AATGCGATGT CAAATCGCTT GCAAGGTAAG
CCTTTATATA GGCCCGAAAA CCAGGTCTCT CAGAGTCATC TTAATGATAT GACTCAACAG
AATCAGATGC TAGTTAATTA TTTGCCATCC TCATCTGCTA TGGCTCCAAG GCCAATGCAA
TCGTTGTTAA CCCACGTAAG TCATGGGTAC CCTCCACATG GGTCAACCAT TAGACCATCT
TTATCAATCC AAGGTGGGGA AGCCATGCAT CCTCTTTCTT CAGGAGTTTT ATCTCAGATA
GGAGCCTCTA ATCAACCACC AGGTGGCGCA TTCTCTGGTC TGATTGGCTC TCTCATGGCT
CAAGGTTTGA TCTCATAGAA CAATCAGCCT GCTGGTCAGG GACCATTGGG GTTGGAGTTT
GATGCAGACA TGCTCAAGAT ACGTAATGAG TCTGCAATCA GTGCTTTATA TGGGGATCTC
CCGAGGCAAT GCACAACCTG TGGTCTACGC TTCAAGTGCC AAGAAGAGCA CAGTAAGCAC
ATGGATTGGC ATGTAACCAA GAACAGGATG TCCAAGAACC ATAAGCAGAA CCCTTCTCGG
AAATGGTTTG TAAGTGCTAG CATGTGGCTC AGTGGTGCAG AAGCACTTGG AGCTGAAGCA
GTACCAGGGT TCTTGCCCAC GGAGCCAACA ACAGAAAAGA AGGATGACGA AGATATGGCA
GTTCCTGCAG ATGAAGACCA AACTTCATGT GCATTATGTG GTGAGCCATT TGAAGACTTT
TATAGTGATG AAACCGAGGA ATGGATGTAC AAAGGTGCGG TATACATGAA TGCTCCTGAA
GAATCAACAA CAGATATGGA CAAGTCTCAG TTAGGTCCTA TAGTGCATGC AAAGTGCAGG
CCAGAGTCCA ATGGGGGTGA TATGGAAGAG GGTAGTCAGA GGAAAAAGAT GCGGAGTTAG
ATCCCTTAGA CCGAATTTTA GGTCTTTTTC TTGACTACAT TTAAGTTACA TTCTTATTTC
TTCATCATCT ATATGCACTT AGTCACAGAA TACCACCAAT GAAGAGAAAT GATGGAGAGA
GTCTTCTTTC TCCTAAAACT GTACCATTGA AAAAAAGAGG TTTACACCCA CATATATTAT
CATTCTTTAT GCC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search