RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda12219 
 cDNA clone name   RAFL04-20-D09 
 Memo   

 AGI code   AT5G42020.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   BT002392 
 Sequence 
GACCTATTTA AGCATCCTAA CTTCTTCTTC AAAGCTTAAA AACCAGAAAA CAAAAGGAAG 
CTCTCTGTTC AAATCAAAAA GAGAGATCGT ACGCAAAAGT TTCCGATATG GCTCGCTCGT
TTGGAGCAAA CAGCACTGTT GTGCTTGCGA TCATCTTCTT CGGATGTTTA TTTGCGTTTT
CCACTGCAAA AGAAGAGGCT ACGAAGTTAG GATCAGTTAT TGGGATAGAT CTTGGTACCA
CTTACTCTTG TGTTGGTGTT TACAAGAATG GTCATGTTGA AATTATTGCC AATGACCAAG
GAAACCGTAT TACACCTTCA TGGGTTGGTT TTACTGACTC TGAAAGGCTC ATTGGTGAGG
CTGCTAAGAA TCAGGCGGCT GTTAATCCTG AGAGGACTGT CTTCGACGTT AAGAGATTGA
TCGGGCGAAA ATTTGAGGAC AAGGAGGTTC AAAAGGACAG GAAACTTGTA CCTTACCAGA
TTGTGAACAA GGATGGTAAG CCATACATTC AAGTCAAGAT CAAGGATGGT GAGACTAAGG
TTTTCAGTCC TGAGGAGATC AGTGCCATGA TTCTGACTAA GATGAAGGAG ACAGCCGAAG
CCTACCTTGG AAAGAAAATC AAGGACGCTG TTGTCACTGT TCCAGCTTAC TTCAATGATG
CTCAAAGGCA AGCTACCAAG GATGCCGGTG TTATTGCTGG GCTCAATGTT GCTAGAATCA
TCAACGAACC TACTGCTGCT GCTATTGCCT ACGGTCTTGA TAAGAAGGGT GGTGAGAAGA
ACATCCTTGT ATTTGACCTT GGTGGTGGTA CTTTTGATGT CAGTGTCTTG ACCATTGATA
ACGGAGTGTT TGAGGTTCTC TCCACAAATG GTGACACTCA CTTGGGAGGT GAGGACTTTG
ACCACAGGAT CATGGAGTAC TTCATCAAGT TAATTAAGAA GAAGCACCAG AAGGACATCA
GCAAGGACAA CAAGGCTCTT GGTAAGCTCC GAAGGGAATG TGAGAGGGCA AAGAGAGCTC
TAAGCAGTCA GCACCAAGTC CGTGTAGAGA TTGAGTCACT CTTTGATGGT GTTGATTTAT
CTGAGCCACT CACCAGAGCT CGTTTCGAGG AGCTTAACAA TGATTTGTTC AGGAAGACCA
TGGGACCTGT GAAGAAGGCC ATGGATGATG CCGGTCTACA GAAGAGCCAG ATCGATGAGA
TTGTCCTTGT TGGTGGAAGC ACCAGGATCC CAAAGGTTCA GCAACTGTTG AAGGACTTCT
TTGAAGGTAA AGAGCCAAAC AAGGGTGTGA ACCCCGACGA GGCTGTTGCC TATGGTGCTG
CTGTTCAGGG TGGTATTTTG AGCGGAGAAG GCGGTGATGA GACCAAAGAT ATCCTTCTTC
TTGATGTTGC GCCACTCACT TTAGGTATCG AGACTGTAGG AGGAGTGATG ACAAAGTTGA
TCCCAAGAAA CACGGTTATT CCAACCAAGA AATCTCAGGT TTTCACAACG TACCAAGACC
AGCAGACCAC CGTCTCCATT CAGGTCTTTG AAGGTGAAAG AAGTCTCACC AAGGACTGCA
GGCTACTCGG GAAATTCGAC CTCACTGGAG TCCCACCGGC CCCAAGAGGA ACCCCTCAAA
TCGAGGTCAC ATTTGAAGTG GACGCCAACG GTATTCTTAA TGTGAAAGCA GAGGACAAGG
CGAGTGGTAA ATCAGAGAAG ATTACAATCA CAAACGAGAA GGGTCGTCTG AGCCAAGAAG
AGATTGACCG GATGGTGAAG GAGGCAGAGG AGTTTGCAGA GGAAGACAAG AAGGTGAAGG
AGAAGATCGA CGCCAGGAAT GCCCTGGAGA CATACGTGTA CAACATGAAG AACCAAGTGA
GCGACAAGGA CAAGCTTGCA GACAAATTGG AAGGAGATGA GAAGGAGAAG ATAGAAGCAG
CGACGAAAGA GGCCTTGGAG TGGCTCGACG AGAACCAAAA CTCAGAGAAA GAAGAGTACG
ACGAGAAGCT CAAGGAGGTA GAGGCAGTGT GTAACCCAAT CATCACAGCA GTTTACCAGA
GATCAGGCGG AGCACCAGGT GCAGGAGGAG AATCATCGAC TGAGGAGGAA GATGAGTCTC
ACGATGAGCT CTAGATGTCT TCTGTTATTG TTAATTTATT AAACCATAGA GACAAGTTTT
GAGGATGAAA CGTCGTTTTT GTTTTTTGTA TTTGGTTTCC TTTTTCTTAT GGATTTTTAG
GAAAGGGGAG AGATTAAGTA GCGTCCCTTC TTTAGTCTCC CTGGACGTTC TCTTTATGTT
CATCTGATAA CTTTACTTCT TCATAACAAA TACCTTTTTT CTATT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search