RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda12225 
 cDNA clone name   RAFL05-12-E19 
 Memo   

 AGI code   AT5G07340.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   BT001999 
 Sequence 
TGGATCTACT TAGTACTTAC TTAGTAGTTA CTTCTCTGTC TTATTTGATT TTGAGTCTCT 
GTTTTGTCTC TTCTCTTGAG ATTGCGATAA TGAGAGAACG GATTATTACA TTCGTTTCGC
TGCTTCTTGT AGCTTTGCTT TCGTTTCCCA GTGTTAGCTA CTGTGACGAC CAAACGATCC
TGTATGAATC GTTTGACGAG CCTTTTGATG GTCGCTGGGT CGTTTCAGAG AAAGCTGAAT
ACCAAGGTGT GTGGAAGCAC GAGAAGAGTG AAGGGCATGA TGATTATGGA CTTCTAGTGA
GTGAGAAAGC TAAGAAGTAC GGAATAGTTA AAGAGCTTGA TGTTGATGAG CCTCTAAACC
TTAACGAAGG AACTGTTGTT CTTCAATACG AGGCTCGTTT CCAAGAAGGG CTTGAGTGTG
GTGGTGCTTA CTTAAAGTAT CTTCGTCCTC AAGAAGCTGG ATGGGTTCCT CAAGGGTTTG
ATAATGATTC TCCTTACTCT ATCATGTTTG GACCTGATAA GTGTGGTGCT ACCAACAAGG
TTCATTTCAT CTTGAAGCAT AAGAATCCCA AGAGTGGCGA GTTTGTTGAG CACCATCTCA
AGTTCCCTCC TTCTGTTCCG TTTGACATGC TTTCTCATGT CTACACTGCG GTCTTGAAAT
CTGATAATGA GGTGAGGATT TTGGTCGATG GTGAGGAGAA GAAGAAGGGT AATTTACTGT
CTGCTGAAGA CTTTGAGCCT CCGTTGATTC CTTCCAAGAC CATCCCTGAT CCAGAGGACA
AGAAGCCAGA AGACTGGGAT GAGAGAGCCA AGATTCCTGA TCCTAATGCT GTGAAGCCTG
ATGACTGGGA TGAGGATGCA CCCATGGAGA TTGAAGATGA GGAAGCTGAG AAACCCGAAG
GATGGTTGGA TGATGAGCCT GTAGAGGTTG AAGACCCCGA GGCAAGCAAG CCAGAAGATT
GGGATGACGA GGAAGATGGT GAGTGGGAGG CTCCTAAGGT TTCCAACACC AAGTGTGAGG
CAGCACCCGG ATGTGGCGAA TGGAAGAGAC CGATGAAGAG GAACCCTGCT TACAAGGGCA
AATGGAGCTC ACCTCTCATA GATAACCCAG CTTACAAGGG AATCTGGAAA CCAAGAGACA
TTCCAAATCC TGATTATTTT GAGCTTGAGA GGCCGAATTT GGAGCCCATT GCTGCCATTG
GTATTGAGAT ATGGACAATG CAAGACGGTA TCTTATTTGA CAACATCTTG ATATCTAAAG
ACGAGAAGGT TGCTGAAACT TACAGACAAA GCACTTGGAA GCCCAAGTTT GATGTGGAGA
AAGAGAAACA AAAGGCAGAG GATGAAGCTG CTGGTGAGGC AGATGGTCTC AAGAGTTACC
AGAAGAAGGT GTTCGACCTC TTGTACAAGG TTGCAGACAT TTCTTTCCTT AGTGCGTACA
AGTCAAAGAT TATGGAACTT ATTGAGAAAG CTGAAACACA GCCAAACTTA ACCATCGGTG
TGCTCATTTC CATCGTGATC GTCTTCCTCT CTCTCTTCTT CAAGCTCATA TTTGGTGGTG
CAAAGGCTAA GGTAGAAAAG AAGAAACCGG AAACAGCTGC AGAGACCTCG ACAAGCGAGG
CAAAGACAGA GGAGAAAGCA GAAGCGGTGG CTGCACCACG AAAGAGGCAG ACGAGGCGTG
AGAGTTAGAT AAAAAGAGGA TTAGATTTTG ATTTTTGGGG CTTTTTGTTT TGATTTATCA
CCGTATAGAC AAACAGTAGT GGACCTGATA TTAAGACGAT TATTGTAACA TGTTTTTTTT
GTATGCTTTT AGTTTCACAT GAATCTGAAT GTGGATCACA ACATTTATGA GTTGAAATTT
GATAAGTAAT GGGTTGTGT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search