RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda12351 
 cDNA clone name   RAFL09-45-A16 
 Memo   

 AGI code   AT1G30680.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   BT002484 
 Sequence 
AAAACCCTTG AGCAACCACT ATGAATGGAA AATAGCTGAA GAGCTTCCAC TCAAATCGAT 
ACTTCGAGAT GCGATTTTTG CTTCGTTTAC CACAAATTCA TTTTCGGAAA CTCTCGTGCT
CGATGTCTGT ACTCATGGGT TCGAAGCAAT TCCTCGAATT TTGTCTTCTT CCTTCTTTTG
CCTCATACCC TTCTTCTCCT TCTTATTCTT CAAGTAGACA AGTATCTTCC GTTTCTAGAA
GATTTCGACC AGTTTTGGCC TCGAGACCTG TGTCCAAAAA CAGTCCTTAT TACCAAAGGA
CCAATGGTTT ATCATCTTAC AATTCAATCC CCAGAGTCCC AACTCCTGTT GATACTGAAG
TAGAAGCAGA TAAGAGGGTT GTTCTATCTA GATTAGTGAC TTTGAGGCGT AAATTGGCGG
AACAGGGAGT TGATGCTGAA AACTGCCCCC CAGGACAACA TAGTGGCTTG ATATGTCCGA
CGTGTGAAGG TGGAAACTCT GGAGAAAAAA GCTTGTCTCT TTTTATAGCC CCTGATGGTT
CATCAGCTAC ATGGAATTGC TTTAGGGGGA AGTGTGGGTT AAAAGGTGGA GTTCGGGCGG
ATGGTGGGTT GGCATCTGCT GATCCTATAG AGAAGGTTGA AAGAAAAATT ACGGTGGAGG
GTATAGAGCT AGAACCTCTC TGTGATGAGA TTCAAGATTA TTTCGCTGCA AGAGCGATTT
CACGGAAAAC ACTCGAGAGA AATCGGGTTA TGCAGAAAAG AATAGGTGAC GAGATTGTAA
TTGCGTTTAC TTATTGGCAA AGAGGGGAGC TTGTGAGTTG CAAGTACCGG TCTCTAACTA
AGATGTTCTT TCAGGAAAGG AAGACACGGA GGATCTTATA TGGTCTTGAT GACATAGAAA
AAACATCTGA AGTCATTATA GTTGAAGGGG AGATAGATAA ACTTGCAATG GAAGAAGCTG
GTTTTCTCAA TTGTGTATCC GTTCCTGATG GAGCTCCAGC GAAGGTTTCT TCGAAGGAAA
TCCCATCGGA AGACAAGGAC ACGAAGTATA AATTTCTATG GAATTGCAAT GACTATCTAA
AAAAGGCGTC TCGAATTGTT ATTGCTACTG ACGGAGATGG ACCTGGTCAA GCTATGGCGG
AAGAAATTGC ACGGCGTTTG GGTAAAGAAA GATGTTGGCG TGTCAAGTGG CCGAAGAAAA
GTGAGGATGA ACATTTTAAA GATGCAAACG AGGTTCTTAT GTCTAAGGGA CCTCATTTAC
TCAAGGAAGC TATTTTAGAT GCTGAGCCAT ATCCTATACT AGGATTATTC TCCTTCAAAG
ATTTCTTTGA TGAAATTGAT GCCTACTATG ATAGAACACA TGGGCACGAG TATGGTGTTT
CAACAGGGTG GAAAAATTTG GACAACTTGT ATAGTGTTGT GCCAGGGGAG TTGACAGTTG
TGACAGGGAT CCCTAATTCT GGAAAGAGTG AATGGATTGA TGCTATGTTG TGCAATCTTA
ACCATAGTGT TGGCTGGAAA TTTGCACTCT GTTCAATGGA GAATAAGGTA CGAGATCATG
CCAGGAAACT TTTGGAAAAA CATATAAAGA AACCATTCTT TGATGCAGAC TATGGGAGAT
CTGTCCAACG GATGAGCGTT GAGGAGAAGG ATGAAGGGAA AAAGTGGTTG AATGACACCT
TCTATCCCAT AAGATGTGAG ATGGATTCAC TTCCAAGTAT TAATTGGGTT CTGGAACGTG
CAAAAGCAGC TGTTCTTCGG TATGGGATTC GAGGACTTGT TATAGATCCT TACAATGAGC
TCGATCATCA ACGTACTCCA CGCCAGACGG AGACAGAGTA TGTCAGCCAG ATGCTTACAA
AAATCAAACG CTTTTCCCAA CACCACTCCT GCCATGTCTG GTTTGTCGCT CATCCAAAAC
AGTTGCAACA TTGGGATGGC GGTGCACCAA ACCTTTACGA TATTAGTGGC AGCGCACATT
TTATAAACAA ATGTGACAAT GGTATTATAG TTCACAGAAA CCGCGACGAA AATGCTGGAC
CTCTTGATCT AGTTCAAATT GGTGTGAGGA AAGTACGAAA CAAGGTGGCA GGACAAATTG
GTGATGCATA CTTGTGTTAT GACAGGACAA CTGGTTCCTA CTCGGATTCT CCAGTGACGC
CTGGAATGCC AGAGAGGAGA TCACCCAAGC GGTACTGATC AGTTTGGTGA ATTTAAAGGC
CGTCAAACAC GGTGGACATA GCGTATCGAT AACATTTGTC AACTAAATTT TATCCCTTTT
GGGTTACCAT TGGTGAGGAA AAAGATGATC TTGTGAGATT CTTACCTTTG TGTTTTAACA
GACTGTCAAG ATTCAAGAAC AAGATTATGT CTCTACTATG TAATGTGGAA TTATGAATCA
TGGTGTTTCT C

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search