RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda12452 
 cDNA clone name   RAFL14-80-H09 
 Memo   

 AGI code   AT1G76790.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   BT002952 
 Sequence 
ATGATCATTA CACAAAAATG GGACACCTAA TTCCTCAAAC CGGAGATGAA GAGACCGAGC 
TTGGTTTAGC TGCGGTTAGG CTAGCTAACT GTGCAGCCTT CCCAATGGTT TTCAAAGCTG
CCATCGAGCT CGGTGTCATC GACACTCTCT ACTTAGCTGC TCGTGATGAC GTCACCGGAT
CCAGTTCCTT CCTCACACCT TCTGAGATAG CTATTAGGCT CCCCACAAAA CCTAGTAACC
CTGAAGCACC AGCTCTGTTG GATCGTATTC TTCGTTTACT TGCTAGCTAC TCCATGGTCA
AGTGCCAAAT TATCGATGGT AACAGAGTCT ACAAAGCAGA GCCGATTTGT CGATATTTCT
TGAAAGATAA TGTTGATGAA GAATTAGGAA CACTTGCTTC TCAACTTATT GTCACTCTCG
ATACCGTCTT CCTCAATACA TGGGGAGAAT TAAAAAATGT GGTACTAGAA GGAGGAGTTG
CATTTGGCCG TGCCAATGGT GGTTTGAAAC TCTTTGACTA TATTAGCAAA GATGAGAGAT
TAAGCAAACT CTTTAACCGG ACCGGATTCT CTGTCGCGGT TTTGAAAAAG ATCCTACAAG
TTTATAGTGG TTTCGAAGGA GTTAATGTGT TGGTTGATGT AGGAGGTGGA GTTGGTGACA
CACTTGGTTT TGTTACTTCA AAGTATCCAA ACATTAAGGG TATCAATTTT GATCTAACTT
GTGCTTTAAC ACAAGCTCCT TCTTATCCTA ATGTGGAACA TGTAGCTGGA GACATGTTTG
TTGATGTCCC AAAAGGTGAT GCTATCCTCT TGAAACGTAT ACTTCATGAC TGGACTGATG
AAGACTGTGA AAAGATTCTC AAGAATTGTT GGAAAGCATT ACCTGAGAAT GGGAAAGTGA
TTGTCATGGA AGTAGTTACT CCAGATGAAG CAGATAATCG TGATGTGATA TCCAACATTG
CTTTTGATAT GGATCTGTTG ATGCTCACTC AATTATCTGG AGGTAAAGAG AGGTCGCGGG
CCGAGTATGT AGCTATGGCT GCTAACTCGG GTTTTCCGCG TTGCAACTTT GTATGCAGTG
CATATCATTT GTGGGTCATT GAGTTAACGA AACAGGCTTA GAGTTGTAAG ATTATGTTTC
TTCCTGTGTT CTATAAAGAG TGTGAACCGT CTCATGGTAA TAAAAGTTGT ATGAATAAAA
TGATGATATT GTGGTTTGGT TAAAAAAAAA AAAAAAACAA AAAAAAAAAA AAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search