RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda12555 
 cDNA clone name   RAFL14-97-C17 
 Memo   

 AGI code   AT1G48930.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   BT002935 
 Sequence 
ATCATAGATT CACAATTTTG AACAAAGAAA ATTTCTTTGG AGAGAAAACT TAGAACTTAG 
ATTGACATAG AGAAATGAGG AAGTTTGGTG GATCATTGTT CGGCGTAAGC CTATTGCTGT
CCGTTCTTCT AGCGGCAGCA ACCGCGGCAG CGGAGTACTA TAACTACGGA AGTGCTCTTG
ATAAGACCTT CTTGTTCTTT GAGGCTCAAC GATCAGGGAA GTTACCAGCT GCTCAACGTG
TCAAATGGCG TGGCCCTTCT GGTCTCAAGG ATGGTCTTGC TCAAGGAGTG AGCCTGGAGG
GAGGATATTA TGATGCTGGA GACCATGTGA AATTCGGTTT ACCAATGGCT TTCGCAGTGA
CGATGCTATC GTGGGCAGCG GTTGATAACC GGAAAGAGCT ATCCAGTTCG AACCAGATGC
AACAGACATT ATGGTCAATC AGATGGGGTA CTGATTACTT CATCAAGGCT CATCCTCAAC
CAAATGTTCT ATGGGGTCAA GTTGGAGATG GAGAATCAGA CCATTACTGT TGGGAACGTC
CCGAGGACAT GACCACTTCA AGAACAGCTT ATAAGCTTGA CCCGTACCAC CCTGGCTCGG
ACCTAGCCGG TGAAACCGCT GCTGCTTTAG CCGCTGCTTC CTTGGCTTTC AAGCCATTTA
ACTCCTCTTA CTCTGCTCTT CTCTTATCTC ATGCCAAAGA GCTCTTCTCA TTTGCTGACA
AGTACAGAGG ACTATACACA AATTCTATCC CAAATGCAAA AGCTTTCTAC ATGTCATCTG
GTTACTCGGA TGAGCTTCTT TGGGCTGCAG CTTGGCTACA CCGCGCCACC GGGGATCAGT
ATTACTTGAA GTATGCTATG GACAATTCCG GTTACATGGG AGGAACTGGC TGGGGGGTGA
AAGAGTTCTC TTGGGATAAC AAATACGCCG GTGTTCAAAT CCTTCTCTCC AAGATCTTGT
TAGAAGGGAA AGGCGGTATA TATACTTCGA CATTGAAGCA ATATCAAACC AAAGCTGACT
ACTTCGCTTG TGCTTGCCTC AAGAAGAATG GTGGCTACAA CATTCAAACA ACTCCTGGTG
GTTTAATGTA TGTTAGAGAG TGGAACAATC TGCAATATGC ATCCGCGGCT GCGTATCTTC
TCGCGGTTTA TTCAGATTAT CTCTCTGCAG CAAATGCTAA ACTCAACTGC CCTGATGGTT
TGGTGCAACC TCAGGGGCTT CTTGACTTTG CTAGATCTCA GGCTGATTAC ATTCTTGGAA
AGAACCGTCA AGGAATGAGT TATGTAGTTG GATATGGACC GAAATATCCA ATCCGTGTTC
ATCATAGAGG CTCTTCAATC CCTTCAATAT TTGCTCAACG TTCTTCTGTG AGTTGTGTAC
AAGGATTTGA CTCTTGGTAT AGAAGGTCTC AGGGTGATCC TAATGTTATT TATGGAGCTC
TTGTTGGTGG ACCTGACGAG AATGATAACT ATTCCGATGA CCGCTCAAAT TACGAGCAAT
CAGAACCAAC ATTGTCAGGA ACAGCTCCAC TTGTTGGCCT ATTCGCTAAA CTCTATGGAG
GAAGTTTAGG ATCTTATGGA GGAGGATCAT ATAAACCTTA TGAAACTACA AAACCAGCAG
CTTCATCTTA CAAAGCAACA CCAACAACAT ACAGTCCAAA GCAATCAGGT GCACAAATCG
AGTTTCTTCA TTCCATAACT AGCAACTGGA TAGCCGGGAA CACAAGATAC TATAGGCACA
AAGTGATCAT CAAAAACAAT TCTCAAAAAC CAATATCAGA TCTCAAGCTT AAGATTGAAG
ATCTCTCAGG ACCTATCTGG GGTTTAAACC CAACGGGACA GAAGTATACT TACCAGCTTC
CTCAATGGCA AAAGACTTTG AGAGCAGGAC AAGCTTATGA TTTTGTCTAT GTACAAGGTG
GCCCTCAAGC TAAAGTCTCA GTTTTGAGTT ACAACTAGTG AGAAAACAAC ACTTTCTTCA
ATCTTTTTGT TTATGCTTAT TATGAGTGAA AGATGTGAAC ATAGCCAACC AAGTTGAGCC
TAAATATGAG AAATGTAAAT TTGTGACCCT TGGTAGAGAA TGCTTTTTTG TCTACCTAAA
AAAAAAAAAA AAAAGAAAAA AAAAAAAAAA A

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search