RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda12625 
 cDNA clone name   RAFL15-04-D21 
 Memo   

 AGI code   AT5G48100.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   BT002919 
 Sequence 
TGAGGGTAAT TAATTTACTA AAACTCTTCC AAAATGTCAC ATTCCTTCTT CAATTTATTC 
CTAATCTCTC TTTTCCTCTA CAACAATTGC ATTGCGCATC ACTATACATT CACGGTTAGG
GAAGTTCCAT ATACGAAACT GTGTAGCACG AAGGCGATTT TAACCGTTAA TAGTCAGTTT
CCTGGACCGA TTATAAAGGT TCACAAAGGA GACACTATTT ATGTTAACGT TCAAAACCGA
GCTAGTGAAA ACATCACAAT GCATTGGCAT GGTGTAGAGC AGCCGAGAAA TCCGTGGTCA
GATGGTCCTG AATACATCAC ACAATGCCCG ATTCGACCCG GGTCAGATTT TTTGTACAAA
GTCATATTTT CCATCGAAGA CACGACTGTT TGGTGGCACG CGCATAGCTC TTGGACACGT
GCAACTGTAC ACGGTCTTAT TTTCGTATAT CCTCGCCCCC CGCAAATCCT CCCTTTTCCA
AAGGCAGACC ATGAAGTCCC CATAATTTTG GGTGAGTGGT GGAAGAGGGA TGTGAGAGAG
GTCGTTGAGG AGTTCGTAAG GACAGGAGGG GCTCCTAATG TGTCCGATGC TTTGACCATC
AATGGACATC CTGGTTTCTT GTATCCTTGC TCTAAATCAG ATACATTTCA TCTCACGGTA
GAGAAGGGGA AAACCTACCG CATTCGGATG GTAAATGCCG CAATGAACCT ACCTCTCTTT
TTCGCAATCG CGAACCACAG CCTCACCGTA GTCTCGGCCG ATGGACACTA CATCAAACCT
ATAAAGGCTA CTTATATCAC TATATCCCCT GGCGAAACAC TAGACATGTT ATTACACGCT
GACCAAGACC CCGAACGCAC TTATTACATG GCTGCCAGAG CTTACCAAAG CGGAAATATC
GATTTCAACA ACTCCACTAC CATAGGAATC TTAAGTTACA CCTCTTCATG CAAAGCTAAA
ACATCATCGT TTTCAGGATA TTACCCAACC CTTCCTTTTT ACAATGACAC CTCAGCAGCT
TTTGGATTCT TTACCAAGAT CAAATGCTTA TTCTCCGGTC AAGTTCCTGT CCAAATCTCT
CGTAGGATAA TCACGACGGT TTCAATAAAT CTTCGCATGT GTCCTCAAAA CTCGTGCGAA
GGTCCAAATG GGTCGAGATT AGCAGCGAGT ATGAACAACA TATCGTTTGT CACACCAAGT
CACGTGGACA TACTAAAAGC TTATTACTAT CACATTAAAG GCGTTTATGG AACGCGGTTT
CCGGAGTTTC CACCGTTGAT TTTTAATTTC ACCGCAGAAA ATCAGCCATT GTTTTTGGAA
ACTCCGAGAC TCGCAACCGA GGTAAAGGTG ATTGAGTTCG GTCAAGTGGT TGAGCTTGTT
ATTCAAGGGA CTAGTTTGGT TGGTGGTGGA CTCGATCATC CTATGCATCT CCATGGTTTT
AGCTTCTATG TGGTTGGAGT AGGGTTCGGG AACTATAACA TAAGTGAAGA AGATCCGTCG
TCGAGATATA ATCTCTACGA TCCACCGTAT AAAAATACAA TGACCGTGCC TAGGAATGGT
TGGATCGCTA TCAGATTCGT AGCTGATAAT CCCGGGGTTT GGTTCATGCA CTGTCACTTG
GATAGACATC AAACGTGGGG TATGAATGTT GTGTTCATTG TTAAGAATGG TAGAGAGCCA
AATCAGCAGA TTCTGCCTCC ACCAGATGAT TTGCCGCCTT GCTATGAATA ATTAAATGTT
ACCAAATGCT TTTATCTATT CAAACTGGTA TTCAATTGTT ACCAATTTGG GCATATTTAA
ATCATGATCA TATTGTATTT CATTTATGTA ATAAATTATT TTACCAAAAA AAAAAAAAAA
A

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search