RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda12630 
 cDNA clone name   RAFL15-04-H19 
 Memo   

 AGI code   AT1G31880.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   BT002854 
 Sequence 
GTCTAGTTAA AACTCTCGGA GCTCCTTTCA GTTCTCGGGT CACCCAATAA CCCGACTTCT 
CGACCCGGTT TCGTCTCTGT TCTCATTTTT TCCAAATTTC TCTTCCGGAA AATGAAGATT
TCTATGGGTT TTTGAGTTTG GAGATTTTCT CAGTGAAGTT TATTACATAA TCAGATTCGA
AGAAGAAGAC ATTTCAGCCA TTGATGGTCT ATTTATAGAC GTAGACTCAG AACTAACCCC
ACTCGTGCCG GCTTCCTAAA TAGACCAAAG CCTTCAAGAG GAAAATAAAG CAGAAGCTAG
CTATCTAGTA TCTCAATAAT CTCAGATCAT ATCGCTTCAT TTCTCAGATA TCGAAACACA
AAGGTCTGAA AAGGTAGAGA ACAACTCAAA AAAGAGACCA AAAATGTTTT CTTGCATAGC
TTGTACCAAA GCAGACGGAG GTGAAGAAGT CGAACATGGA GCGCGTGGAG GCACCACTCC
CAATACTAAA GAAGCCGTCA AAAGCCTAAC CATTCAGATT AAAGATATGG CTTTGAAATT
CTCTGGTGCT TATAAACAAT GCAAGCCATG CACTGGTTCC TCTAGTAGTC CCTTGAAGAA
AGGACATAGA TCATTTCCGG ATTATGACAA TGCCTCTGAA GGTGTTCCAT ACCCTTTCAT
GGGTGGAAGT GCTGGTTCAA CTCCTGCTTG GGACTTCACA AACTCCTCTC ATCATCCAGC
TGGACGGTTA GAATCAAAGT TCACTTCAAT ATATGGAAAT GATCGAGAAT CTATCTCTGC
ACAGTCTTGT GATGTTGTAC TGGATGATGA TGGACCAAAA GAGTGGATGG CTCAAGTAGA
ACCTGGTGTT CATATCACAT TTGCTTCTCT TCCCACTGGA GGAAATGATC TCAAACGGAT
CCGTTTCAGC CGAGAGATGT TTGATAAGTG GCAAGCTCAA CGGTGGTGGG GTGAGAACTA
TGACAAGATC GTTGAGCTTT ACAATGTACA GAGATTTAAC CGCCAAGCTC TCCAAACGCC
TGCAAGATCC GACGATCAGT CACAGAGAGA TTCAACGTAC TCAAAGATGG ATTCAGCAAG
AGAAAGCAAA GACTGGACTC CAAGACACAA TTTCAGACCT CCAGGATCTG TCCCGCATCA
CTTTTATGGC GGCTCTAGCA ACTATGGACC AGGAAGTTAT CATGGAGGAC CACCGATGGA
TGCAGCAAGA ACCACAACTT CTTCCAGAGA TGATCCACCT TCCATGAGCA ATGCTAGTGA
AATGCAAGCT GAGTGGATTG AAGAGGACGA GCCTGGTGTT TACATTACCA TCAGACAATT
ATCAGATGGG ACTAGAGAGC TACGTCGAGT CAGATTCAGC CGGGAACGGT TTGGGGAAGT
GCATGCAAAG ACATGGTGGG AGCAGAACAG AGAGAGAATA CAAACACAGT ACCTCTAAGC
AAACGAAATA TTATGAGTAC CAAAATCTTT AATTAATTAA TTAATCTCCT TCACATAACA
ACACAAACTA CACACATTTT GCTTATCTTT TTGTTCATCT TAGCTTAACA TCTATACATA
AATTAAGTGT TTTGAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search