RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda12649 
 cDNA clone name   RAFL15-05-F05 
 Memo   

 AGI code   AT5G27030.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   BT004037 
 Sequence 
CTAGAGCTCT TCAAAACCCT AGAAATCCTC GAAATCAGAG TCTTTACCTG GGCTCGTGTC 
TTCAGAGCTC GGATTCGTGT TTCTTTCGTC GTCTCTCTTC TTCGTTTCTC GTCAGATTTG
AGATTCGTTG AGAATGTCGT CGTTGAGTCG AGAGTTGGTG TTTCTGATAC TTCAATTTCT
GGAGGAAGAG AAATTTAAGG AATCTGTGCA CAGGCTTGAG AAAGAGTCAG GATTCTTCTT
CAATACCAAG TATTTTGATG AGAAAGTTCT AGCTGGAGAA TGGGATGATG TTGAGACGTA
TTTGTCAGGT TTTACTAAGG TTGATGATAA CAGATACTCT ATGAAGATTT TCTTTGAAAT
TAGGAAGCAG AAGTATCTCG AGGCTCTTGA TCGGCAAGAG AAGGCAAAAG CAGTTGAGAT
ACTAGTGCAA GATTTGAGAG TTTTCTCCAC TTTCAATGAG GAGCTTTACA AAGAAATCAC
TCAACTCTTA ACTTTGCAAA ACTTTAGGGA AAATGAGCAG CTTTCAAAAT ATGGAGACAC
TAAAACTGCT CGGGGCATAA TGCTAGGCGA ACTTAAAAAA CTAATTGAAG CGAATCCACT
TTTTCGTGAT AAATTGATGT TCCCTACTTT GAGATCTTCG AGACTGCGGA CTCTGATTAA
TCAAAGCCTC AATTGGCAGC ACCAGTTGTG CAAGAATCCT AGGCCAAACC CAGATATTAA
AACTCTATTC ACAGACCACA CTTGCACACT TCCGAATGGT CCTCTCGCAC CTTCAGCAGT
CAATCAGCCT GTTACTACTT TGACGAAGCC AGCAGCTTAT CCGTCACTTG GACCTCATGT
TCCCTTTCCA CCTGGTCCTG CTGCTGCTAA TGCTGGTGCT TTAGCTAGTT GGATGGCTGC
TGCCTCTGGT GCTTCTGCTG TCCAAGCTGC CGTTGTTACA CCTGCCTTGA TGCCTCAACC
TCAGAATCAA ATGTCAATCT TGAAGCGACC AAGAACACCA CCAGCAACTC CAGGTATAGT
AGATTATCAG AATCCTGATC ATGAACTAAT GAAGCGTCTC CGCCCTGCTC CATCTGTGGA
GGAGGTGACA TATCCTGCTC CTAGGCAGCA AGCTCCATGG TCGCTGGAAG ATTTGCCAAC
AAAGGCAGCT CTGGCGCTGC ATCAAGGGTC CACTGTGACA AGCATGGAGT TCTACCCTAT
GCAAAACACG TTACTTCTTG TTGGATCTGC GACGGGAGAA ATCACATTGT GGGAACTTGC
CGCTCGAGAG AGGCTGGTTT CAAGGCCATT CAAGATATGG GATATGTCTA ATTGCTCACA
TCAGTTTCAG GCTTTGATAG CTAAAGAAAC ACCGATATCT GTCACTCGCG TTGCATGGAG
TCCGGATGGA AATTTCATTG GGGTTGCGTT TACAAAACAT CTAATTCAGT TGTACGCTTT
CTCTGGACCT AATGATCTTC GCCAACATAC TGAGATTGAT GCCCATGTCG GTGCTGTGAA
CGACTTGGCT TTCGCCAATC CAAACAGACA ACTATGTGTA ATTACTTGCG GAGATGATAA
ATTAATCAAG GTATGGGATG TTTCTGGTCG GAAGCATTTT ACTTTTGAAG GCCACGACGC
TCCAGTTTAT TCCATTTGCC CTCATTACAA AGAGAACATT CAGTTCATAT TTTCAACCGC
CATAGATGGG AAAATAAAAG CCTGGCTTTA TGATAATCTG GGTTCCAGAG TTGACTATGA
TGCTCCCGGT AAATGGTGTA CGAGGATGCT TTACAGTGCT GATGGTACTA GATTGTTCTC
TTGTGGAACG AGTAAAGATG GAGATTCTTT CCTAGTTGAG TGGAATGAAA GTGAAGGATC
AATTAAAAGG ACGTATAAAG AGTTTCAGAA AAAGTTGGCA GGTGTGGTTC AGTTCGATAC
CTCAAAAAAC CATTTTCTGG CTGTTGGTGA AGATGGACAA ATCAAATTTT GGGATATGAA
CAACATCAAT GTTCTGACTA GCACTGATGC TGAGGGTGGA CTTCCGGCTC TTCCCCATTT
GAGATTTAAC AAGGACGGCA ATCTTCTAGC CGTTACTACG GCAGATAACG GATTTAAGAT
CCTAGCTAAT CCAGCTGGTT TCCGATCTCT TCGAGCGATG GAAACTCCAG CTTCTGAAAC
GATGAGGACT CCAGTTGATT TCAAAGCTGT TCCTGGTGCT CCTGTTGCGT CTGTCAATTG
TAAAGTTGAA CGAGGCTCTC CTGTTAGACA CTCACAAATG CTGAATGGAG TTGATCCCTC
AAAGTCGAGA ATCGATGACT CAACAGACAA ACCAAAATCT TGGCAATTAG CTGAAATCTT
GGACCCTTCC CAGTGTTTCC AAGCTACTTT ACCCGATACC GCTGGTTCTT CCACAAAGGT
TGTTCAGCTT CTGTATACGA ATTCCGGTGC TGGAATCTTG GCACTAGGTT CCAATGGTAT
CCAGAGACTC TGGAAGTGGG TTCCCAATGA GCAGAACCCT AGTGGAAAGG CAACTGCTAC
TGTTGTTCCT CAGCATTGGC AACCAAACAG TGGTCTTCTT ATGACCAATG ATGTGTCTGG
TGTAAACCTT GAAAACGCTG CCCCATGCAT CGCTCTCTCT AAGAACGACT CATATGTCAT
GTCTGCTGCT GGAGGAAAAG TCTCGTTGTT CAACATGATG ACTTTTAAGG TGATGACAAC
ATTCATGCCG CCTCCACCAG CATCAACGTT TTTGGCGTTC CATCCTCAGG ACAATAACGT
CATCGCCATT GGAATGGAAG ACTCTACGAT TCACATCTAT AATGTCCGAG TGGATGAGGT
CAAATCAAAG CTAAAGGGTC ACCAGAAACG CATCACAGGC CTAGCATTTT CTACAGCCCT
CAACATCTTG GTTTCATCTG GTGCTGATGC ACAGATCTGC TTTTGGAGCA TTGACACATG
GGAGAAGAGG AAATCCGTTG CAATACAAAT GCCAGCAGGA AAAGCCGCCA ATGGAGACAC
GCGGGTTCAG TTTCATGTGG ATCAGTTGCG TATTCTGGTA GTCCACGAGA CACAACTGGC
GGTATTTGAT GCTTCCAAGA TGGAATGTAT CCGACAGTGG ATTCCACAAG ACTCGCTGTC
TGCTCCTATA TCTTCAGCGG TGTACGCATG CAACAGCCAG CTGATCTACA CCACTTTCCG
CGATGGTAAC ATTGGAGTAT TTGACGCGGA CAGTCTCAGA TTAAGATGTC GTATCTCTCC
ATCCGCCTAC TTGCCTCAAG GGAATCAAGG CTTGTCTCCT CTTGTTGTGG CGGCTCACCC
GCAAGACCCA AACCAGTTTG CGGTAGGTTT GAATGACGGG TCAGTGAAGA TGATGGAACC
GACAGAGGGT GAAGGCAAGT GGGGGATGAT TCCACCCTCT GAAGCTATCA ATTCACCATC
CACCACAAGC AACCAAACTC CAGAACAGTT ACAAAGATGA ACAAACCAGA ATGGCTTCCT
CATAATCCAT CAATGTAACT AATCTCGATT ATTTATAGGC AGTGTCATTA GATCTTCAAA
TGTAGCCTTA GTTTCAAGAT TTCAAGATTT CAAGATATTG AAAATTGGTA AGAAATAAAG
TTTGTATAAA CTACCTGCTA AAAAAAAAAA AAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search