RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda12751 
 cDNA clone name   RAFL15-11-J01 
 Memo   

 AGI code   AT1G09450.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   BT003923 
 Sequence 
ACTGATTTGT GTTCCCTCTA ACCTAAAATG GGGCAGAGAG TTGATCTATG GTCTGAGGTC 
ATTAAATCTG AGGAAGAAGA CGGAGATATA CCTAAGATTG AAGCCGTTTT TCAGAGAAGA
AAGAAGCCTG ATAAATCCTC AGAAGCTGTC AATTTTGGCT GGTTGGTGAA AGGGGCTCGT
ACTAGTTCGG TCAATGGACC CAAGAGAGAT AGCTGGGCTC GTTCCCTTTC CACCAGAGGG
AGAGAGAGTA TTGCAGTGCG CGCTTATGTC AACAATCAGC CTCAGAAGAA GGCAGCCGGG
AGAAAAAAGC CCCCTATTCC AAAGGGAAAA GTTGTTAAAG CTCCAGACTT CCAGAAAGAG
AAGGAGTACT TTCGTGATAT TGATGCTTTT GAGCTTCTAG AAGAGAGTCC TTCTCCCAAT
AAATCTAGTA CATGGACCAT GGGTGAACAA GTTGTTCCTG AGATGCCACA TCTGTCCACA
AGATTAGAAA AATGGCTAAT TTCGAAGAAG TTAAATCATA CTTGTGGTCC TTCGAGCACA
CTCTCTAAGA TACTTGAAAA CTCAGCCATA CACCAGGAGT CAGTATGTGA TAATGATGCC
TTTGATTCAT TGTCTCTAAA AACCCCAGAC AAGTCTTCTG CTGGCAACAC TTCAGTTTTC
CGGCTCATCC CGAGCTGCGA TGAGAACTTG GCTGCCGAAG ATGTGCCTGT TAGAAAAATC
AAGATGGAAT CAATCGACCT TGAAGATGAG CTGAAGCGAC TGTCTTTGAC ATCTGATCTA
ATCCCCACTC ATCAAGATTT TGATCAGCCA ATTCTTGATC TATTGTCCGC CTGTGGACAG
ATGCGACCAT CAAACTTCAT TGAAGCATTC TCTAAATTCT GTGAACCTGA AAGCATTGTC
AAGATTGGTG AAGGTACATA TGGGGAGGCT TTTCGGGCTG GTTCTAGTGT CTGTAAAATA
GTTCCAATTG ATGGAGACTT CAGGGTTAAT GGGGAAGTAC AGAAGAGAGC TGACGAACTA
CTTGAGGAAG TGATACTCTC ATGGACTCTT AATCAACTAA GAGAATGTGA GACTACAGCT
CAGAATTTGT GCCCGACGTA CATAAAAACT CAAGATATAA AATTATGTCA AGGTCCCTAT
GACCCTATAC TGATAAAAGC ATGGGAAGAA TGGGATGCAA AACATGGGTC TGAGAATGAT
CACCCAGATT TTCCGGAGAA ACAATGTTAT GTCATGTTTG TTCTGGAACA TGGTGGCAAA
GACCTTGAAA GCTTTGTTCT TTTGAACTTT GATGAAGCAA GGAGCTTACT GGTTCAGGCC
ACCGCTGGCC TGGCTGTTGC TGAAGCTGCT TTTGAGTTCG AGCACAGGGA CCTGCACTGG
GGAAACATTC CTCTCAGTCG TAATAACTCG GATACTCTGC CTTTTATTCT TGAGGGAAAA
CAAGTTTGCA TCAAAACTTT CGGAGTACAG ATATCCATAA TCGACTTTAC TCTTTCAAGA
ATCAATACAG GTGAAAAGAT ACTCTTTCTG GACCTTACTT CTGATCCATA CCTTTTCAAA
GGACCAAAAG GAGATAAACA ATCGGAAACT TACCGAAAAA TGAAGGCGGT TACTGAAGAT
TACTGGGAAG GAAGCTTTGC TCGAACAAAT GTTCTCTGGC TAATTTATCT CGTGGATATC
TTACTTACCA AGAAGTCATT TGAACGGTCT TCAAAACACG AAAGAGAACT ACGATCACTA
AAGAAGCGAA TGGAGAAGTA TGAATCAGCT AAAGAGGCTG TGTCAGATCC TTTCTTCTCA
GATATGTTGA TGGACCAAAT ATCATGAAGA ATATAATAAA CCCCGTAAGT GATTAACCAG
AAGCTCTCTC TCTTGTATAT TTGTTTGCCT AGCCACTTAA ATCAACAGTA CTAGCTCTTG
CTTCGTAATA TTATCTAAGG CTCCGTTATC TATATACCAA TCTTGATTTT CATCTCTTCA
AATGAATCCA AGAACTGATA TGTTAGTCTT TTATTGTATG TGACAATAGT TTAATGGTAG
CTTTTATCTA TAGAAATACT TTTGAAACCA TGAATTCTTT TAAAAAAAAA AAAAAAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search