RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda12888 
 cDNA clone name   RAFL15-21-K06 
 Memo   

 AGI code   AT4G16590.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   BT004213 
 Sequence 
TTCGCGGTTC AAAAAATTAA GTGATCATCA CTTCTCCTCC TTTATCGAGA GCTTCAGTTT 
TAGAGCAACA ATGTCTCTAT TTCTGAAGCC CTTCCTCTTC CTATACGACA CCACTCTTAG
TCTTCTCTTA CTTCTGTTCA ATGGATGGAG TCTTGAGGAT ACAGCAGCAG CCCAAAAGAG
GCGTGAAGCA GACAAAAATG CTGCAGAAAC TGAATGGATC CAACTCCAAT ACTTGTGGAC
CAAAACAAGG AGTGTTGTAC TACTTCCCGT TTTCAAGGGT TTGGTGGTTA TGTGTTTGGT
TCTATCCATT ATAGTGTTCT TCGAGAGTTT TTACATGAAC TTTGTGATAC TCTTCGTCAA
GTTATTTAAA CGTAAACCCC ATAAAGTGTA CAAATGGGAG GCCATGCAAG AAGATGTTGA
GGTTGGACCC GATAACTACC CAATGGTTCT TATCCAAATA CCAATGTACA ATGAAAAAGA
GGTCTTTCAA TTATCTATAG CAGCAATATG TAGTTTGGTC TGGCCATCGA GCCGTCTAGT
AGTTCAAGTT GTAGATGATT CTACGGATCC GGCCGTAAGG GAAGGTGTGG ACGTAGAGAT
TGCAAAATGG CAAAGCCAAG GCATAAACAT AAGGTGTGAA AGGAGAGATA ACAGGAACGG
CTACAAAGCC GGAGCTATGA AAGAAGCTCT TACGCAGAGC TACGTCAAGC AATGCGACTT
CGTAGCAGTC TTCGATGCTG ATTTCCAACC CGAGCCCGAT TATCTCATCC GCGCTGTCCC
TTTCCTTGTC CACAACCCTG ACGTTGCTCT AGTTCAAGCC CGATGGATAT TTGTTAACGC
GAACAAATGC TTGATGACGA GGATGCAAGA GATGTCTCTC AACTATCATT TCAAAGTGGA
ACAAGAATCA GGGTCGACTA GACATGCTTT CTTCGGGTTT AATGGAACCG CGGGTGTATG
GAGAATATCG GCAATGGAAG CAGCAGGAGG ATGGAAATCA AGGACCACAG TAGAGGACAT
GGACTTGGCT GTTCGTGTTG GTCTTCATGG CTGGAAATTT GTCTACCTTA ACGACCTCAC
GGTGAGAAAC GAGCTTCCAA GCAAATTTAA GGCCTACAGA TTCCAGCAAC ATAGGTGGTC
CTGTGGACCG GCGAATCTAT TTAGAAAAAT GACGATGGAG ATCATTTTCA ATAAGAGAGT
ATCAATTTGG AAGAAGTTTT ATGTGATCTA CAGCTTTTTC TTCGTAAGGA AAGTGGCGGT
ACACTTCTTG ACATTCTTCT TCTACTGTAT AATTGTGCCA ACAAGTGTCT TCTTCCCTGA
AATCCACATC CCATCTTGGT CTACCATTTA CGTTCCCTCT TTGATCAGTA TCTTCCACAC
CCTGGCAACT CCAAGATCCT TCTACCTCGT GATATTTTGG GTCTTGTTCG AGAATGTAAT
GGCTATGCAT CGAACCAAAG GTACGTGCAT TGGCCTACTT GAAGGAGGAA GAGTAAACGA
ATGGGTTGTG ACCGAAAAAC TAGGAGATGC TTTGAAGAGT AAGCTACTCT CTCGGGTAGT
CCAAAGAAAA TCTTGTTATC AAAGAGTGAA TTCCAAGGAA GTGATGGTGG GGGTATACAT
ATTAGGATGT GCACTCTATG GCCTGATCTA TGGGCACACA TGGTTACATT TCTATCTTTT
TCTTCAGGCC ACAGCCTTTT TCGTCTCCGG TTTTGGTTTT GTCGGAACCT AAGAACCTTC
CCGGCCCATT ATTTTTAGTC ACCAAATAAA TTCTCCATGT TTTAGTTCTT ATTTACACTT
TTATTTATTT TGACACCATT GTACGGTTTG GACCCCATAT CATCATGTTG TATAAGTATA
ACGAATAATG ATTTTTTGTT TGTTTGAAAC AAAAAAAAAA AAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search