RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda12897 
 cDNA clone name   RAFL15-22-D12 
 Memo   

 AGI code   AT2G41370.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   BT002986 
 Sequence 
CTTTCAGAGA GGAGGAGCAA GAAAGAAGCT TCAAAAGAAC AAAGCTTAAG CTTTTTCCCC 
CGGAAAATTT GTTCCCCTTT TTCGAAAAAC TAATAATTCG TAACTTCATA GCCAACAAGA
TCAATAAAAG GAGGCAACTT ATTTCTTTCA TTCTCTCTTG TAAAGAGTAC TTGCTAAACC
CTAGCTTTTG TTCTATAGAG AATCCAAGAA CCAATCAATT TTTTATTTTA TAAAAAGATG
AGCAATCTTG AAGAATCTTT GAGATCTCTA TCGTTGGATT TCCTGAACCT ACTAATCAAC
GGTCAAGCTT TCTCCGACGT GACTTTCAGC GTTGAAGGTC GTTTAGTCCA CGCTCACCGT
TGTATCCTCG CCGCACGGAG TCTTTTCTTC CGCAAATTCT TTTGTGGGAC AGACTCACCA
CAACCTGTCA CAGGTATAGA CCCGACCCAA CATGGGTCCG TACCCGCTAG CCCAACAAGA
GGCTCCACGG CCCCAGCTGG AATTATACCA GTGAACTCAG TCGGTTATGA GGTTTTTCTG
TTGCTACTTC AGTTTCTTTA TAGCGGACAA GTCTCCATCG TGCCGCAGAA ACACGAGCCT
AGACCTAATT GTGGCGAGAG AGGATGTTGG CACACTCATT GCTCAGCCGC CGTTGATCTT
GCTCTTGATA CTCTCGCCGC CTCTCGTTAC TTCGGCGTCG AGCAGCTCGC ATTGCTCACC
CAGAAACAAT TGGCAAGCAT GGTGGAGAAA GCCTCTATCG AAGATGTGAT GAAAGTTTTA
ATAGCATCAA GAAAGCAAGA CATGCATCAA TTATGGACCA CCTGCTCTCA CTTAGTTGCT
AAATCAGGTC TCCCACCAGA GATTCTTGCC AAGCATCTCC CTATTGACGT CGTCACCAAA
ATAGAAGAGC TTCGTCTTAA ATCTTCTATA GCTCGCCGTT CTCTAATGCC TCACAACCAC
CACCATGATC TCAGCGTGGC TCAAGACCTA GAAGATCAAA AGATTAGAAG GATGAGACGA
GCTTTGGATT CATCAGACGT GGAACTAGTG AAGCTGATGG TAATGGGAGA AGGACTCAAT
CTTGATGAGT CGTTAGCATT GCATTACGCT GTTGAAAGCT GTAGTAGAGA AGTTGTGAAG
GCTTTGCTTG AGCTTGGAGC TGCCGATGTG AATTATCCGG CGGGTCCGGC AGGGAAAACA
CCTTTGCACA TCGCGGCTGA GATGGTCTCT CCAGACATGG TGGCTGTTCT GTTAGACCAC
CATGCTGATC CTAATGTGAG GACAGTTGGT GGAATCACGC CTCTTGATAT CCTTAGAACA
TTAACTTCGG ATTTCTTGTT CAAGGGGGCA GTTCCTGGAT TGACTCACAT TGAACCGAAT
AAACTTAGGC TTCGCCTCGA GCTTGTTCAA TCCGCTGCAA TGGTGATATC TCGAGAAGAA
GGAAACAATA GCAACAACCA AAACAATGAT AACAATACCG GGATTTACCC TCATATGAAT
GAGGAGCACA ATAGTGGAAG CAGTGGAGGG AGCAATAACA ATTTGGATTC AAGATTGGTT
TATCTCAATC TTGGAGCAGG TACGGGTCAG ATGGGTCCAG GTCGAGATCA AGGGGATGAC
CATAACAGTC AGAGGGAAGG TATGAGTCGG CATCATCATC ATCATCAAGA CCCATCTACA
ATGTATCATC ACCATCATCA ACATCACTTC TAGTTCTCTA TATTGGTCTC TATATCTCAA
CCATATAAGA CTCAAAATAA ATTTATTAAT TTAGTTCTTA TATCTTCTAT ATTTATTTCT
GTATATGGAA ATTAATGAGG ACATATAAGG AGAGTATTAA GAAGAGGGGC ATGCAGGAAT
TTAAGATCAT GCATCCGTTA TATAATTATA GACTAGGTTT ATTTAAATTA GTTGCTCTAG
CTATCGCTCA TCGTTGTACT AATTAATCAT TTGATTAACT TTGCCATCGA TTAATATCTT
ATCTTTACAA AAAAAAAAAA AAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search