RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda12997 
 cDNA clone name   RAFL15-31-E18 
 Memo   

 AGI code   AT1G66120.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   BT004314 
 Sequence 
ACACATCCAC TCATACAAGA TGGATAATCT AGTGTTATGT GAAGCAAACA ATGTTCCTCT 
AACGCCCATA ACGTTCTTGA AGAGAGCTTC GGAGTGTTAT CCCAACCGAA CTTCGATAAT
CTACGGGCAA ACTCGCTTCA CTTGGCCTCA GACTTATGAC CGTTGCTGTC GTCTAGCTGC
TTCTCTCCTC TCTCTTAACA TCACCCGAAA CGACGTTGTC TCGATTTTGG CCCCAAACGT
ACCTGCCATG TACGAGATGC ACTTTAGCGT TCCCATGACC GGAGCCGTAC TTAACCCCAT
TAACACCCGT CTTGACGCCA AAACCATAGC CATCATTCTC CGCCACGCCG AGCCAAAGAT
CTTATTTGTG GACTACGAGT TTGCTCCTTT GATCCAAGAA GTCCTCCGTC TCATACCCAC
TTACCAGTCA CAACCGCATC CGCGGATCAT ATTAATTAAC GAGATTGATT CCACTACAAA
GCCTTTCTCC AAGGAGTTAG ACTACGAGGG TCTCATCCGA AAAGGAGAAC CTACGCCATC
CTCCTCCGCA AGCATGTTCC GTGTCCACAA CGAGCATGAC CCTATCTCCT TGAACTACAC
GTCAGGTACC ACGGCAGACC CAAAAGGTGT GGTGATTAGC CACCAAGGAG CCTACTTGAG
CGCTTTGAGC TCCATTATTG GCTGGGAAAT GGGGATTTTC CCTGTCTACC TCTGGACACT
ACCTATGTTT CATTGCAATG GATGGACGCA CACGTGGTCC GTCGCTGCTC GTGGTGGTAC
TAATGTATGC ATCAGACATG TCACTGCTCC AGAGATCTAT AAGAACATAG AATTGCATGG
CGTGACTCAC ATGTCATGTG TTCCTACGGT CTTTAGGTTT CTCCTTGAAG GAAGTCGAAC
CGACCAGTCA CCCAAGTCCT CGCCGGTTCA GGTGTTGACT GGAGGTTCTT CTCCTCCGGC
TGTCCTTATA AAGAAAGTTG AGCAGCTGGG GTTTCACGTG ATGCATGGCT ATGGGCTTAC
AGAGGCCACC GGCCCGGTTC TCTTTTGTGA ATGGCAAGAC GAGTGGAACA AACTACCAGA
GCATCAACAG ATAGAGCTAC AACAAAGGCA AGGTGTAAGG AACCTAACCC TAGCCGACGT
TGACGTGAAG AACACGAAAA CTCTAGAGAG TGTCCCACGC GACGGGAAGA CAATGGGAGA
AATTGTTATT AAAGGAAGCA GCCTAATGAA AGGGTATCTA AAGAATCCTA AAGCAACATC
TGAAGCATTT AAACACGGAT GGCTTAACAC GGGAGACATA GGTGTGATTC ATCCTGATGG
ATATGTAGAG ATCAAAGATC GATCCAAAGA CATCATAATC TCGGGAGGTG AGAACATAAG
TAGTATTGAG GTCGAGAAAG TTCTTTACAT GTATCAGGAA GTGCTCGAGG CTGCGGTTGT
AGCCATGCCT CATCCTCTAT GGGGTGAAAC CCCGTGTGCG TTTGTTGTTC TAAAGAAGGG
TGAAGAGGGA TTGGTGACTA GTGAAGGAGA TCTCATTAAA TATTGCCGTG AGAATATGCC
GCATTTTATG TGTCCGAAAA AGGTGGTGTT CTTTCAAGAG CTTCCAAAGA ATAGTAACGG
AAAGATCCTA AAGTCTAAGT TGAGAGACAT CGCTAAGGCA TTGGTGGTCA GGGAGGACGA
TGCCGGCTCC AAGAAAGTTC ATCAACGCAG TATCGAACAC GTTAGTTCGA GGCTTTAGCG
TTACTATTCA TCGATGTGTT TATGTATATG CGTATGTTTG GATTGATATG TTTCTTAGTT
TACATGTATG GATTGTTAAA TTTACGCTAA TAATTAAAAT GAAGTTATTC AACGAAAAAA
AAAAAAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search