RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda13191 
 cDNA clone name   RAFL09-75-I01 
 Memo   

 AGI code   AT2G18960.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   BT008692 
 Sequence 
GAAGCTCGCT TTCTCTCTCT CTCTCTCGTG TGTGTGTGTG TGATCGAGTG GTGAAACGAC 
AGAGAGGGGC GTCGTTTTGT TGATTTCTTC TGGGTGAAGA TGTCAGGTCT CGAAGATATC
AAGAACGAGA CCGTTGATCT GGAAAAAATT CCGATTGAGG AAGTTTTCCA GCAGCTAAAA
TGTACAAGGG AAGGATTGAC AACGCAGGAA GGGGAAGACA GGATTGTGAT ATTTGGCCCC
AACAAGCTCG AAGAGAAGAA GGAAAGCAAA ATTCTGAAGT TTCTGGGGTT CATGTGGAAT
CCGCTTTCAT GGGTTATGGA AGCTGCAGCT CTCATGGCCA TTGCTTTGGC TAATGGTGAT
AATCGACCTC CGGATTGGCA AGATTTTGTG GGTATTATCT GTCTGCTTGT TATCAACTCC
ACAATCAGTT TCATTGAAGA AAACAACGCC GGAAATGCTG CAGCTGCTCT CATGGCTGGT
CTTGCTCCTA AAACCAAGGT TCTTAGGGAT GGAAAATGGA GTGAACAAGA GGCTGCTATC
CTTGTCCCAG GTGATATTGT TAGCATTAAA CTTGGAGACA TTATCCCAGC CGATGCCCGT
CTTCTTGAAG GAGATCCTTT AAAGGTTGAT CAGTCTGCTC TAACTGGAGA GTCCCTTCCT
GTGACCAAGC ACCCTGGTCA AGAAGTTTTC TCTGGTTCAA CTTGTAAACA AGGAGAAATC
GAAGCGGTTG TTATAGCCAC TGGAGTTCAC ACCTTCTTTG GTAAAGCTGC TCACCTTGTG
GACAGCACTA ACCAAGTTGG GCACTTCCAG AAAGTTCTTA CATCCATTGG AAACTTCTGT
ATCTGTTCTA TTGCTATTGG TATAGCGATT GAAATAGTCG TCATGTACCC TATCCAACAC
CGAAAGTACA GAGATGGAAT TGACAATCTC TTGGTCCTCT TGATCGGTGG TATCCCCATT
GCTATGCCCA CGGTCTTGTC TGTGACTATG GCTATCGGGT CTCACAGGTT GTCTCAGCAA
GGTGCTATCA CCAAACGTAT GACAGCCATT GAAGAAATGG CGGGAATGGA TGTCCTTTGC
AGTGACAAAA CCGGGACACT AACCCTTAAT AAATTGAGTG TGGATAAAAA CTTGGTTGAG
GTTTTCTGCA AGGGTGTGGA GAAAGATCAA GTTCTACTAT TTGCAGCTAT GGCTTCTAGG
GTGGAGAACC AGGACGCTAT TGATGCAGCC ATGGTTGGAA TGCTTGCTGA TCCGAAAGAG
GCCCGAGCTG GAATCAGAGA GGTTCACTTC CTTCCATTCA ACCCTGTGGA TAAGAGAACT
GCTTTGACTT ACATCGACTC TGATGGTAAC TGGCACAGAG TCAGCAAAGG TGCTCCCGAG
CAGATCCTTG ACCTTGCCAA TGCCAGGCCT GACCTTAGGA AGAAGGTACT CTCTTGTATT
GACAAGTACG CTGAGCGCGG TCTTAGGTCG TTGGCAGTAG CTCGTCAGGT GGTACCCGAG
AAAACAAAAG AAAGCCCAGG TGGACCATGG GAATTTGTTG GCTTGTTGCC TCTTTTTGAC
CCTCCAAGAC ACGACAGTGC CGAAACCATT CGTAGGGCGT TGAATCTAGG TGTTAATGTG
AAGATGATCA CTGGTGATCA ACTTGCTATT GGTAAGGAAA CCGGTCGCAG GCTTGGAATG
GGAACCAATA TGTATCCATC TGCGGCTCTT CTCGGTACCG ACAAGGACTC GAACATTGCA
TCCATCCCTG TTGAGGAGTT GATCGAGAAG GCTGATGGGT TTGCCGGCGT CTTTCCAGAG
CACAAATATG AAATTGTGAA AAAGCTGCAG GAGAGGAAGC ACATTGTTGG TATGACCGGT
GATGGTGTTA ATGATGCACC CGCTTTGAAG AAAGCAGATA TCGGTATTGC TGTGGCCGAT
GCTACAGATG CTGCTCGTGG TGCTTCAGAT ATCGTCCTCA CGGAACCTGG GCTGAGTGTC
ATCATCAGTG CCGTTCTCAC TAGCAGAGCT ATCTTCCAGA GAATGAAGAA CTACACCATT
TATGCAGTCT CAATCACAAT CCGTATTGTG TTTGGTTTCA TGCTTATTGC TTTGATATGG
GAATTTGACT TCTCAGCGTT CATGGTTCTG ATTATTGCCA TCCTTAATGA TGGTACTATC
ATGACAATCT CAAAGGACAG AGTCAAGCCA TCTCCCACAC CTGATAGCTG GAAGCTCAAA
GAAATTTTCG CCACTGGAAT TGTGCTGGGA GGCTACCAAG CCATTATGAG TGTTATTTTC
TTCTGGGCTG CTCACAAGAC CGACTTTTTC TCGGACAAGT TCGGTGTGAG GTCAATCAGG
GACAATAACG ATGAACTAAT GGGTGCTGTG TATCTACAAG TTAGTATCAT CAGTCAAGCT
CTAATCTTTG TCACCAGGTC AAGGAGTTGG TCATTTGTCG AACGTCCTGG GGCGCTTCTG
ATGATTGCAT TCGTCATTGC ACAACTGGTT GCAACTTTGA TCGCAGTGTA TGCCGACTGG
ACATTTGCAA AGGTGAAGGG TATCGGTTGG GGATGGGCAG GTGTGATTTG GATTTACAGT
ATCGTAACAT ACTTCCCACA GGACATTTTG AAGTTTGCCA TTCGGTATAT CTTGAGTGGA
AAGGCTTGGG CCAGCTTGTT TGACAACAGG ACCGCTTTCA CAACCAAGAA AGATTACGGT
ATTGGAGAAA GAGAAGCTCA ATGGGCACAA GCTCAAAGGA CATTGCACGG TCTGCAGCCA
AAAGAAGATG TTAATATCTT CCCAGAGAAA GGAAGTTACA GAGAGCTGTC TGAGATCGCA
GAGCAAGCCA AGAGAAGGGC CGAGATAGCT AGGCTTAGGG AGCTTCACAC ATTGAAGGGA
CATGTGGAAT CAGTCGCAAA GCTAAAGGGA TTGGACATTG ATACAGCAGG ACATCACTAC
ACTGTGTAGT TGGAGTTGCA CAACAACACA AACATTTACC GAAAACCAAC CCCATCATGA
CTCATCTTTT GTTTTGTCTT CACAAATCTC TCTTTAAAAG TCATTACAGT AGAGGGAAGA
GAACTCTTGT GTATTGCCAT AACTCTTCCA AAACTCTTTT TTCTTTTTGT TATTGTTAGT
CATTGTTCTT AAAACTCCTA CTCGATATGA GCTTTGCAAA TTTGCCTTTG AAAAAAAAAA
AAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search