RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda13195 
 cDNA clone name   RAFL09-77-C02 
 Memo   

 AGI code   AT1G49720.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   BT008647 
 Sequence 
AAACACACTT GTCGTCTCTT CTCTCTCTCG CAGCTCTTCT CTATTTTCAG CAATCGCCTA 
TAATATTAGG TAAAGCTAAA AGGGTCTGAT TCGTTTGTTT TTTCACTGAA GAATTTGGAA
GGAAGTGATT CCGTTGTGAA ACAGAAAAGA AGTATGGGTA CTCACATTGA TATCAACAAC
TTAGGCGGCG ATACTTCTAG AGGGAATGAG TCAAAGCCAT TGGCGAGGCA GTCTTCGTTA
TATTCCTTAA CGTTTGATGA GCTTCAGAGC ACATTAGGTG AGCCGGGGAA AGATTTTGGG
TCTATGAATA TGGATGAGTT ACTCAAGAAC ATATGGACTG CTGAGGATAC TCAAGCCTTT
ATGACTACTA CATCTTCGGT TGCAGCCCCG GGACCTAGTG GTTTTGTTCC GGGAGGAAAT
GGTTTACAGA GGCAAGGCTC CTTGACCTTG CCTAGAACGC TTAGTCAGAA GACTGTCGAT
GAAGTCTGGA AATACCTGAA TTCGAAAGAA GGTAGTAATG GGAATACTGG AACGGATGCG
CTTGAGAGGC AACAGACTTT AGGGGAAATG ACTCTGGAAG ATTTCTTACT CCGTGCTGGC
GTTGTTAAAG AAGATAATAC TCAGCAGAAC GAAAACAGTA GTAGCGGGTT TTATGCTAAC
AACGGTGCTG CTGGTTTGGA GTTTGGATTT GGTCAGCCGA ATCAAAACAG CATATCGTTC
AACGGGAACA ATAGTTCTAT GATCATGAAT CAAGCACCTG GTTTAGGCCT CAAAGTTGGT
GGAACCATGC AGCAGCAGCA GCAGCCACAT CAGCAGCAGT TGCAGCAGCC ACATCAGAGA
CTGCCTCCAA CTATCTTTCC AAAACAAGCG AATGTAACAT TTGCGGCGCC TGTAAATATG
GTCAACAGGG GTTTATTTGA GACTAGCGCA GATGGTCCAG CCAACAGTAA TATGGGAGGA
GCAGGGGGTA CTGTTACAGC TACTTCTCCT GGGACGAGCA GTGCAGAAAA CAATACTTGG
TCATCACCAG TTCCTTACGT GTTTGGTCGG GGAAGAAGAA GCAATACGGG CCTGGAGAAG
GTTGTTGAGA GAAGGCAAAA GAGAATGATC AAGAATCGGG AATCCGCTGC TAGATCAAGG
GCTCGAAAAC AGGCTTATAC CTTGGAACTG GAAGCTGAGA TTGAAAGTCT CAAGCTAGTG
AATCAAGATT TGCAGAAGAA ACAGGCTGAA ATAATGAAAA CCCATAATAG TGAGCTAAAG
GAATTTTCGA AGCAGCCTCC ATTGCTGGCC AAAAGACAAT GCTTGAGAAG AACCCTTACC
GGTCCGTGGT AAGAAGGTGA AGTCAAAGCA AGAAGAACCT GCTAATGTAA TACAGGACCA
CTCAAAAGGA AGACACTGGG AGAGTAATAT GTAATAGAAG ATAGTGCTAC TGTACAGGAG
AAACTACAGA GACGCTTACA ATGTAGAAAT CTTTTGAGCT GAATTTAACT AAGAGTGCAG
TCTGTGTAGA GTATGAGAGC TTTCAATATG AATTCATAAT TTTCATAAAC ATATGTAAAA
CTTTCAGATT TAGCTATAGA GAAGATGTGA CTAACTAAGA AAAAAAAAAA AAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search