RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda13229 
 cDNA clone name   RAFL09-97-J02 
 Memo   

 AGI code   AT4G30710.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   BT002536 
 Sequence 
AAAACAACAA TCAATATAGT ACCAAAGAAA ACTACAATCT CATGATCATT GATACCGAAG 
ATGGAAGGAT TCCGGTTCAA ATTTCATCAC GGTTTATTCC GGTTAAACCG GTTTTGCTTA
CTCAATTTAT ATGTTTTTTT TTCTTTGTTG TAGAGCAAAA AAGGCCTAGA GAGAGATTTT
TGGGGTTTTT TTATTATTCG GATTAGAGAG AAAAATAAAA AGACCCTTTT AATATCAAAA
TTAGGTGGCG CGAAAATAAC GCCCTCTCTC TCTCACTCTT TCCTTTTTTT CTCTCTCTTT
GATCTCCTCG AACCCATCAT CTTAAATCGC CCGATCAATT CTATCTCCGG CGGTCTAGCA
TTTTTCATCG CCGGCGAAAC ATTTTTTACC AATTCTCCAG CTTGGCTAAT CAACTCCGAT
CACGTTCCGT ATTCCCAAAT TCGATCTCGA AGGGGGACAT AGAGAAGTCT TTCGCGAAGG
AGAATCACGA GACTTTGATT ACTTTTGGCA CTCTTATGTT TTCTTACTGA ATAAAGGGAC
TTCATTTACA GCAACTGGAG CTGTTTTTAT TGTTTACCTC CAAGCGCATA ATTAAACGAG
AGGCATGAAG AACTGCTGAA TTCAATCAAT GCAAGTTTGT TTCGTTAGCT TGAATGGATG
TAGCAACAGA TACTACAAGG CGGCGTCTTC TTCCATCCGA CAAGAACAAT GCAGTTGTTG
CCACCCGCCG TCCTCGAACA ATGGAGGTCA GTTCAAGATA CAGATCACCC ACGCCTACCA
AAAACGGGCG ATGCCCTTCC CCAAGCGTCA CAAGGCCAAC AGTGTCTTCA AGCTCTCAAT
CTGTGGCTGC AAAAAGAGCA GTTTCAGCAG AGAGGAAGCG TCCTTCAACA CCACCATCTC
CGACTAGTCC CTCCACGCCG ATACGTGACT TGTCTATAGA CTTACCAGCT TCATCTAGGA
GGCTATCTAC TGGTCGTTTG CCTGAAAGCT TATGGCCTTC CACTATGAGA AGCCTCAGTG
TTTCGTTTCA GTCTGATTCA GTCTCTGTCC CTGTTAGTAA GAAGGAGAGA CCGGTTAGTA
GTTCTTCTGG TGATCGAACA TTGAGACCTT CTTCGAATAT AGCTCAAAAG CATAAGGCTG
AAACGACCTC TGTATCAAGG AAACCTACGC CAGAGAGGAA AAGAAGTCCA TTGAAAGGGA
AGAATAATGT GTCTGATCTT TCAGAGAATT CGAAACCTGT AGATGGTCCT CATAGTCGGT
TAATAGAACA GCATCGGTGG CCTAGTAGAA TTGGTGGAAA GATCACTTCG AATTCTTTAA
ACAGAAGCTT GGATCTTGGT GACAAGGCTT CAAGGGGTAT ACCAACTTCA GGGCCTGGAA
TGGGGCCGTC TCTTAGGAGA ATGTCACTTC CATTGTCCAG CAGTTCACGA CCTTTGCATA
AAACTTCTAG TAACACATCT AGTTATGGTG GCTTAGTGTC TCCAACAAAG TCGGAAGATA
ATAACATAGC TCGAACTTCT GGGGCTCAAA GACTATTGTC TGCAGGTTCG TTGGATAGAG
CAACATTAGC AACGGCTGTA GCTAGGTTGC ATCCATTGCC TGCTCCTGGA TCTCGCCCTG
CTTCACCAAG TAGAACATCG TTTTTGTCTT CATCGTCTAT TTCCCGAGGT ATGAGTACTT
CGAGAGGAGT GAGTCCATCA AGAGGACTAA GCCCTTCTAG AGGATTGAGT CCTACAAGAG
GTTTAAGTCC TTCAAGAGGG TTAAGTCCTT CGCGCGGCAC AAATACATCC TGTTTTGCTA
GACCATCAAC TCCACCTTCA AGAGGGATAA GTCCTTCACG GATAAGACAA ACCACCACTT
CCACACAATC CAGTACCACA ACTTCGGTTC TCAGCTTCAT CACGGATGTC AAGAAAGGCA
AAAAAGCAAG CTATATCGAA GATGTTCATC AACTGCGCTT GCTCCACAAT AGATATTTAC
AGTGGCGATT TGCAATTGCA CGAGCTGAAT CTGTAATGTA TATTCAACGA CTAACTTCCG
AGGAAACACT GTTCAATGTG TGGCATGCGA TATCAGAACT ACAGGATCAT GTGACCAGGC
AAAGGATTGG CCTACAACAG CTAAAGCTAG AGATCAAGCT CAACTCATTA TTAAACGATC
AGATGGTGAG CCTTGAAGAT TGGGCCACAC TTGAAAGAGA TCATGTTAGT TCTTTAGTTG
GAGCCATATC AGATTTAGAA GCAAACACTC TTCGCCTTCC AGCTACTGGA GGAACAAAGG
CGGACACAGA ATCTTTGAAA GCAGCTATGT CCTCGGCCCT CGATGTAATG CAGGCTATGG
GATCGTCCAT TTGGTCTTTA CTCTCAAAGG TGGAGGAGAT GAACATAATG GTAACAGAAC
TCGCTGTTGT AGTAACAAAA GAGAGTTCTA TGCAAGGAAA ATGCGAAGAT CTTCTGGCCT
CAACTGCGAT CATGCAGATA GAAGAGTGTA GTCTCAGGAC TCATCTGATA CAAACTAGGC
GAGAAGAAGG AGAAGACGCA GAGACTCCAC CTCCATTGTT GCCATTAAGC AAGTTTCCAT
GGCCATAAAT AACAAAAGCT TACAGTTCCC ACACGCTCAA CACTGATCAC CTGTAAATTG
CTCTTTGATG CCCCCACATT TCTCTTGTCG AGATCCTTTT TTGATCTTTG CTTGTTGAAG
TTTTCTTCTT CTTTTTTTTG GTATAAAAAC ATTAGCTTAG GAAAAAAGGA AGTGGAAGAT
CACGAGTTCG AAAGTCTTAG GATACCAAAA AGGAAATTTA TTTTGTTCAC AAATCACATG
TAAGCTCTGA TGTGGGGTTT ATTCTTTAGT ATCATTTAGT GTAGAAATCA TAACAAAATT
TAATTTTAGG ACTGTTTTTT GGCTTTTCTG TT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search