RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda13285 
 cDNA clone name   RAFL15-30-K05 
 Memo   

 AGI code   AT5G44030.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   BT005710 
 Sequence 
CTCACACATA GTCACATACA TTTCTCTACC CCACCTTCTG CTCTGCTTCC GAGAGCTCAG 
TGTACCTCGC CATGGAACCA AACACCATGG CCAGCTTCGA CGATGAGCAT CGTCATTCCT
CATTCTCGGC TAAGATTTGC AAAGTCTGTG GCGATGAGGT CAAAGACGAT GACAATGGTC
AGACTTTTGT GGCGTGTCAC GTGTGCGTTT ACCCGGTTTG CAAACCTTGC TATGAATATG
AGCGTAGCAA CGGTAACAAA TGTTGCCCTC AATGCAACAC TCTTTACAAA CGCCACAAAG
GCTCTCCAAA AATCGCCGGA GATGAAGAAA ACAATGGTCC TGATGATTCA GATGATGAGT
TGAATATCAA ATATCGCCAG GATGGTTCCT CCATTCACCA GAATTTTGCC TATGGATCGG
AAAATGGAGA CTACAACAGT AAGCAGCAAT GGCGTCCAAA TGGTCGAGCC TTTTCTTCCA
CCGGAAGTGT GTTGGGGAAA GACTTTGAAG CTGAGAGAGA TGGCTACACA GATGCGGAGT
GGAAAGAACG TGTAGATAAA TGGAAAGCGA GGCAAGAGAA GAGAGGTTTA GTGACTAAAG
GAGAACAAAC AAACGAAGAC AAAGAAGATG ATGAAGAAGA ATACCTAGAT GCTGAAGCAA
GACAACCTCT CTGGAGAAAA GTCCCAATCT CTTCGAGCAA AATCAGTCCT TACCGCATCG
TGATCGTTCT TCGCCTTGTG ATCTTAGTTT TCTTCTTCCG TTTCCGTATC TTGACACCAG
CCAAAGACGC ATACCCTCTC TGGCTTATCT CAGTCATCTG CGAGATCTGG TTCGCTCTCT
CTTGGATCCT TGATCAGTTC CCGAAATGGT TTCCGATTAA CCGAGAAACC TACCTTGACC
GTCTCTCTAT GAGATTTGAA CGGGATGGGG AAAAGAACAA GCTTGCACCG GTTGATGTGT
TTGTCAGTAC AGTGGATCCG CTCAAGGAAC CTCCCATAAT CACAGCCAAC ACAATTCTTT
CGATCTTAGC CGTTGATTAC CCAGTGAATA AGGTGAGCTG CTATGTGTCT GATGACGGTG
CATCAATGCT CCTGTTCGAT ACATTGTCCG AAACTTCCGA GTTTGCAAGG AGATGGGTTC
CGTTTTGCAA GAAGTACAAT GTTGAGCCAA GAGCTCCAGA GTTTTACTTC TCAGAGAAGA
TTGATTACCT AAAGGATAAA GTCCAAACTA CATTCGTCAA AGATCGCAGA GCAATGAAGA
GAGAATATGA AGAATTCAAA GTGAGGATCA ATGCTTTAGT AGCTAAAGCT CAAAAGAAGC
CTGAAGAAGG TTGGGTTATG CAAGATGGTA CACCATGGCC TGGGAATAAC ACTCGTGATC
ATCCCGGGAT GATTCAGGTG TATCTCGGCA AAGAAGGAGC ATTCGACATT GATGGTAACG
AATTGCCACG TCTCGTGTAT GTATCAAGAG AGAAGCGTCC TGGTTACGCA CACCACAAGA
AAGCTGGAGC CATGAATGCA ATGGTTCGAG TCTCTGCAGT ACTCACTAAT GCTCCATTCA
TGCTTAATCT CGACTGTGAC CATTACATCA ACAACAGTAA AGCCATAAGA GAATCAATGT
GCTTTCTAAT GGATCCACAG CTTGGTAAAA AGCTCTGTTA TGTCCAATTC CCACAAAGAT
TCGACGGAAT CGATCTTAAC GATCGATACG CCAACAGAAA CATCGTCTTC TTCGATATAA
ACATGAGAGG CTTAGATGGA ATCCAAGGAC CAGTCTATGT AGGAACAGGA TGTGTATTCA
ATAGACCAGC ATTATACGGA TACGAACCTC CGGTATCGGA AAAACGAAAG AAAATGACAT
GTGATTGTTG GCCGTCGTGG ATCTGCTGTT GTTGCGGCGG AGGTAACCGT AATCACAAAT
CAGATTCGTC AAAGAAGAAA TCAGGAATCA AGAGCTTGTT CTCGAAACTA AAGAAGAAGA
CTAAGAAGAA GAGTGATGAT AAAACGATGA GCAGCTATAG TAGAAAACGA TCATCGACGG
AGGCGATTTT TGATTTGGAA GATATTGAGG AAGGGCTTGA AGGATATGAT GAGCTTGAGA
AATCTTCGTT AATGTCGCAG AAGAATTTTG AGAAGAGATT TGGAATGTCT CCTGTGTTTA
TTGCGTCGAC GTTGATGGAG AACGGAGGAT TGCCGGAGGC GACGAACACG AGCTCGTTGA
TCAAAGAAGC TATTCATGTT ATTAGCTGTG GTTATGAAGA GAAGACTGAA TGGGGCAAAG
AGATTGGATG GATTTATGGA TCAGTAACAG AAGATATCCT CACTGGATTT AGAATGCATT
GTAGAGGTTG GAAATCAGTT TACTGTATGC CTAAAAGACC AGCTTTCAAA GGATCAGCTC
CGATCAATTT ATCTGATCGG TTGCACCAAG TTCTTAGATG GGCTCTTGGT TCCGTCGAAA
TCTTCTTTAG TCGTCATTGT CCTTTGTGGT ATGCTTGGGG AGGCAAGCTT AAGATTCTAG
AACGTCTTGC TTACATCAAC ACAATTGTTT ATCCTTTCAC TTCTATTCCT CTACTTGCCT
ATTGTACTAT TCCGGCCGTT TGTCTTCTCA CCGGCAAGTT CATCATTCCT ACGATCAACA
ATTTCGCAAG CATATGGTTC TTAGCTCTGT TCCTATCAAT CATTGCAACG GCTATCTTAG
AACTCCGGTG GAGTGGTGTA AGCATCAATG ACCTCTGGCG TAACGAGCAA TTCTGGGTGA
TTGGCGGTGT CTCAGCTCAT CTCTTCGCTG TCTTTCAAGG TCTTCTTAAA GTTCTCTTTG
GTGTTGACAC TAACTTCACC GTCACGTCAA AAGGAGCCAG TGACGAAGCC GATGAGTTTG
GAGATCTTTA CCTCTTTAAA TGGACAACCC TTCTCATCCC TCCGACAACT CTCATTATTC
TCAACATGGT CGGTGTTGTT GCCGGAGTTT CTGACGCTAT TAACAATGGA TATGGTTCTT
GGGGACCGCT TTTTGGGAAA CTGTTTTTCG CGTTTTGGGT CATTGTTCAT CTTTATCCTT
TCCTCAAAGG TTTGATGGGT AGACAAAACC GAACACCGAC GATTGTTGTT CTTTGGTCTA
TCCTTCTCGC TTCGATCTTC TCTTTGGTTT GGGTTCGGAT TGATCCGTTC TTGCCGAAAC
AGACTGGTCC GTTACTGAAG CAATGTGGCG TCGACTGTTA AATGAGGAAC CGCATTTTCG
TTTTGGACCG CTATTTTGAG CCATTTTGCT TGGCCTATTT TTCCGATTTG GGTGTTCTTT
GTTGGATTAT ATGGATTTGT AAGGAGGAAA AAAAATACAA AACTTTGATT CACTTGTGAA
AAAAAAAAAA AAAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search