RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda13334 
 cDNA clone name   RAFL16-01-A07 
 Memo   

 AGI code   AT3G17470.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   BT006180 
 Sequence 
GCCTCAATTT TCAAAATCAA TCTCAAATTC TCAAATGTCT GTGATTCGTC CTTCTCCGAT 
TCCAATTCCG AGATGCAGAT CTCAGGTACT GCATCGTCGT CTTTATTCGA TTCAATTGAT
TCAGCGACGA CGTCGACGGT GGAATCCGAG GTCGGAGGTG GAGGATACTG CGATTGAATC
GACGGCTCGG TCTCCGGAGG CAGCGGGAGG GAAAATGGTG GTGGAGCTTG TTGGAGCTTT
CAACGAAGTA ACGGAGAGGA TGAATTCGGT TTGGTTGTCG ACGTCTTCGT CTAGGTTACT
CTTTAAAGCT CTCAAGCTCT CGATTCCGAT TTTACAGTCT CTTCCTCTTG CCTCTGATGG
TCGCTCTCCT CTTTCTAAGG CTCTCTCACT CTCTATCATT CTCGCAGATC TCCAGATGGA
TGCAGAAGTT ATCTCGGCGA GTATATTGAG TGAGGTGGTG GACGCGAATG CGATATCTAT
ATATGAAGTT AGAGACCATA TTGGTACTGG AACTGCTCAT CTGCTTCATG AGATTTTTCG
TGTGAAGAAT ATTCCTTTTA AAGTTGATGT GTTAGACGAT GAAACTGCTG CTTCATTGAG
AAAGTTCTAT TTAACCTACT ATGACATCAG AGCTGTGATT ATGGATTTGG TTTCAAAGCT
TGATGAGATG AGGCATTTGG ATCACTTGCC AAGGTATCGC CAGCAGATTC TCTCTCTTGA
AGTGTTGAAG ATTTATTCTC CTTTAGCTCA TGCGGTGGGG GCTAATCACC TGTCACTTGA
GCTCGAGGAC ATCTCTTTCC GTTATCTTTT TCCGTGTTCG TATATATACT TAGATTCATG
GTTAAGAGGT CACGAGAACG GGTCTAAACC GTTGATAGAC GTGTACAAAG AGCAGCTTCA
TCGGTCTTTG AAGGATGATT TGGTTTTGGC TGAAATGGTG AATGATGTAT ATATTAAAGG
TCGGTATAAA AGTCGGTACA GCATGATGAA GAAGCTCCTA AGAGATGGGC GTAAACCGGA
AGAAGTGAAC GATGTGCTTG GTCTACGGGT CATATTAATG CCTAATTCTG TAGTAAACGA
TGTTGAAGTT GGCGAAAAAG CCTGTTACAG AACAAGTGAG ATTATCCGGT CTTTGTGGAA
GGAGATTCCG CATAGAACAA AAGACTACAT TGCTAGGCCA AAGGAAAATG GGTATAGGAG
TTTACACATG GCAGTTGATG TTAGCGACAG CGATCAGATA AGACCTTTGA TGGAGATACA
AATACGGACA ATGGATATGG ATGGATCCGC TAATGCTGGA ACAGCATCAC ATTCTTTGTA
TAAAGGCGGT CTAACCGACC CAAAAGAGGC GAAGCGGCTT AAAGCGATAA TGTTGGCAGC
AGCGGATCTT GCAGCGATTC GTCTCAAAGA TATCTCATCA AATAAACACC AAAGCTTCAA
GACAACAACG AACCAGAGAG ACAGAGTGTT TTGCCTTCTG GACAAAAACG GGGACGGAAT
GATCAGCATA GAGGAACTAA TGGAAGTGAT GGAAGAGCTT GGAGCTCCAG GTGAAGACGC
AGAGGAGATG ATGCAGCTTC TTGACTCTAA CAGCGATGGA TCTCTTAGTT CAGACGAATT
CGATACGTTT CAGAAACAAG TAGAGTTCAT GCGTAAATGG GAAGATAGAG ATAACGAGTA
CAAGAGTCTT TTAGACGAGA AGCTTCATGA TCTTCCACAT CAAGATACCA CAGGTTTGAT
ACAGTTATAC AATAAAGAGC TTGAGGATCG TCTCTCAACC CATTAAAATA TCAAACCATT
TTTCTACATT CTAATATTGT GTATATATGT ATTCCTAATT AATTAATTAT CTGTTGACAA
AAATATGTAT TTCAATCACA CACATTCAAT TTTACCATAC ATTTATTTAC CAAAAAAAAA
AAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search