RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda13356 
 cDNA clone name   RAFL17-12-E17 
 Memo   

 AGI code   AT2G22360.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   BT008670 
 Sequence 
CGGAACTCCT TTCATACGTT TTCTCTCTAC TCTCATCGCT TTTCTTATCT CTCTCGGAGC 
TCTTCCGTCG TCCACCATTG ATTACGGGAG TGTATTGAGC TAAATATGGC TATAATACAA
CTTGGAAGTA CATGTGTTGC TCAATGGAGT ATTCGTCCTC AATTTGCAGT CAGAGCTTAT
TATCCCAGCA GAATCGAATC AACTCGCCAT CAAAATTCCA GTAGCCAAGT AAATTGTTTG
GGAGCTTCAA AGTCGAGTAT GTTCTCACAT GGGTCATTGC CCTTCTTGTC CATGACGGGA
ATGTCCAGAA ATATGCATCC TCCTCGCAGA GGATCTCGCT TCACTGTTAG AGCTGATGCA
GATTACTATT CGGTACTCGG AGTTTCGAAA AATGCAACCA AAGCTGAGAT TAAAAGCGCT
TATCGGAAGC TGGCTAGGAA TTACCATCCG GATGTGAACA AGGATCCTGG CGCAGAAGAG
AAATTCAAAG AAATAAGTAA CGCATATGAG GTTTTATCAG ATGATGAAAA GAAATCTCTT
TACGATAGGT ATGGTGAGGC CGGACTTAAA GGCGCTGCTG GATTTGGCAA TGGGGATTTT
AGTAATCCGT TCGATCTATT CGACTCATTA TTCGAAGGCT TCGGTGGTGG GATGGGTAGA
GGTTCAAGAA GCAGAGCTGT GGATGGTCAA GACGAGTATT ACACGCTAAT CTTAAACTTC
AAAGAAGCGG TTTTCGGAAT GGAGAAAGAA ATAGAGATAT CCCGGCTCGA GAGCTGTGGG
ACATGTGAAG GTTCAGGTGC AAAACCTGGA ACCAAACCGA CCAAATGCAC CACGTGTGGC
GGACAAGGCC AAGTGGTTTC AGCAGCTAGA ACTCCTCTGG GCGTGTTCCA ACAAGTCATG
ACTTGCTCGT CCTGTAATGG CACTGGAGAG ATCTCGACGC CGTGTGGTAC TTGCTCTGGA
GACGGACGCG TGAGGAAGAC AAAACGGATA AGTCTCAAAG TACCAGCCGG GGTTGATTCA
GGTAGCCGGT TGAGAGTGAG AGGAGAAGGC AATGCCGGGA AGAGAGGCGG ATCACCGGGC
GATCTGTTTG TTGTTATAGA AGTTATCCCA GACCCGATTT TGAAACGAGA CGATACAAAT
ATTCTCTACA CTTGCAAGAT ATCGTATATC GATGCGATTT TAGGGACGAC ACTGAAAGTA
CCAACAGTGG ATGGGACAGT AGATTTGAAA GTTCCAGCTG GGACACAACC TAGCACGACG
CTTGTGATGG CGAAAAAAGG AGTTCCGGTA TTGAACAAGA GTAATATGAG AGGAGATCAG
TTGGTGAGAG TACAAGTGGA GATACCTAAG AGATTGAGCA AAGAGGAGAA AAAACTTATT
GAAGAGCTTG CTGATATGAG CAAGAACAGG ACTGCTAATA GCACCAGTAG ATGATTAGAA
ACACGAAAAT TTTGACATTG AAATTATGAA TCTCTCTATA CATATACATT TTTCTAAAAA
AAAAAAAAAA AA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search