RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda14224 
 cDNA clone name   RAFL22-47-B14 
 Memo   

 AGI code   AT4G34000.2 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK175851 
 Sequence 
ATTGATTTTC CATTTCCAAA GAAAAAAAAT AAATTCGAAG GTAAATATCC AGAAGCTTGA 
TCCTCCTAGT TGTACGAAAG CTTGAGTAAT GGGGTCTAGA TTAAACTTCA AGAGCTTTGT
TGATGGTGTG AGTGAGCAGC AGCCAACGGT GGGGACTAGT CTTCCATTGA CTAGGCAGAA
CTCTGTGTTC TCGTTAACCT TTGATGAGTT TCAGAACTCA TGGGGTGGTG GAATTGGGAA
AGATTTTGGG TCTATGAACA TGGATGAGCT CTTGAAGAAC ATTTGGACTG CAGAGGAAAG
TCATTCAATG ATGGGAAACA ATACCAGTTA CACCAACATC AGCAATGGTA ATAGTGGAAA
CACTGTTATT AACGGCGGTG GTAACAACAT TGGTGGGTTA GCTGTTGGTG TGGGAGGAGA
AAGTGGTGGT TTTTTCACTG GTGGGAGTTT GCAGAGACAA GGTTCACTTA CCTTGCCTCG
GACGATTAGT CAGAAAAGGG TTGATGATGT CTGGAAGGAG CTGATGAAGG AGGATGACAT
TGGAAATGGT GTTGTTAATG GTGGGACAAG CGGAATTCCG CAGAGGCAAC AAACGCTGGG
AGAGATGACT TTGGAGGAGT TTTTGGTCAG GGCTGGTGTG GTTAGGGAAG AACCTCAACC
GGTGGAGAGT GTAACTAACT TCAATGGCGG ATTCTATGGA TTTGGCAGTA ATGGAGGTCT
TGGGACAGCT AGTAATGGGT TTGTTGCAAA CCAACCTCAA GATTTGTCAG GAAATGGAGT
AGCGGTGAGA CAGGATCTGC TGACTGCTCA AACTCAGCCA CTACAGATGC AGCAGCCACA
GATGGTGCAG CAGCCACAGA TGGTGCAGCA GCCGCAACAA CTGATACAGA CGCAGGAGAG
GCCTTTTCCC AAACAGACCA CTATAGCATT TTCCAACACT GTTGATGTGG TTAACCGTTC
TCAACCTGCA ACACAGTGCC AGGAAGTGAA GCCTTCAATA CTTGGAATTC ATAACCATCC
TATGAACAAC AATCTACTGC AAGCTGTCGA TTTTAAAACA GGAGTAACGG TTGCAGCAGT
ATCTCCTGGA AGCCAGATGT CACCTGATCT GACTCCAAAG AGCGCCCTGG ATGCATCTTT
GTCCCCTGTT CCTTACATGT TTGGGCGAGT GAGAAAAACA GGTGCAGTTC TGGAGAAAGT
GATTGAGAGA AGGCAAAAAA GGATGATAAA GAATAGGGAA TCAGCTGCAA GATCCCGCGC
TCGCAAGCAA GCTTATACGA TGGAACTGGA AGCAGAAATT GCGCAACTCA AAGAATTGAA
TGAAGAGTTG CAGAAGAAAC AAGTTGAAAT CATGGAAAAG CAGAAAAATC AGCTTCTGGA
GCCTCTGCGC CAGCCATGGG GAATGGGATG CAAAAGGCAA TGCTTGCGAA GGACATTGAC
GGGTCCCTGG TAGAGCTTAT AATGGCGTCT AAGGAACCCA ACAAAGCGCC GAAGTTATAG
AACAACTCAG AAGATAGAAA GCTAGCTTTG TACGTAGTTT AGGCAGGTTC TGTGGGTGAT
TGTAAATCTT GAAGTGTGGC GGATTTGACA GAGATAGATA AACACATATC TGTTCTATTT
TCCTAAATCT TTTGGTTTTA TCTTCCTGAT GTAATGGATC TTTATCATTT GTCTTGAACA
TCTTTGTGAC TTAACCAGAG TGAATTTATC TTGTAAAAAA AAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search