RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda15497 
 cDNA clone name   RAFL07-91-H18 
 Memo   

 AGI code   AT4G20230.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK221612 
 Sequence 
ATTTGTAATG AACATGGAAG CCACATCAGT TTTTAGGCCA AAACTTGGAT CTCAGTTTTC 
TCTTCCTTCT ACGACCAATT TATTTCCGTT AAGAAAACTC TATGGCTTTC CTCTGACGTC
ATTTCCCGGT AAGCCTATAA AGCGTATTCG TTTGAAGGCC ACTAATACTC TGACATTTGA
TGATAAAGAA CGTACTCGCA AGTTCAAGAA ATTACCACTT TCTGAATGGA CTCACTACTT
CCACTCGATT CCCCTTGATA TCTCGGAAAT GGATGCACTT AAAGAAGAGA TCGATGAACT
AAAGCCGAAA GTGAAAAACA CATTCATGTC TTCCCAAGGC AGTGACTCTA CAAAGACGAA
AATCCTTATG ATATATTTGT TTGTGAGCCT TGGCCTTGCA TATCACTTCG AGGAAGAGAT
ATATGAGACT CTAAAAGAGG GTTTCGAAAA TATAGAGAAG ATCATGGCCG GTGAAGAAGA
TTTGTACACA GTTTCGATCA TCTTTTGGGT TTTCAGAAGA TATGGTCACT ACATATCTTC
AGATGTATTC CAAAGATTCA AAGGGAGCAA TGGAAGTTTT AAAGAGTCTC TTATCGGAGA
CGCCAAGGGT ATGTTGAGCT TGTATGAAGC TGCACATTTG GCGACAACAA AAGATTACAT
ATTGGACGAA GCATTGATCT TTACATCGAG CCACCTGGAG ACATTAGTTG CAACTGGAAC
GTGCCCACCT CATCTCTTAG CGCGTATACG AAATGCTCTT AGCATCTGTC AGCATTGGAA
CTTTGAGGTA TTAGTCCCAC TGGATTTCAT ACCATTCTAT GAACAAGAAA AAGACCATGA
CGAGATGCTA CTCAAATTTG CTAAGCTCAG TTTCAAGTAT CTGAAGCTCA TATACCTTCA
GGATCTCAAA ATCCTTACAA AATGGTACAA GAAGCTAGAT TTTCCATCTA AGTTTCCACC
TTACTTCAAA GACAGATGCG TCGAAAATTA TTTCTTTGTG TTACCGGTGT TCTTCGGACC
ACAACTCTCA AGTGCAAGGA TGTTGTTGAC TAAGGGCTTC ATCCTTCTGG GGATTCAGGA
TGACACATTC GACAGATATG CATCTATTTC TGAGGCCGAA AGCCTCGGCA ACAGCTTGAA
AAGGTGGGCT CCAGATCATT CCATGGACAA ACAACCTGAA TATTTGAAAT CCGTATTGAA
GGTTATATTA GATACTTTCC AAGAGTTTGA AAAAGAACTT AGCCCCGAAG GAAGATCTTA
CAGTGTGAAA TACACAATTG AAGAGTTCCA GGCATCTTCG AAAGCTAACG TTGAGTTGGC
AAAATGGGCA CAAGTGTCTC ACGTACCTAG CTTTGAGAAG TACATGGAAG TTGGACAGAT
GGAAATCACC GCATGTGTGA CCGTTGCATA TATTTTAATG TCTATGGGAA AGACGGGTAC
TAAGGAAGCT TTTGAGTGGC TAAAATCTAG GCCAAAACTC GTCCAATCTT TATGTACTAA
AGGTCGTCTT ATGAATGATA TAGCCGGTTT TGAGGATGAC ATGAGTAGAG GATATGTCGT
GAATGCTGTC AATTGTTATA TGAAGCAATA TGGAGTTACT GAAAAGGAAG CTTTTAAGGA
GCTTCGTAAA ATGGTTGTCA ATACACATAA GACATTAAAT GAGGAGTTCT TGACCACCAC
TTGCGTGTCA CATTATGTTC TTAGGGAAAC CATGGATTTT GCACGCATGA TCATCGTCAC
CTACAATGGA TATGAAGGAT TTACCCGTCC TGATGAAGGA AAAATCGAGG AGTATATGAC
TTCGTTATTC GTCGATCATA CTCTGAAAAT GTTGTAGTGT TTGATTCAGG AGTAGTGATG
TTAATATGGG TATTCAAACC CTATTTAATT ACTGGATATG TGTAAAAGAA ATTGACCCAT
TTAGGGAAAA AATTAAATGA GATTAAATGG ATTAGCCCTA AAAAAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search