RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda17320 
 cDNA clone name   RAFL07-13-G11 
 Memo   

 AGI code   AT3G23980.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK226574 
 Sequence 
CGGAAAACCC TAATTTCGAT TTCTTTGTTT GACAATTCCA TCGATTTTTG AACTTGTTTT 
CTCGAGATCT CCATCTGTTT CCTCCACCCC GAAATTTCAA CGATATCTTC TCGATCTGTG
CGTCAGGATC TGGGCTTTTT GAAATTTGAG TTTTCTCCTC AATCATAACA ACGGCGATTT
CCGGGAATGG CTTTGGCTAA AACGGATTCA ATGGTAATTG AAAAAGCATT GATTTGAAGC
AATTGGAGAG GGAACATTTC CCTCTGCGAG ATTTCGAGTA TTTTTCAATG GCATCAGCTA
CTAGTTCCCG GAGGCAAGAG GACGTTGAAG CTGGACGCCG TAAGCTTGAG CAGTTTCGTA
AACGAAAAGC AGCAGAAAAA GCTAAAAAGG CATCACAGAA TACACAACCT GTTGATAATA
GCCAACAAAG TGTCATAGAT TCAGATGGAG CTGGTGCATC TATCTCTAAT GGACCTCTCA
AGCAATCTGC TGAATCTACC TCAAATGAAA CCCATACCAA AGATGTATAT AATTTATCAT
TTTCGAATAC AGCAATGGAT GATGGAAGCA AAGAAAGAAG TAGACAAGAT GATGGTCAGG
AATCAGTGGG CAAAGTTGAT TTTTCTAATA GCTTAGAGTT GATAGGTTCA TCGAAGGACT
TAACAGTGAA TACTAGGCCT GAAGTTGTAC CTTATAGCAA TATAGACAAG CAATCGAGTG
AAAGTTTTGA TCGTGCTTCT ACTCTAAGAG AAACTGCATC TCTTTTTTCT GGAACCTCAA
TGCAAATGGA TGGTTTCATT CACGGCAGTG GATTAACCTC ATCCAGAAAA GACTCTCTAC
AACCTACTAC CAGGATGGCA GGGTCTTTTG ACGAAGTTGC CAAAAACCAA CAGGGAAGTG
GTGAACTAGG AGGTAGCATT GTGCAGAAGC CAACTTTGTC AAGCAGTTAT TTGTTTAATT
CTCCAGACAC ATCATCTCGA CCTTCTGAAC CTTCAGATTT CAGTGTGAAT ATCACAAGCT
CTTCACCATT AAACTCAGCT AAGAGTGAAG CAACTGTGAA GAGATCTCGT CCGTCTTTCC
TTGATTCCCT CAATATATCA AGAGCTCCAG AGACTCAATA TCAACACCCT GAGATACAAG
CGGATTTGGT TACATCCAGT GGTTCCCAAC TATCTGGCAG TGATGGTTTT GGGCCATCTT
ATATATCAGG GAGAAGAGAC AGTAATGGAC CATCATCTTT GACAAGCGGA GCATCTGATT
ATCCTAATCC ATTTGAAAAG TTTCGGAGTT CTTTATATCC TGCTGCCAAT GGAGTAATGC
CAGGTTTTAC TGATTTCTCT ATGCCAAAAC AAAATGATGA TTTTACTGCT CTGGAACAGC
ATATTGAGGA TTTAACACAA GAAAAGTTTT CACTGCAAAG GGATCTTGAT GCTTCACGTG
CACTGGCAGA ATCCTTAGCA TCAGAGAATT CTTCAATGAC AGACACTTAT AACCAGCAGA
GAGGTCTTGT CAACCAACTA AAAGATGACA TGGAGAGGCT ATATCAACAG ATCCAAGCCC
AAATGGGCGA ACTTGAGTCT GTCAGGGTTG AGTATGCAAA CGCGCAGCTA GAATGTAATG
CTGCTGATGA GCGTTCCCAA ATACTGGCTT CTGAAGTCAT CAGTTTGGAA GATAAGGCTC
TCAGACTCAG ATCTAATGAG TTAAAGCTGG AGAGGGAACT GGAGAAGGCA CAAACAGAAA
TGTTATCTTA CAAGAAAAAA TTGCAGAGCT TAGAGAAAGA TCGTCAAGAT TTACAATCTA
CTATTAAAGC TCTTCAGGAA GAGAAGAAGG TCCTACAAAC TATGGTGCAG AAAGCTTCAT
CTGGTGGAAA ATCCACTGAT CTGAGTAAAA ACTCAACTAG CAGAAAGAAC GTGTCAACCT
CTACAGAAGG TCTTGCAATC TCAGATACTA CGCCAGAGAG CTCCAACCAG GAAACAGATT
CTACTACTCT GCTCGAAAGT GATTCATCTA ATACAGCTAT CATTCCTGAA ACTAGACAAT
TAACTCTTGA AGGCTTTTCA TTGAGCGTCC CAGCTGATCA GATGAGAGTG ATTCATAACA
TTAATACGCT GATTGCTGAG TTGGCAATTG AGAAGGAAGA ACTGGTGCAA GCACTGTCAT
CTGAGTTATC TCGAAGTGCG CATGTGCAGG AGCTGAACAA AGAGTTATCC AGAAAACTTG
AAGCGCAGAC GCAAAGGTAG AGCTTGTAAC AGCGCAGAAG ATGGCCATAG ACAATGTTTC
ACCAGAAAAG CAGCAGCCGG ACACTCATGT TGTTCAAGAG AGAACACCGA TTGCAGATGA
AGGCGATGAG GTGGTAGAAA GGGTTCTAGG ATGGATCATG AAGATGTTCC CAGGAGGACC
GTCGAAAAGA AGGACAAGCA AGCTTCTCTA ATGCATGGAT GGCTTGCTCA GTCGTGACCC
TTGTTGCCAT TCTGTATATC CCGGGCACAG CCATGGATTG CTTCTTCTCC TTTAGTTTTG
GAAGAATTCA TTTGGTTCTT TTGATCCAAA ATTTTGGATT TCATTGGATT GAGCAAAAAT
GGTATAGTGA GAAACACCAT GAACTTGAAG AGTTCCAAAT GGATAGAGGA GACTCGGAAG
CTTAAACAGA GAGAAAGGTA GTTGTTATAT GAGTGCGTTT TTGTCTGAAT TTTGTAATTG
TTGATTATAT AGCCAAGTTA AAGTGTTCCT CCTAGCAAAT ATAATTTACC AAGAAAAAAT
CTTGTATGGT TTCGGATATA TTTTATCTTC TCGTTTTAAA AAAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search