RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda18109 
 cDNA clone name   RAFL14-06-B12 
 Memo   

 AGI code   AT4G31800.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK227401 
 Sequence 
ATTCAGTCGG ACCAACTTGT GACCGAAGAA AGCAAATTGA GACTACGCAC CAACTAGTCC 
TTTGGTTTGT ATCTTAAGAT AAAGGTTTCT TTTATGGACG GTTCTTCGTT TCTCGACATC
TCTCTCGATC TCAACACCAA TCCTTTCTCC GCAAAACTTC CGAAGAAGGA GGTCTCAGTT
TTGGCTTCTA CTCACTTAAA GAGGAAATGG TTGGAGCAAG ACGAGAGCGC AAGTGAGTTA
CGAGAGGAGC TAAACAGAGT TAATTCAGAG AACAAGAAGC TAACAGAGAT GTTAGCTAGA
GTCTGTGAGA GCTACAACGA ACTACATAAT CATTTGGAGA AGCTTCAGAG TCGCCAGAGC
CCTGAAATCG AGCAGACCGA TATACCGATA AAGAAAAGAA AACAAGACCC GGATGAGTTC
TTAGGCTTTC CTATTGGACT CAGTAGTGGA AAAACTGAGA ACAGCTCCAG CAACGAAGAT
CATCATCATC ATCATCAGCA ACATGAGCAG AAAAATCAGC TTCTTTCATG TAAAAGACCA
GTCACTGATA GCTTCAACAA AGCAAAAGTT TCGACTGTCT ACGTGCCTAC TGAAACATCG
GACACAAGCT TGACAGTTAA AGATGGATTT CAATGGAGGA AATACGGACA AAAGGTTACA
AGAGACAACC CGTCACCTAG AGCTTACTTT AGATGCTCGT TTGCACCGTC TTGTCCAGTA
AAAAAGAAGG TACAACGCAG CGCAGAGGAT CCATCTTTAC TTGTAGCGAC ATACGAAGGG
ACGCATAACC ACTTGGGTCC AAATGCTTCT GAAGGGGATG CTACAAGCCA GGGTGGGTCA
AGCACAGTGA CTTTGGATCT GGTTAATGGC TGTCATAGAC TAGCGTTGGA GAAAAACGAA
AGGGATAATA CGATGCAAGA GGTTCTGATT CAACAAATGG CGTCATCGTT AACAAAAGAT
TCGAAATTTA CAGCTGCTCT TGCTGCTGCT ATATCTGGGA GGTTAATGGA GCAATCTAGA
ACATGAACGT TTTTAGTGAA TGTATTGTTT TTGTTTGTTT AGAATGATTC TTCGTTTTCG
AATTGTGTCT TTCGATTAGG AGATAAAAGA TGTATATAAA TATTATAAGT AGATGAAGAA
ATCGTATAAG TATTCGAGAA ACTTTAAATG TACGAATTCT ATATAACCAG TTAGATGTCG
TCTGAATACT GTATATGAAA ATTTTGAAAT AAATGATGTG GCTAAAAAAA AAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search