RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda18592 
 cDNA clone name   RAFL14-45-N16 
 Memo   

 AGI code   AT5G64330.2 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK227884 
 Sequence 
GAGAAAATAG ACAATTCAGA GAAAGCTCCA ATTCTCGAAG CATCCCATGT GGGGATAATA 
TCTCCCTCTC TCTTCTCTCT CTCTTTGCCA CTCTCTCTTT CATCTTTATA ATCAAAACTA
ATCAATCTCT CTTCTCTTGG AAACTCTTTG TTTCACTTTG ATCTTCTCAT CCTCTATATA
TCTTCCCTTG GTCCTTTCTT GCTTCCAACT ACAGAGAGTG TTAACTTGTG TATGATGTGG
GAATCTGAGA GCGACGGTGG GGTTGGAGTT GGAGGTGGAG GAGGAAGAGA GTATGGTGAT
GGAGTTTTGA GTTCTAACAA GCATGGCGGC GTCAAGACTG ATGGGTTTGA GCTTAGAGGC
CAATCTTGGT TTGTTGCTAC GGATATCCCC AGCGATCTTC TGGTTAAGAT CGGCGACATG
AACTTTCACC TTCACAAGTA TCCGTTGCTG TCACGTAGCG GGAAGATGAA CAGATTGATC
TATGAGTCAC GAGATCCTGA CCCGACGATC CTTATTCTTG ATGATCTACC TGGAGGACCA
GAAGCGTTTG AGCTTGCATC CAAATTCTGC TATGGAGTTC CCGTGGATCT CACGGCAACT
AACATATCAG GATTACGTTG TGCAGCTGAG TATCTTGAGA TGACAGAGGA TCTTGAGGAA
GGGAATCTAA TCTTCAAGAC AGAAGCTTTT CTCAGCTATG TGGTTCTGTC TTCATGGAGA
GACTCCATCT TGGTCCTGAA GAGCTGTGAA AAGCTCTCAC CTTGGGCTGA GAATCTTCAG
ATTGTGAGAA GGTGTAGTGA ATCTATCGCT TGGAAAGCTT GTAGTAATCC AAAAGGTATT
AGATGGGCTT ACACAGGGAA AGCTCCATCT CCATCAACAA CAAATTTCGC GGGTTCTAGT
CCGAGATGGA ACGAATCAAA AGATTCAAGT TTCTATTGTA GTCCGAGTAG GAACACTAAT
AGCCAGCCTG TTCCTCCAGA TTGGTGGTTC GAAGATGTCT CCATCTTAAG AATCGATCAT
TTCGTTCGTG TAATCACTGC AATCAAGGTG AAAGGTATGA GATTTGAACT ACTCGGAGCT
GTAATAATGC ATTACGCCGG AAAATGGCTT CCGGGTTTGA TCAAAGAAGG AGGAGTTGCA
ATAGCTCCAG CAATGTCCTC CGCCATTGGA GGAGGATTAG GTTTAGGAGG AGACGAAATG
AGTATAAGCT GCGGAAGCAA CAGCAGCGGA GGAAGCTCCG GACCAGATTG GAAAGGCGGT
CTTCATATGG TTCTCTCCGC CGGAAAAACA AACGGACATC AAGATTCCGT CGCTTGTCTC
GCCGGACTAG GAATCAGTCC AAAAGACCAA CGAATGATCG TCGAATCTTT AATCAGCATA
ATCCCTCCAC AGAAAGATTC CGTCACTTGT AGCTTCCTCC TCCGTCTTCT TAGAGCAGCA
AACATGCTCA AAGTAGCTCC GGCGTTGATC ACGGAGCTCG AGAAACGCGT AGGGATGCAA
TTCGAACAAG CGACGCTTCA AGATCTTTTG ATTCCTGGTT ATAACAATAA AGGAGAGACA
ATGTACGATG TTGATCTTGT TCAGAGATTG TTGGAACATT TTCTTGTGCA AGAACAGACG
GAAGGATCGA GTCCGAGTCG AATGTCGCCG TCGCCGTCGC AGTCTATGTA CGCCGATATC
CCGAGAGGGA ATAACAACAA TGGTGGTGGT GGTGGTGGTA ATAATCAGAA TGCGAAAATG
AGAGTGGCGA GGCTTGTGGA TAGTTATCTC ACCGAAGTTG CTAGAGTTCG GAATTTGCCG
TTGACAAAGT TTCAGGTTTT GGCTGAGGCG TTACCGGAAT CTGCTAGGAC TTGTGACGAT
GGACTATACA GAGCCATTGA TTCATATCTC AAGGTATATA TATATTGAAG GTCTTTTTGG
TAAATTCGTA GAATAGTTTT CAACATTTTT TTGGCTTAAT TTTGTTGTGA TAGGCGCATC
CGACATTATC GGAGCATGAG AGGAAACGGC TATGCCGAGT GATGGATTGT CAAAAACTAT
CAATGGACGC ATGTATGCAC GCGGCTCAGA ACGAGAGGTT GCCATTGAGA GTGGTGGTTC
AAGTTCTCTT CTCGGAGCAA GTCAAGATCA GCAATGCTTT AGCCAACACA TCACTCAAGG
AGTCAACCAC TTTAGGAGAA GCCATGGGTA CGTATCAGCC TATGATCCCA AATCGCAAGA
CATTGATCGA AGCAACACCA CAATCGTTTC AGGAAGGATG GGCTGCAGCC AAGAAGGATA
TTAACACGTT GAAGTTCGAG TTAGAGACGG TGAAGACCAA GTACGTCGAG CTTCAGAACG
AGATGGAAGT GATGCAACGA CAGTTTGAGA AGACGGGGAA AGTGAAGAAC ACGCCATCTT
CTTCGGCTTG GACCAGCGGT TGGAAGAAGC TAAGTAAACT GACTAAGATG AGTGGACAGG
AGAGCCATGA CATATCCTCT GGAGGAGAAC AAGCTGGTGT TGATCATCCA CCCCCCAGGA
AACCAAGACG ATGGAGGAAC TCAATTTCAT GAAGTGATAG TGATGGTTTT GTATCTTCTT
GATTTTGATT CTTTGAAAAG AAAAAGCTTT TGTTTGTTCC TAATTTGTAA TGTTTATTGG
TTTCTAATAT GGAATAAGTG ACATAAACGA TTCGATTTTT ATAAAAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search