RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda18737 
 cDNA clone name   RAFL14-54-F14 
 Memo   

 AGI code   AT5G48570.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK228029 
 Sequence 
TTCGGGACAC ATCTTTAGGC TCAAGGATTC AAATGAAAAT CAGAAGTCTC TAGAAAAACC 
CCAAAACACT CTTTCTTCAC TCCCCCTATA AATTCTCATC ACAATTTCTC AAACCATCTC
ATCTCTGCCA ACACACTCTC TAGAATTCTC TCGTGATTAT CGATTTCACT CTCTTAAATT
TGATCAGAAA ATGGAAGACG ATTTCGACAC GCAGAACCAG TTTCCGGAAG AGGAGCCAGA
GGAGATGGAT ATGGATCTCC CCGACAATGA CGAAGCTGAC TCTGCTCCTT ATCTGAAAAT
CGGCGAGGAA ATGGAGATCG GAAAATCAGG ATTGAAGAAG AAACTTGTTA AGGAATGTGA
AAAATGGGAC ACGCCTGAGA ACGGTGACGA AGTTGAAGTG CATTACACTG GAACTTTGTT
AGATGGTACC AAGTTTGATT CGAGCCGTGA CAGAGGAACT CCTTTCAAAT TTACTCTTGG
CCAAGGACAT GTCATTAAAG GATGGGACTT GGGGATCAAG ACAATGAAGA AAGGTGAAAA
TGCTATTTTC ACCATTCCTC CTGAGCTGGC ATATGGTGAA ACCGGTTCAC CGCCGACTAT
ACCTCCGAAC GCTACTCTTC AGTTTGATGT GGAGTTGATA GCATGGAGGA GTGTTAAGGA
TATATGTGGT GATGGTGGTG TGTCTAAGAA AATAATTGTG GAAGGAGAAA AATGGGAGAA
GCCAAAAGAC CTTGATGAAG TTTACGTCAA GTATGAAGCT CGGCTTGAGG ATGGCACCAT
TGTTGGAAAG TCTGATGGTG TAGGGTTTAC TGTCAAGGAG GGCCATTTCT GTCCTGCGCT
TTCTAAGGCT GTCAAAACCA TGAAAAGAGG GGAGAAGGTT CTCCTGACTG TGAAGCCACA
ATATGGATTT GGGGAATTTG GAAGACCAGC TTCTGATGGT CTTCAAGCTG CAATCCCACC
AAATGCAACC CTTCAGATTG ACCTTGAGTT GGTTTCTTGG AAGACTGTGG TGGAAGTAAC
TGATGACAGG AAGGTTATTA AGAAAATACT CAAGGAAGGA GAAGGATATG AGCGTCCCAA
TGAAGGAGCG ATTGTCAAAT TGAAGTTGAT TGGTAAACTT CAAGATGGAA CAACCGTGTT
TGTGAAGAAA GGTCATGAAG AAGATGAGGA GCCGTTCGAG TTCAAGATTG ATGAAGAACA
AGTGATAGAA GGGCTTGAAA AAGCTGTGAT GGGCATGAAG AAGGGTGAGG TAGCACTCAT
CACAATTTCA CCGGAATATG CTTTTGGTTC CTCTGAATCA AAACAGGAGC TGGCTGTAAT
ACCGCCAAAC TCGACTGTAT ACTATGAGGT CGAGTTGGTA TCTTTCATCA AGGAGAAAGA
GTCTTGGGAT ATGAACACAC AGGAAAGGAT AGAAGCTGCA GGCAAGAAGA AAGAAGAAGG
CAATGTGTTG TTCAAAGCTG GAAAATACGC AAGAGCTTCA AAGAGATACG AGAGGGGTGT
CAAATATATA GAATATGACT CAACTTTCGA CGAAGAGGAG AAAAAGAAAT CAAAAGATCT
CAAGATTGCC TGTAACCTGA ATGATGCAGC TTGCAAGCTG AAACTGAAAG ATTACAAGGA
AGCAGCAAAA TTGTCCACAA AGGTGTTGGA GATGGATAGT AGGAACGTGA AGGCAATGTA
TAGGAGAGCA CATGCCTACT TGGAGACGGC GGATCTTGAT CTGGCTGAGC TTGATATCAA
GAAAGCTCTC GAAATCGATC CAGACAACAA GGAGGTGAAG ATAGAATATA AGAAGTTGAA
GGAGAAGGTG AAAGAGTATA ACAAGAAAGA TGCTAAGTTT TACAGCAACA TGTTGTCGAA
AATGCTTGAG CCACACAAAG GAACTCAGAA GGAAGCACAA GCGATGAGTA TTGACACCAA
GGCATGAGTC TTTGAATCAC TTTAGAGAGT CGCATTGATT CCAAAAACTA AATGTGAAAA
GTCTACAAAT TTCTGTTTTT ACTCTTTGTA ATCAATCTTG GTGTGTGTTA CTGTTTCAGA
GTTGTTATAA AACAGACTTG TAATAAACGA GGATCTACTC CAAGTTAATG ACCCCAATAG
CTTGATATAT CATATCTAGT AGTTATGTTC TAAAAAAAAA A

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search