RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda19110 
 cDNA clone name   RAFL14-95-K20 
 Memo   

 AGI code   AT1G64060.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK228418 
 Sequence 
GTGGATCTCT CTCTCTCCGT CAACGTTCTC TCTATAAAGC AGAGAGTTTC ACAGCGCGTG 
AAAAATGGCT TTTCCCACTT AGCCACAACG ACGCGTTTCA ATTCTCCATC TCTCCCTCTC
TCTCTCTCTT TCTTCAAAGA TTCCACCAAC CTATACATAT ACTTATATAT AATCTATGCT
ACGTGTATAT ACTTCCGATA TCCTTCAACC AACTCTTTGA ATTCCGACTT TGGATCTATG
AAACCGTTCT CAAAGAACGA TCGGCGACGG TGGTCATTTG ATTCAGTTTC CGCCGGAAAA
ACCGCCGTCG GAAGTGCATC AACTTCACCG GGAACTGAAT ACTCCATTAA CGGTGATCAA
GAGTTCGTTG AAGTCACAAT CGATCTTCAA GACGATGACA CAATCGTTCT TCGTAGCGTC
GAGCCAGCAA CCGCCATTAA TGTCATCGGA GATATCTCCG ACGACAACAC CGGAATAATG
ACTCCGGTTT CGATTTCGAG ATCTCCGACG ATGAAACGAA CTTCATCTAA TCGGTTCCGA
CAATTCTCAC AAGAGCTTAA AGCCGAAGCT GTGGCGAAAG CGAAACAGTT ATCTCAGGAG
TTGAAACGAT TCTCATGGTC TCGTTCTTTC TCAGGTAACT TAACCACTAC TAGTACCGCC
GCTAATCAAA GCGGCGGTGC TGGTGGTGGT TTGGTGAACT CGGCTTTAGA AGCGCGAGCG
TTGCGAAAGC AACGTGCTCA GTTAGATCGG ACTCGGTCTA GTGCTCAAAG AGCTCTTCGT
GGTTTGAGAT TCATTAGCAA TAAGCAAAAG AACGTTGATG GTTGGAACGA TGTTCAATCA
AATTTCGAAA AATTCGAAAA AAATGGTTAC ATCTATCGCT CCGATTTCGC TCAATGCATA
GGAATGAAAG ATTCGAAAGA ATTTGCATTG GAACTGTTCG ATGCATTGAG TAGAAGAAGA
AGATTAAAAG TAGAGAAAAT CAATCACGAT GAGCTTTATG AGTATTGGTC ACAAATCAAC
GACGAGAGTT TTGATTCTCG TCTCCAGATC TTCTTCGACA TAGTGGACAA GAATGAAGAT
GGGAGAATTA CAGAAGAGGA AGTAAAAGAG ATAATAATGT TGAGTGCATC TGCAAATAAG
CTATCAAGAT TAAAGGAACA AGCAGAGGAA TATGCAGCTT TGATTATGGA AGAGTTAGAT
CCTGAAAGAC TTGGCTACAT AGAGCTATGG CAACTAGAGA CTTTGCTTCT ACAAAAAGAC
ACATACCTCA ATTACAGTCA AGCATTGAGC TATACGAGCC AAGCATTGAG CCAAAACCTT
CAAGGGTTAA GGGGAAAGAG TCGAATACAT AGAATGAGTT CGGATTTCGT CTACATTATG
CAAGAGAATT GGAAAAGGAT ATGGGTTTTA TCCTTATGGA TCATGATCAT GATCGGATTA
TTCTTGTGGA AATTCTTCCA ATACAAGCAA AAAGATGCAT TTCATGTGAT GGGATATTGT
TTACTCACAG CCAAAGGAGC AGCTGAAACA CTTAAATTCA ACATGGCTCT AATACTTTTC
CCAGTTTGCA GAAACACCAT TACTTGGCTT AGATCCACAA GACTCTCTTA CTTCGTTCCT
TTTGATGATA ATATCAACTT CCACAAGAAG TCAAAACCAA TACTAATTAG AGATACAAAA
TCCTCATCGA ACGCAATGTG CTGTCAAAAA AGCTGAGATT GTTGTGGGGC TCATATTCTT
TGTGCACGCA CTGGAACATT GACATGACAG CTAAACAGCT ATTTCGCTTT CTCTTTTTTT
TTTTTTTTTT TGGTTCTCTC TTTCTCATTT CTTACATTTT TTTGCCACTA AAGAAAAGTG
AATAAGATTA AGGCATGTGG AATTTAGGTT TGGTTAGGAA AGTCTTATAC GGAATTAGAG
CTGAACTTTT AATTCAGTTT GAAATTTTTT GTCTCTATGT TGCAAAAAAA ACAACTTCAT
ATACAGCTGT TTTGAATAAA ATTTTGAAAA GCTATACCGA ATTAAAATCA ATTTTTTTTG
TTTAGTTCGA ATAAAATTAG TCTGGTTTTC TTATATGGTT TGGTTCGGTT TTGCACCAAA
GATAACTTCA CATGCAAATT TTTATTTTCT AATTCAGTTA AGTACATTAC ATATAGTAAG
ATTGGTTTTG GTATATTTAA ATAACAAATT AAATTTTTCA TTAGTTGCAG TTTATTTGGT
TTGCTTTGGT TGTATAAGCT TGGTTTCAGT AAATAAACTA AGATTAATTT TGGTTTGGTC
TTGGTTTTGG TTTTAGAAAT GCTCACCTTT AAAAGTGAAG GTTGTGTTGT AGTGGGGAAA
AAATTCTTAT TTGATCATTT TAAACTTTCA TAAAGTAAGA AACCAATGCT CTACTCACTA
AACTATTTTG ATAGAAAATT TTAACTCACT GCTCTTTTTT TTGGTTTTTT TGTTATGTGC
AGACAATTGC TGGAGCCATT GTAGTAGCTG TGATCCTTCA TATTGGAGAC CATCTTGCTT
GTGATTTCCC TAGAATTGTT AGAGCCACCG AATACGATTA CAATCGGTAT CTGTTTCATT
ACTTTCAAAC AAAACAGCCA ACATACTTCG ACCTCGTTAA GGGACCTGAA GGAATCACTG
GGATTTTAAT GGTCATTTTG ATGATTATTT CATTCACATT AGCAACAAGA TGGTTTAGGC
GTAACCTAGT CAAGCTTCCT AAGCCATTTG ATCGACTAAC CGGTTTTAAC GCCTTTTGGT
ATTCGCATCA TTTGTTCGTC ATTGTTTATA TCTTGCTTAT TCTTCATGGT ATCTTCCTCT
ATTTCGCCAA GCCTTGGTAT GTTCGTACGA CATGGATGTA TCTTGCAGTA CCAGTTTTAC
TCTATGGTGG AGAAAGAACA CTTAGGTACT TCCGTTCTGG TTCTTATTCG GTTCGACTGC
TTAAGGTTGC TATATATCCT GGTAATGTTC TAACGCTACA AATGTCGAAA CCAACTCAAT
TTCGTTACAA AAGCGGACAA TACATGTTTG TCCAATGTCC TGCGGTTTCG CCATTCGAGT
GGCATCCATT CTCAATTACT TCCGCACCTG AAGATGATTA TATCAGCATT CACATTAGAC
AACTTGGTGA TTGGACTCAA GAACTCAAAA GAGTATTCTC TGAAGTTTGT GAGCCACCGG
TTGGCGGTAA AAGCGGACTT CTCAGAGCCG ACGAAACAAC AAAGAAAAGT TTGCCAAAGC
TATTGATAGA TGGACCGTAC GGTACACCAG CACAAGATTA TAGGAAATAT GATGTTCTCT
TATTAGTTGG TCTTGGCATT GGTGCAACTC CATTTATCAG TATCTTGAAA GATTTGCTTA
ACAACATTGT TAAAATGGAA GAGCATGCGG ATTCGATCTC GGATTTCAGT AGATCATCAG
AATACAGCAC AGGAAGCAAC GGTGACACGC CAAGACGAAA GAGAATACTA AAAACCACAA
ATGCTTATTT CTACTGGGTC ACAAGAGAAC AAGGCTCTTT TGATTGGTTC AAAGGTGTCA
TGAACGAAGT TGCAGAACTT GACCAACGGG GTGTGATAGA GATGCATAAC TATTTAACAA
GTGTGTATGA AGAAGGTGAT GCTCGTTCTG CTCTCATTAC AATGGTTCAA GCTCTTAATC
ATGCCAAAAA TGGTGTCGAC ATTGTCTCTG GCACTAGGGT CAGAACACAC TTTGCAAGAC
CTAATTGGAA GAAGGTTCTC ACAAAGCTAA GTTCCAAGCA TTGCAATGCA AGAATAGGAG
TGTTTTATTG CGGAGTACCG GTTTTAGGGA AGGAGCTTAG CAAACTATGC AACACATTCA
ATCAAAAAGG TTCAACCAAG TTTGAATTTC ACAAGGAGCA TTTCTAAAAG ACAAAGGAAG
AAGCCAAAAG CCCTCTAGAT TCTTTAATAT CTCAAATTTA GCCACTTATA GTATAAAGGC
AATCTCTTCA CTATTTAATT CAAAGTGATT AAACGTTAAC ACACTGTCAA AAGTGAGTGT
GTTAACGTTT AGCTCCACAC GTTCTAGGTT TATATACACC GGGGCATACG TGTAAATATA
CGAGACAGAA GAAATTCAAG GGGGTTTGAT AGAAGCATAT AGTAAAATTT TAATAAAAAA
A

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search