RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda19140 
 cDNA clone name   RAFL15-04-G07 
 Memo   

 AGI code   AT2G46980.2 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK228456 
 Sequence 
ACACACCATT TTGAGAAATC TAAATTTTCA TTTTCCCCCG CTTCTCTCCT AGAAATTTCG 
AATTTCTGCT TCTCTCTCTC TCTATCAGTT TTCTCAGATC TTATTCCAGT TAATATTCCG
GCGATCTTCT TTCTCTCTTT GATCACTTAA TTCTTCACCG GAATCAGAGA GTCAGGGCTT
TCGCACTTGT ACCCGCGAGC TTTGATTAGG AAAAGATGAG CGACTATAGA AGCTTCGGCA
GTAACTACCA TCCATCAAGT CAATCTAGAA AGATTTCTAT AGGAGTTATG GCTGATTCAC
AACCGAAAAG GAATCTTGTG CCAGATAAGG ATGATGGAGA TGTTATTGCT AGAGTAGAAA
AGTTGAAATC AGCCACCGTA ACTGAATTAC AGGCGAACAA GAAAGAGAAA AGTGATTTAG
CTGCCAAGCA AAGGAATTCA GCTCAGGTCA CAGGACATGT GACCTCACCT TGGAGGTCTC
CGAGATCGTC TCATCGGAAA TTAGGGACTC TTGAGAGTGT TCTTTGTAAG CAAACATCTA
GTTTGTCTGG TAGCAAAGGA TTAAACAAGG GACTTAATGG AGCACATCAG ACACCAGCTC
GTGAATCATT TCAAAACTGT CCCATTTCGA GTCCTCAGCA CAGTCTTGGT GAGCTGAATG
GTGGCAGGAA CGATAGAGTG ATGGATAGGA GTCCAGAGAG GATGGAAGAA CCTCCATCTG
CAGTCTTGCA GCAAAAGGTT GCCTCACAGA GAGAGAAGAT GGATAAGCCA GGGAAGGAGA
CAAATGGAAC TACTGATGTT TTGAGATCAA AACTGTGGGA GATATTGGGA AAAGCTTCAC
CAGCAAATAA TGAAGATGTG AACTCTGAGA CCCCAGAAGT TGAGAAGACC AACTTCAAGT
TGAGTCAAGA CAAGGGTTCA AATGATGATC CTCTTATTAA GCCTAGACAC AATTCAGATT
CTATCGAAAC TGATTCTGAA AGCCCTGAAA ATGCTACCAG AAGGCCAGTA ACCAGATCTT
TGTTGCAGAG GAGGGTAGGA GCCAAAGGTG TCCAGAAGAA AACCAAAGCT GGTGCCAACT
TAGGTCGCAA GTGCACAGAA CAAGTAAATA GTGTATTTTC TTTTGAGGAA GGTTTGCGCG
GAAAAATTGG CACTGCTGTG AATTCCAGTG TTATGCCAAA GAAACAAAGG GGTAGAAGAA
AAAACACTGT TGTAAAATGC CGTAAGGCTC ATTCTCGAAA AAAGGATGAA GCTGATTGGA
GTCGGAAGGA GGCGAGCAAG AGCAATACTC CACCACGTTC TGAAAGCACA GAAACTGGCA
AAAGATCTTC ATCTTCAGAC AAAAAGGGAA GTTCCCATGA CCTTCATCCA CAGAGCAAAG
CCCGGAAACA GAAACCAGAT ATTAGCACAA GGGAAGGAGA TTTTCATCCA TCGCCAGAAG
CTGAGGCAGC AGCTCTGCCA GAGATGTCCC AGGGATTATC TAAAAATGGC GATAAACATG
AACGGCCGAG TAATATTTTC AGGGAAAAGT CTGTTGAGCC AGAAAACGAA TTCCAGAGTC
CAACCTTTGG ATATAAAGCA CCAATCTCAA GTCCTTCCCC ATGTTGTTCT CCAGAAGCAT
CTCCTTTGCA ACCTAGGAAT ATTAGTCCCA CATTAGATGA GACGGAAACA CCAATATTTA
GCTTCGGTAC TAAGAAAACC TCTCAAGGGA CAACAGGCCA AGCGTCAGAT ACAGAAAAGA
GATTGCCTGA TTTCTTGGAG AAGAAAAGAG ATTATTCTTT CAGAAGAGAA AGTTCTCCTG
AGCCAAATGA AGATTTAGTT CTGTCTGATC CGTCGTCTGA TGAGCGAGAC TCAGATGGTT
CAAGAGAAGA TTCACCAGTG TTAGGCCATA ACATCAGCCC CGAAGAAAGA GAAACTGCCA
ATTGGACTAA TGAGAGATCT ATGTTAGGCC CTAGCTCAGT TAAACGGAAC TCTAACCTTA
AGGGCATTGG ACGTGTCGTG TTAAGTCCTC CCTCCCCTTT GTCAAAAGGG ATCGATAAAA
CTGATTCCTT CCAGCATTGT TCAGAGATGG ATGAGGATGA AGATGAAGGC TTGGGAAGGG
CTGTTGCATT GTTCGCTATG GCTCTTCAAA ACTTTGAGAG AAAACTGAAA TCTGCAGCTG
AAAAGAAGTC CTCAGAAATT ATAGCATCAG TCTCCGAGGA GATACATCTG GAGTTGGAGA
ATATCAAGTC CCATATCATA ACAGAAGCGG GAAAGACAAG TAACCTAGCC AAAACTAAGA
GAAAGCATGC CGAAACAAGA TTACAAGAGC AAGAAGAGAA AATGAGAATG ATCCATGAAA
AGTTCAAGGA CGATGTCAGC CATCATCTTG AAGATTTTAA GAGTACTATC GAAGAGCTTG
AAGCAAACCA GTCAGAGCTG AAAGGAAGCA TAAAGAAGCA AAGAACATCA CACCAAAAAC
TCATTGCACA TTTTGAAGGA GGCATCGAGA CAAAACTGGA CGATGCGACC AAAAGAATCG
ATTCTGTAAA CAAGTCTGCG AGAGGAAAGA TGCTGCAGCT GAAGATGATT GTCGCAGAAT
GTTTGAGGGA TGATTGACAC TGAGTCTCAC AGAATCAATC AACCACACGT ACGTCGTTAT
TCTCCATTTT AAAACATAAA CTAGACGAAC TGTGTTAACC AGGAAAGAAA AACCTCTCAA
GCAAAACCAG CCTTTGGTTT AGTGGTCTCA TGAGTTCAGG CGAATAAAGA AGATATAGTA
GATGATGCTT TGACTCATTG TCATTGATTC GTATTCGTAT AGAATAGTTT ATTGTTCACT
GAACCACTAC AAAACTACTT ATATCATAGA GCCTTATTTT ATATAGCAGT TTGAAGGTTT
CTTTTTAATT TATTTTTGCC AGCAACTGCA GATATTTTTT ATTAAACCAA CAACTTTTAA
TTAGGTTATT GATATCTTGA TATATATCGA AGCAAAAAAA AAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search