RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda19305 
 cDNA clone name   RAFL16-05-A16 
 Memo   

 AGI code   AT5G22750.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK228695 
 Sequence 
GGGAATTTGA GAGACTCGTC GCTAATTTAC GCGCGTTTCT CGGGTCCGGC AGATTTCGTA 
CGCCGTCGTC GTCGATCTAC TTCAATTTCT ATAATTCGCC ACTGTACTAC ATTGGGGTTT
TCTTTTTCCG GCGTTCTTTA GCCACAAGCT CACTGAATTT TCAGTAAAGT TTCAAAATTT
CCCTGGAAAA TTGTAGGATT AGGGTTTTGG AAATGGGAAC GAAAGTCTCA GACGATCTTG
TTTCCACCGT CAGATCAGTC GTGGGTTCCG ATTACTCAGA TATGGATATA ATCAGGGCTT
TACACATGGC GAATCATGAT CCAACGGCTG CTATCAATAT AATCTTCGAC ACTCCAAGTT
TCGCCAAACC TGATGTAGCC ACTCCTACCC CGAGCGGCTC TAATGGAGGG AAGCGAGTTG
ATAGTGGATT AAAGGGCTGT ACTTTTGGTG ACAGCGGAAG TGTTGGAGCG AATCATCGCG
TGGAGGAAGA AAATGAGAGT GTTAATGGTG GAGGAGAAGA GAGTGTTTCA GGGAATGAGT
GGTGGTTTGT TGGTTGTTCT GAATTGGCTG GGTTATCGAC ATGTAAAGGA AGGAAATTGA
AGTCTGGTGA TGAATTGGTG TTCACGTTTC CGCATAGTAA AGGATTAAAG CCTGAGACTA
CGCCTGGGAA GCGCGGTTTT GGGCGGGGAA GGCCAGCTTT GCGTGGTGCT TCTGATATCG
TTAGGTTCTC TACAAAGGAT TCAGGAGAGA TTGGTAGAAT ACCAAACGAG TGGGCTCGGT
GTCTTCTACC ACTTGTGAGA GACAAGAAAA TTAGGATAGA AGGCAGTTGC AAGTCGGCGC
CTGAAGCTTT GAGCATCATG GATACAATTC TTCTGTCTGT AAGCGTGTAC ATTAATAGTT
CCATGTTTCA AAAGCATAGT GCGACTTCAT TTAAGACAGC TAGTAATACG GCAGAGGAAT
CAATGTTCCA TCCTCTCCCA AATCTCTTTC GGTTACTCGG TTTGATCCCC TTTAAGAAGG
CAGAGTTTAC TCCAGAGGAT TTTTACTCTA AGAAGCGACC TTTGAGTTCC AAGGATGGTT
CTGCTATTCC TACTTCGTTG CTTCAATTAA ACAAGGTCAA GAATATGAAT CAAGATGCAA
ACGGAGATGA AAATGAGCAG TGTATCAGCG ATGGTGATCT TGATAACATT GTTGGTGTTG
GGGACAGTTC TGGATTAAAG GAAATGGAAA CTCCACATAC ACTTCTGTGT GAGCTTCGTC
CATACCAAAA GCAGGCACTT CATTGGATGA CCCAACTGGA GAAAGGAAAT TGCACTGATG
AGGCAGCAAC AATGCTTCAC CCGTGTTGGG AAGCATACTG TTTAGCAGAC AAGAGGGAAC
TGGTTGTCTA CCTGAATTCT TTTACTGGTG ATGCTACAAT ACACTTCCCT AGCACACTTC
AAATGGCAAG AGGAGGAATA TTAGCAGACG CAATGGGTCT TGGAAAGACT GTAATGACCA
TATCCCTTTT GCTTGCCCAT TCTTGGAAAG CTGCATCAAC TGGGTTTCTA TGCCCCAACT
ATGAAGGAGA CAAAGTGATC AGCAGTTCTG TAGATGATCT CACTAGTCCC CCGGTGAAGG
CAACCAAATT TCTAGGCTTT GATAAGAGGC TTCTTGAACA AAAAAGTGTA CTTCAAAATG
GTGGTAACCT GATTGTATGT CCGATGACAC TTTTAGGACA GTGGAAGACA GAGATTGAAA
TGCATGCAAA GCCTGGGTCT CTATCTGTCT ATGTTCACTA TGGGCAAAGC AGGCCGAAGG
ATGCAAAACT TCTTTCCCAG AGTGATGTGG TAATCACCAC ATATGGAGTT CTAACATCCG
AATTCTCGCA AGAGAACTCA GCAGACCATG AAGGAATTTA TGCAGTTCGA TGGTTTAGGA
TTGTTCTTGA CGAGGCACAT ACCATCAAAA ACTCAAAAAG CCAAATTTCC TTGGCTGCTG
CAGCTCTGGT TGCTGATAGG CGTTGGTGTC TTACGGGTAC TCCTATTCAG AACAATCTGG
AGGATTTATA CAGCCTTCTA CGGTTTTTGA GGATTGAACC ATGGGGAACT TGGGCATGGT
GGAATAAACT TGTCCAAAAG CCATTTGAAG AGGGTGATGA GAGAGGGTTA AAGCTAGTGC
AGTCTATCTT AAAACCTATC ATGCTTAGGA GAACAAAGTC TAGCACAGAC CGAGAAGGAA
GGCCGATTCT TGTTCTACCC CCTGCTGATG CACGGGTCAT TTACTGTGAA CTTTCGGAGT
CTGAGAGGGA TTTCTACGAC GCGCTATTTA AAAGATCCAA GGTCAAATTT GATCAATTTG
TTGAACAAGG CAAAGTTCTT CATAACTATG CTTCGATCCT GGAACTGCTT TTGCGTCTTC
GACAATGTTG TGATCACCCA TTTTTAGTAA TGAGTCGAGG GGATACAGCG GAATACTCTG
ATCTGAATAA GCTTTCTAAA CGTTTCCTTA GTGGAAAGTC TTCTGGCTTA GAAAGGGAAG
GAAAAGATGT ACCGTCAGAG GCTTTTGTTC AGGAGGTGGT AGAGGAACTG CGCAAAGGAG
AGCAAGGAGA GTGTCCAATA TGCCTTGAAG CACTTGAGGA TGCTGTATTA ACGCCATGTG
CTCATAGATT ATGTCGTGAG TGTCTCTTGG CAAGTTGGAG AAATTCTACT TCTGGGTTAT
GTCCTGTGTG TAGGAACACT GTAAGCAAAC AAGAACTCAT CACAGCACCA ACCGAAAGTA
GATTCCAGGT TGACGTGGAA AAGAATTGGG TGGAATCATC GAAAATCACT GCTCTTCTGG
AAGAGCTTGA AGGTCTTCGT TCTTCAGGCT CTAAGAGCAT TCTCTTTAGC CAGTGGACCG
CTTTCCTCGA TCTCCTCCAA ATTCCCCTCT CTCGGAATAA CTTTTCATTT GTCCGTCTTG
ATGGCACGCT AAGTCAGCAG CAACGAGAGA AGGTCCTTAA AGAATTTTCC GAAGATGGCA
GTATCCTGGT ACTGTTGATG TCTCTAAAAG CTGGTGGCGT TGGGATAAAT CTAACAGCTG
CGTCCAATGC TTTTGTCATG GATCCATGGT GGAACCCAGC GGTAGAGGAA CAAGCTGTTA
TGCGTATTCA TCGTATAGGG CAAACTAAGG AAGTCAAAAT CAGAAGATTC ATCGTTAAGG
GAACGGTTGA AGAGAGAATG GAGGCGGTTC AGGCGAGGAA GCAGAGAATG ATCTCTGGGG
CTTTAACCGA TCAAGAAGTA CGAAGTGCAC GTATAGAGGA ACTCAAGATG TTATTTACCT
GAAACTATAG AAACTGTTCT CAAGCCTGAA GTCGATCATA CAATTCTACA TATATGGGAA
ACTTGTCACA CTATATGCAA GGAGAATCAG AGATTATAAC GCATCTAAAA ACGGGTTTTG
TTCTTTTCAA GAGATATGAT GGACAATTGT CACAGTTTTG GGGAATGTGC AGTGAGAGTT
CCCAAGTGTA CCATAAGCCT ATCTGGGTTT TGTTGTTTTG TAATGGAAAT CAGATTGTTT
TTTGTACTTT TTCATTTATA ATGAACTGTA ACTTTATACT ATTATATAGT TAACTCAATA
TGACAAATTT GCACAGTGAA AAGGCTTAAG GATTACTTTA AAAAAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search