RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda19438 
 cDNA clone name   RAFL16-14-O18 
 Memo   

 AGI code   AT4G02030.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK228828 
 Sequence 
AATTCACATT ACGAATCTCC GACGCCAAAA TTCTGCTTCC GGTAACAGAT ATTTTCGTCG 
TCGAGAAGAA GCAGGAGTTT AGAAAAATGG CGACGGAGGC AGCTCCGATG GACGAAAAGG
CGAAGAGAAT GAGAGATCTA TTGTCGAGCT TCTACGCACC GGATCCTTCA ATCTCGACGA
GTGGTTCCTC CATCAACGCC TCTTTCGATA ACATCAACAG CACTTCCTTT GATGCTGATC
AGTACATGGA TCTCATGATC AAAAAGTCGA ATTTGGAGGT GCTTCTGCAA AGACATGTTC
AAATGGCTGC TGAGATTAAA AATCTCGACA CAGACTTGCA AATGCTAGTC TATGAAAATT
ACAACAAGTT TATCAGTGCA ACAGATACAA TCAAAAGGAT GAAGAGTAAT ATTTTCGGGA
TGGAAGGCAA TATGGACCAG CTTCTTCAGA AGATAATGTC AGTACAATCA AAGAGTGATG
GGGTCAACAC TTCTCTTTTC GAAAAGAGAG AACATATAGA GAAACTGCAC CGGACTCGTA
ATCTTCTTCG TAAAGTTCAG TTCATCTATG ATTTACCTGC AAGACTGCAA AAATGTATCA
AGTCAGAAGC CTATGGCGAT GCTGTCAGGT TCTATACTGG AGCAATGCCA ATTCTCAAGG
TATATGGCGA TACATCATTC CAAGACTGCA GGCGAGCTTC CGAAGAAGCT ATAGAAATTA
TCATAAAGAA CTTGCAGACG AAGCTATTTT CAGATTCAGA ATCCATACAG GCGAGAGCTG
AAGCTGCAGT GCTTCTTAAG CAGTTAGATG TCCCTGTTGA TAGCTTAAAG GCTAAACTGT
TGGAAAAACT GGAACAGTCT CTTGATGGTC TTCAAATAAA GCCTGAGGAG GCAAGTACAC
TTGTAGAGGA CGATGATTCA TCTAACGATA CAGAAAGCAA TGACCAACAT CCTGCTAAAA
TTCATGAGGA TGCCGTACGT GGATTTTCTG AGGCCATACG TGCTTATCGA GAAATATTCC
CCGACTCAGA AGAAAGACTT TTCAAACTCG CGAGAGCCTT AACAGCAATG CACTTTGAGT
ACATGGAGCT ATATATAAAA AAACGGGTTT CTGCAGCAGA TTTTCTAGGA ATTTTTCGAA
TTGTATGGGA AGATGTGGTA CTTATGGACG AGGTGCTACC TGAGGCTGCA CTCTCTGATT
TATCTGCAGA GGCTGCCCAG GTTACTCTTA AGCAATTTGT TGCGAGAATG TTTTCTCATC
TTCAACAGGA TATATCAGAT ACTCTCTTGA AATTCGATAT CAACCAAAAG GAAGCAGTTG
AAGGGGAACT CTTGAAGGTT GTCCTGGAAG CTAGCCAAAA AGCAGTGCTA CAAGGCACCA
CAAATATATT TCAGGACTTC CGTCAGCTTC TTGATGAAAA AACTGGAATA TTTATAAAGA
TGAAGGATTT AATCAGTGGT TGGATTCAGA AAGGATCTCA AGACTTCTTC AGGTCACTAG
AAGCTCAATT TCTAGTGCTT TCTGGAAAAA CTAGCTCATC AAACGATATA GAGGGAAAAT
CGAGTGACAA AATTCATGCT GGTCTCATTC TTGTATTGGC GCAGCTCTCT GTCTTCATCG
AACAAAAGGT CATCCCGAGA GTTACTGAGG AAATAGCTGC TTCCTTCTCT GGTGGAAATT
CCCAAGCCTT TGAGAATGGA CCTGCTTTTA TTCCTGGAGA ACTTTGCCGG GTCTTCCACG
CAGCCAGCGA GAAACTTCTC CAGCATTACA TAGACACAAG AACACAGAAG GTATCAGTTT
TACTGAGAAA AAGGTTCAAG ACACCTAACT GGGTTAAGCA CAAGGAGCCA CGAGAGGTTC
ACATGTATGT CGATATGTTT CTTCACGAGT TAGAAGAAGT TGGTAAAGAA GTGAAACAAG
TTTTACCTCA AGGGACTTTC CGTAAGCACA AAAGAACAGA CAGCAACGGA AGTAACACTA
CAACCTCATC ACGAAGCAAT ACCCTCCATA ATGATAAGAT GGCACGGTCA AATTCACAAA
GAGCTCGTAG TCAGCTTTTC GAGACACATC TTGCAAAACT GTTCAAGCAA AAAGTAGAAA
TATTCACCAA GGTTGAATTT ACCCAGGAAT CCGTTGTTAC AACAACAGTA AAACTTTGTC
TGAAGAGTTT GCAAGAATAT GTCCGTCTCC AAACGTTTAA CCGGAGCGGG TTCCAGCAGA
TTCAGCTAGA CATTCAGTTC TTAAAAGCTC CATTGAAGGA AGCAGTTGAG GACGAAGCTG
CAATAGACTT CTTGCTCGAC GAGGTGATCG TTGCGGCTTC GGAGAGATGT CTTGATGTGA
TTCCATTGGA GCCACCGATC TTGGACAAAC TCATACAAGC TAAACTCGCT AAATCAAAGG
AGCACAACAA CAACACAGTT TCTTCTTAAA AGTTTTCATA ACTCAAACAA AGTATACATG
ATTTTTGCCA ATTTATTTCC GCTTCTTGTT ATCATCCGTA GTGTAAATCA AAACCATTGA
ATTGTACTCT CTAGCATTGA ACCAGTAAAA TCTACACCGT AACTTCTTAA AAAAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search