RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda19675 
 cDNA clone name   RAFL16-35-G10 
 Memo   

 AGI code   AT1G74720.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK229065 
 Sequence 
ATGAGAAGAC TACCACTACG ATGAACACGA CGCCGTTTCA CTCGGATCCT CCGCCGTCGA 
GGATCCAGCG TAAGCTCGTT GTCGAAGTTG TTGAAGCTCG TAATATTCTC CCTAAAGATG
GTCAAGGAAG CTCTAGCGCT TACGTCGTTG TCGATTTCGA TGCTCAGAAG AAACGAACCT
CCACTAAGTT CCGTGACCTA AACCCTATTT GGAACGAGAT GCTTGATTTC GCCGTCTCCG
ATCCCAAAAA CATGGATTAC GACGAGCTCG ATATCGAGGT TTATAACGAT AAAAGATTTG
GTAACGGAGG TGGCCGGAAG AATCATTTTC TCGGTAGGGT TAAGATCTAT GGAAGCCAGT
TCTCGCGAAG AGGTGAAGAA GGTCTTGTGT ATTTCCCTTT GGAGAAGAAG AGTGTGTTCA
GCTGGATTCG CGGCGAGATT GGACTCAAAA TCTACTATTA CGACGAAGCC GCCGACGAAG
ACACGGCGGG TGGAGGTGGA GGACAGCAAC AACAACAGCA ACAGCAACAA TTTCATCCGC
CGCAACAAGA AGCCGATGAA CAACAACACC AGCAACAATT TCATCCTCCG CCGCAGCAGA
TGATGAATAT ACCACCGGAG AAACCTAATG TAGTTGTGGT TGAAGAAGGT AGGGTTTTCG
AATCGGCTCA GAGTCAGCGC TATACAGAGA CACATCAGCA ACCTCCGGTG GTTATTGTTG
AAGAATCACC ACCGCAGCAT GTAATGCAAG GTCCAAATGA TAACCATCCT CACCGAAATG
ATAACCATCC TCAACGGCCA CCGTCTCCGC CGCCACCTCC ATCGGCTGGG GAAGTACATT
ATTATCCACC GGAAGTGAGG AAGATGCAAG TAGGAAGACC TCCCGGCGGA GATAGAATTA
GGGTTACGAA GAGACCACCG AATGGAGATT ATTCACCTAG GGTTATCAAT AGCAAAACTG
GAGGAGGAGA GACGACGATG GAGAAGAAGA CTCATCATCC TTACAATCTT GTTGAGCCAA
TGCAGTATCT CTTCGTTCGG ATTGTGAAGG CGCGTGGCTT ACCACCTAAC GAGAGCGCGT
ATGTTAAGGT ACGGACGTCG AACCATTTCG TCAGGTCTAA ACCGGCCGTT AACCGGCCCG
GCGAATCGGT TGATTCACCG GAGTGGAATC AGGTTTTTGC TCTTGGTCAT AACCGGTCTG
ATTCCGCTGT AACTGGTGCG ACTCTTGAGA TCTCTGCTTG GGATGCTTCG TCGGAGAGTT
TTCTCGGAGG AGTTTGTTTT GATCTCTCTG AGGTTCCGGT TCGTGACCCG CCGGATAGTC
CGCTTGCTCC TCAGTGGTAT CGGCTCGAAG GCTCCGGCGC GGATCAGAAC TCTGGGAGAA
TTTCCGGTGA CATTCAGCTC TCTGTTTGGA TTGGTACTCA GGTAGATGAG GCATTTCCGG
AGGCTTGGAG CTCTGATGCT CCGCATGTAG CTCACACGCG TTCTAAGGTG TATCAATCGC
CGAAACTTTG GTACTTGAGA GTGACGGTTC TTGAGGCACA GGATTTACAC ATAGCTCCTA
ATCTCCCGCC GTTGACTGCG CCTGAGATTC GTGTGAAAGC TCAATTAGGG TTTCAGTCGG
CGCGTACAAG AAGAGGCTCA ATGAATAACC ACAGTGGTTC GTTTCATTGG CATGAGGATA
TGATCTTTGT TGCTGGAGAG CCGTTGGAAG ATTGCTTGGT TCTGATGGTG GAAGACCGGA
CGACTAAAGA AGCAACACTT CTAGGACATG CCATGATCCC AGTGAGCTCC ATCGAGCAGC
GAATTGATGA GCGTTTTGTG CCGTCGAAAT GGCACACTCT GGAAGGAGAA GGTGGAGGTG
GAGGTGGAGG AGGAGGACCT GGAGGTGGTG GTGGTGGTGG ACCTTATTGT GGAAGGATTA
GCCTTAGACT TTGTCTCGAA GGTGGGTATC ATGTGCTTGA AGAGGCGGCG CATGTATGCA
GCGATTTCCG TCCGACGGCT AAGCAGCTAT GGAAACCGCC GATTGGAATA CTTGAGTTGG
GGATTCTTGG AGCTCGTGGG TTGTTGCCGA TGAAGGCGAA AAACGGAGGG AAAGGTTCCA
CTGATGCTTA TTGTGTTGCT AAGTACGGGA AGAAATGGGT CAGGACTCGA ACCATAACAG
ACAGTTTTGA CCCGAGGTGG CACGAGCAGT ATACGTGGCA GGTTTATGAT CCTTGCACCG
TGCTAACTGT TGGAGTCTTC GACAATTGGA GGATGTTCTC TGACGCCTCC GATGATAGAC
CTGACACACG GATTGGGAAG ATACGGATCC GGGTGTCGAC GTTAGAGAGC AACAAAGTGT
ACACCAATTC ATATCCTCTG TTGGTTTTGT TACCTAGCGG TATGAAAAAA ATGGGTGAAA
TTGAAGTGGC AGTCCGGTTT GCATGCCCGT CTCTGCTGCC TGATGTTTGT GCAGCTTATG
GACAGCCGCT TCTGCCTCGG ATGCACTACA TAAGGCCTCT AGGTGTAGCA CAACAAGATG
CATTAAGAGG GGCCGCCACG AAAATGGTAG CAGCTTGGCT GGCTCGAGCA GAACCACCAT
TGGGACCAGA GGTAGTTCGA TATATGTTAG ATGCAGATTC GCATGCATGG AGCATGAGGA
AAAGCAAAGC GAATTGGTAC AGAATTGTTG GTGTTTTAGC TTGGGCAGTG GGTTTAGCTA
AGTGGTTGGA TAATATCAGG CGGTGGAGGA ATCCAGTGAC GACGGTGCTA GTCCATATTC
TATATCTGGT TCTTGTTTGG TACCCTGATT TGGTAGTCCC GACTGCATTC TTGTACGTGG
TGATGATCGG AGTTTGGTAC TACCGGTTTA GACCCAAGAT ACCGGCTGGT ATGGATATCC
GCTTATCACA AGCTGAAACC GTCGATCCTG ATGAGCTAGA TGAAGAATTC GACACCATAC
CAAGCTCAAG GCGACCAGAA GTAATCCGAG CTAGGTACGA CCGATTAAGG ATCTTAGCAG
TGAGGGTTCA GACCATTCTA GGAGATTTTG CAGCAAGGAG AACGGATTCA AGCGTTGGTT
AGCTGGAGAG ATCCGAGAGC GACAAAGCTG TTCATAGCAA TCTGTTTGGT AATCACAATA
GTTCTGTATG CAGTTCCTGC GAAAATGGTG GCGGTGGCTC TAGGGTTTTA TTATCTTCGG
CATCCGATGT TCCGAGACAC AATGCCTACG GCTAGTCTCA ATTTTTTCCG GCGGTTGCCA
AGCTTGTCCG ATCGACTCAT CTAAGGAGAG AAAGATGTCA AGATAGTAAA TGTTAGGTGT
TTTTGAGTAT CCAACAGTTT CTTGGGCTGA GGAGGAAATA GAATAAAAAG ATTCATTATG
GGTTAAGAAT TTTATCATAT TATTATGATT CTTCATTTTA TTATTCAGAT TCTGTCGGAA
ACTATAATCA GATGGCATGA GCTTTGAGAC CTGTAATATT TTGAAGGAAA CGAGAGAGAT
TTCAGATTTG AGAGGTGAAA AAGGAAGCAA AACTTGTCAG TAAAGTTTTT TGACCACAGA
TTTGCTTTTG GTATCTCTGT AGTTTTCTCT GTAATCTAAA ATGATTTACT AATTCCTCAT
TTAAAAAAAA AA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search