RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda19890 
 cDNA clone name   RAFL16-55-O22 
 Memo   

 AGI code   AT3G03140.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK229280 
 Sequence 
ATCTGGAGGA GAGAGAGAGA GAGAAGGCGA AAGAGTCACG GAGGTTTCAG AGAGAACGAG 
AGAGAGACGA GGACGCGGAG GTTTCAGAGA GAACGAGAGA GACGAGGACG ACGAGAACTC
GCTTACGTAG CTAGCTTATA GAGGGACGGT GGAAAAAGTA GAGAGGAAAG GTTTTAACCT
AACCGGCGTT AAAGAGCGTA GGGTTATGGG AGTTTTCCAA ATCTGAATGG AAAGCTTAGT
TCTCGCCGGA TTCACTTCCT TCTCTTCCGT CTGTTTCAGT TGTGGTTTTG GATCCGCCGG
GATTCGTCTG TATTACCGGC GGCGGAGCTG ATTTTCAGGT AGATCAATAC ACAACCGTAG
AAAGATTTTT CTTGGAGAAT GGTGGACTTT TGAGGCTTGT GTGTGGTTAG TGACGTAGAA
GAAACCCGTA GAGAAAGTGT GATCTTGAGT GTAGAGAGGG AGAGACAAGG ATGGCAAGTC
CAGGATCAGG TGCGGTTGAT TGGACTGTGG GATCGATTGT GTGGGTGAGG AGGAGGAATG
GCTCGTGGTG GCCGGGGAGG ATACTTGGAC AAGAAGATCT TGACTCTACG CATATCACGT
CGCCACGATC TGGAACTCCG GTGAAGCTCC TCGGGAGAGA AGATGCAAGT GTGGATTGGT
ACAATTTAGA GAAATCCAAG CGGGTCAAGC CATTTCGGTG TGGCGATTTT GATGAATGCA
TTGAGAGGGT AGAATCTTCG CAAGCGATGA TAATAAAAAA GAGAGAGAAG TATGCTCGGA
GAGAAGATGC CATTCTCCAT GCCCTTGAAC TGGAAAAGGA AATGCTGAAA AGAGAAGGGA
AACTAGTCCC TGAAAAGGCT AGAGATGACT CTCTTGATGC AACCAAGGAG AGAATGGCTA
TAGTTAGGGT TCAGGATACC TCTAATGGGA CACGGGAATC CACAGATTAT CTAAGGACCA
ACCATGTTGG TGATGTTATG CATTTGCTGA GAGATAAAGA GGAAGATCAA CCAAGTTGTG
AGGATGAGGC TGTGCCTCGA ATGAGAGGCT TGCAGGACTT TGGACTTAGA ACCGCCTCTT
CAAAGCGAAA GATTTCATGT TCCAATGGTC CTGATACTTC CTTTAAGTAT CTTGCCAGAA
GCAATTCTTC AGCTTCTTCC AGTGGGGATC ATAGCATGGA GAGGCCCATT TATACCCTCG
GAAAGGAGAA AACTAAGAGT AGGGCGGAGG CTAAAAGGAC TAAATATATG TTTACACCAA
GTGAATCTAA TGATGTTTCA GACCTACATG AGAATTTGCT AAGCCACAGG GACGCAATGC
ATTCCTCCTT TGCCGGTGGT GATACTCGTT ATTCAGATTA TGACCCTCCT AATTTTTTGG
AAGATATGGA ATCAGATTAT TCTGAATCTG AAACTGATTC TTCTGATATG GAGGAGGATA
CTGATGATGA CATTCCCTTG CTGTCAGGAG CTGGGCGTCA TTCCGAGCGA CGCAATACTT
TTAGTAGACA TACGTCAGGA GAAGATGAAA GTACAAGCAG TGAGGAAGAT CATTATGAGT
CATCTATTTC TGGCGACTCT TCCTACCTTT ATTCCCAAAA TCCTAATAAT GAGGCTAGTA
CGGTTTCCAA CTGGCAGCAC AAGGGAAAAA GAAACTTCCG GACTCTTCCA AGAAGATCTG
CACGGAAGAG AAAATTGCAC CGTAATCGTC TAGAAGATGG AAGATATTGT GAATATAAGA
GAAGGGCATT TGGCCAAAAG CCTATGGGTT ATGGGTTAGA TTTTAATGGG ATAAATGATA
TGAGCGATGG AACTGATGAC ACTGATCCCA ACGAAAGGCA GTTCGGTGAC AGAATGATTG
TACCAGGTGA TGATTATCAG CTCTCAAATG TGGTTGCATC TAGATGTAAG AACATCTACA
GCCATGATAT GCTGGACTGG GATGATGACC CTTGGGAAGG CCGGATTGGT ATGAAGAAGC
GAGGGGAGGA AAAACTCGAA GGTTTAGGTC AGGAGTTTGA TGTTTCTGAA CGACATTTTG
GCAGAAAAAC GTATTCTTCA TTGATGGATG TGGATTTAGA AGTGCGAGGA AGCTATCAGA
AAGGGCCTGT CCCAATTGTC TCCCTTATGA GTAGGTTAAA TGGCAGAGCA ATCATTGGGC
ATCCGGTCGA AGTCGAAGTC TTAGCAGATG GTTCCTCCGA GTCATATATT CAGACAATTG
ATTACTTTGG TAATGAAACA ACTTACCAGG ACAAAACCTT TCTTCTGCCC TCTGCTTGGA
AGACTGCAAG GCGGAGTAAT TCCCGGGTTC CACGGCTGCA GCCGTTCTCA TCGTCCGTAG
AAGCGGATGA TGATGCAACC TATGATTATT CTCTGGCAGA TCAGGGAAGG AAACCGCTTG
TTAAGAAACT CGGATTGGGA CATTTTAGTA ATGATGATAA CTCGGTGAGG AGAAACAGTT
CATTGCGAAT TCCGCGACCA CCTGCAGAGA GAAAGCAACA GCATCAGCAG CAGCAAAAGA
AGTTGCTGAA GAACACAAAT GCAACTGCTA GCCAAAAGAC AAGGGCACTA TCGTCATTCA
GCGGCGAACA AGGACACAAT GGGATGAAGG CGTCACGAGA CCGGACACAC GAGCTCTCTA
ACAGACGGGT ATTACCGGGA CCACCAACTG TGGCCTGCAT ACCGGTCAAA CTAGTATATA
GCAGATTACT TGAGAAGATA AATAGACCGC CATCAAAGCC AACTGCGAAA GCCTTTAACG
AGAGAAGAAG AGTTCAATAA CAAGAGATCT ACTCAAGTGA AAACGAGATT TACAGGTACT
AAACACATAA CCATTTCTGG TCTCTGGTTT TCGTAGATTG AGAATCACGT TTTAGGGCAT
TACAAATTCT GGGGTGATGG GTCTTTTTGA GCAACCATCA GGCTTTTATT ATGTGATGAT
TCTAAGGGAA AATTTAGTTG TAGGGAGAAC AATTTACTTA GAGAGGAGGC TCTGGTTACT
TATTGGTACA GATCGGTGAA GAAGTAGAAC AATATACCAC TGGTTCGTTT TGTATATTTT
TATTTTTCTC TCTTCAGAAA GCTTTTGATG TATCTTTGAT TTAGCCTCAG CTTTAGTTTA
TTAGTCTTAG AGAGCTTTTT TTGCGTTTAT TTGATTTATG AATCTTCACT GGTTAATCAA
GTTACACAAA AAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search